Discursul Papei către participanții la Adunarea Plenară a Comisiei Episcopatelor din Uniunea Europeană

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către participanților la Adunarea Plenară
a Comisiei Episcopatelor din Uniunea Europeană (COMECE)
joi, 23 martie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua, bine ați venit!

Mulțumesc noului președinte (Mons. Mariano Crociata, episcop de Latina, n.t.) și îi urez tot binele pentru slujirea sa. Spre cardinalul Hollerich se îndreaptă recunoștința mea sinceră. El nu se oprește niciodată, nu se oprește niciodată! Și vă salut pe voi toți și vă mulțumesc pentru munca voastră, angajantă și pasionantă, dacă nu se împotmolește în birocrație și își ține privirea sus asupra orizontului, asupra valorilor inspiratoare ale proiectului Europa. Pentru aceasta, astăzi, aș vrea să mă opresc pe scurt cu voi asupra a două puncte focale, care corespund celor două mari „visuri” ale părinților fondatori ai Europei: visul unității și visul păcii.

foto: Vatican Media

Unitatea. Cu privire la acest prim punct, este decisiv să se precizeze că unitatea europeană poate să fie o unitate uniformă, care omologhează, dar dimpotrivă trebuie să fie o unitate care respectă și valorizează singularitățile, particularitățile popoarelor și ale culturilor care o compun. Să ne gândim la părinții fondatori: aparțineau unor țări diferite și unor culturi diferite: De Gasperi și Spinelli italieni, Monnet și Schuman francezi, Adenauer german, Spaak belgian, Beck luxemburghez, pentru a-i aminti pe cei principali. Bogăția Europei se află în convergența diferitelor izvoare de gândire și de experiențe istorice. Așa cum un fluviu trăiește din afluenții săi. Dacă afluenții sunt slăbiți sau blocați, tot fluviul resimte și pierde forță. Originalitatea afluenților. Trebuie respectat acest lucru: originalitatea fiecărei țări.

Aceasta este prima idee asupra căreia atrag atenția voastră: Europa are viitor dacă este cu adevărat uniune și nu reducere a țărilor cu respectivele caracteristici. Provocarea este tocmai aceasta: unitatea în diversitate. Și este posibil dacă există o inspirație puternică; altminteri, prevalează aparatul, prevalează paradigma tehnocrată, care nu este însă rodnică, pentru că nu-i pasionează pe oameni, nu atrage noile generații, nu implică forțele vii ale societății în construirea unui proiect comun.

Ne întrebăm: care este rolul inspirației creștine în această provocare? Nu este îndoială că în faza originară ea a jucat o parte fundamentală, pentru că era în inimile și în mințile bărbaților și femeilor care au început acțiunea. Astăzi, s-au schimbat multe, desigur, dar rămâne adevărat mereu că bărbații și femeile sunt cei care fac diferența. De aceea, prima misiunea a Bisericii în acest domeniu este aceea de a forma persoane care, citind semnele timpurilor, să știe să interpreteze proiectul Europa în istoria de astăzi.

Și aici ajungem la al doilea punct: pacea. Istoria de astăzi are nevoie de bărbați și femei animați de visul unei Europe unite în slujba păcii. După Al Doilea Război Mondial, Europa a trăit cea mai lungă perioadă de pace din istoria sa. Însă în lume s-au succedat multe războaie. În deceniile trecute, câteva războaie s-au prelungit mulți ani, până astăzi, așa încât se poate vorbi de acum despre un al treilea război mondial. Războiul din Ucraina este în apropiere și a zdruncinat pacea europeană. Națiunile vecine s-au străduit în primirea refugiaților; toate popoarele europene participă la angajarea de solidaritate cu poporul ucrainean. Acestui răspuns coral pe planul carității ar trebui să-i corespundă – dar este clar că nu este ușor și nici clar – o angajare comună pentru pace.

Această provocare este foarte complexă, pentru că țările din Uniunea Europeană sunt implicate în multiple alianțe, interese, strategii, o serie de forțe pe care este greu să le implice într-un proiect unic. Totuși, un principiu ar trebui să fie împărtășit de toți cu claritate și determinare: războiul nu poate și nu mai trebuie să fie considerat ca o soluție a conflictelor (cf. Enciclica Fratelli tutti, 258). Dacă țările din Europa de astăzi nu împărtășesc acest principiu etico-politic, atunci înseamnă că s-au îndepărtat de visul originar. În schimb, dacă îl împărtășesc, trebuie să se angajeze să-l realizeze, cu toată truda și complexitatea pe care o cere situația istorică. Pentru că „războiul este un eșec al politicii și al omenirii” (ibid., 261). Acest lucru trebuie să-l repetăm politicienilor.

Și cu privire la această provocare a păcii, COMECE poate și trebuie să-și dea contribuția de valoare și profesională. Voi sunteți prin natură o „punte” între Biserici în Europa și instituțiile Uniunii. Sunteți prin misiune constructori de relații, de întâlnire, de dialog. Și acest lucru înseamnă deja a lucra pentru pace. Dar nu este suficient. Este nevoie și de profeție, este nevoie de clarviziune, este nevoie de creativitate pentru a face să înainteze cauza păcii. În acest șantier este nevoie fie de arhitecți, fie de artizani; dar aș spune că adevăratul constructor de pace trebuie să fie atât arhitect, cât și artizan: astfel, este adevăratul constructor de pace. Urez asta fiecăruia dintre voi, știind bine că fiecare are propriile carisme personale care colaborează cu acelea ale altora la lucrarea comună.

Preaiubiților, vă exprim din nou recunoștința mea și vă asigur că mă rog pentru voi și mă rog pentru slujirea voastră. Astăzi m-am oprit asupra acestor două puncte focale, deosebit de urgente, dar vă încurajez să duceți înainte ca întotdeauna și munca voastră pe versantul eclezial. Sfânta Fecioară Maria să vă păzească și să vă susțină. Din inimă vă binecuvântez pe voi toți și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.03.2023
Publicarea pe acest sit: 23.03.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.