Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
8. Prima cale de evanghelizare: mărturia (cf. Evangelii nuntiandi)
miercuri, 22 martie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi ne punem în ascultarea lui „magna carta” a evanghelizării în lumea contemporană: exortația apostolică Evangelii nuntiandi a Sfântului Paul al VI-lea (EN, 8 decembrie 1975). Este actuală, a fost scrisă în 1975, dar este ca și cum ar fi fost scrisă ieri. Evanghelizarea este mai mult decât o simplă transmitere doctrinală și morală. Este înainte de toate mărturie: nu se poate evangheliza fără mărturie; mărturie a întâlnirii personale cu Isus Cristos, Cuvânt Întrupat în care mântuirea s-a împlinit. O mărturie indispensabilă pentru că, înainte de toate, lumea are nevoie de „evanghelizatori care să vorbească despre un Dumnezeu pe care ei să-l cunoască și să fie familiarul lor” (EN, 76). Ne este transmitere a unei ideologii sau a unei „doctrine” despre Dumnezeu, nu. Este transmitere a lui Dumnezeu care se face viață în mine: aceasta este mărturie; și în afară de asta pentru că „omul contemporan ascultă mai multă plăcere pe martori decât pe învățători, […] sau dacă ascultă pe învățători, face asta pentru că sunt martori” (ibid., 41). Așadar, mărturia lui Cristos este în același timp primul mijloc al evanghelizării (cf. ibid.) și condiție esențială pentru eficacitatea sa (cf. ibid., 76), pentru ca să fie rodnică vestirea evangheliei. A fi martori.

foto: Vatican Media

Trebuie amintit că mărturia cuprinde și credința mărturisită, adică adeziunea convinsă și evidentă la Dumnezeu Tată și Fiu și Duh Sfânt, care din iubire ne-a creat, ne-a răscumpărat. O credință care ne transformă, care transformă relațiile noastre, criteriile și valorile care determină alegerile noastre. De aceea, mărturia nu poate face abstracție de coerența între ceea ce se crede și ceea ce se vestește și ceea ce se trăiește. Nu suntem credibili numai spunând o doctrină sau o ideologie, nu. O persoană este credibilă dacă are armonie între ceea ce crede și ceea ce trăiește. Atâția creștini numai spun că ei cred, dar trăiesc din altceva, ca și cum n-ar fi creștini. Și această ipocrizie. Contrariul mărturiei este ipocrizia. De câte ori am auzit: „Ah, acesta merge la Liturghie în fiecare duminică și apoi trăiește așa, așa, așa”: este adevărat, este contra-mărturie.

Fiecare dintre noi este chemat să răspundă la trei întrebări fundamentale, formulate astfel de Paul al VI-lea: „Crezi în ceea ce vestești? Trăiești ceea ce crezi? Vestești ceea ce trăiești?” (cf. ibid.). Există o armonie: crezi în ceea ce vestești? Tu trăiești ceea ce crezi? Tu vestești ceea ce trăiești? Nu ne putem mulțumi cu răspunsuri ușoare, pre-confecționate. Suntem chemați să acceptăm și riscul destabilizator al cercetării, încrezându-ne pe deplin în acțiunea Duhului Sfânt care acționează în fiecare dintre noi, determinându-ne să mergem mereu dincolo: dincolo de granițele noastre, dincolo de barierele noastre, dincolo de limitele noastre, de orice gen.

În acest sens, mărturia unei vieți creștine comportă un drum de sfințenie, bazat pe Botez, care ne face „părtași de natura divină și de aceea realmente sfinți” (Constituția dogmatică Lumen gentium, 40). O sfințenie care nu este rezervată câtorva; care este dar al lui Dumnezeu și cere să fie primit și făcut să rodească pentru noi și pentru ceilalți. Noi, aleși și iubiți de Dumnezeu, trebuie să ducem această iubire celorlalți. Paul al VI-lea învață că zelul pentru evanghelizează izvorăște din sfințenie, izvorăște din inima care este plină de Dumnezeu. Alimentată de rugăciune și mai ales de iubirea față de Euharistie, evanghelizarea la rândul său face să crească oamenii care o fac (cf. EN, 76). În același timp, fără sfințenie cuvântul evanghelizatorului „cu greu își va deschide calea în inima omului din timpul nostru”, ci „riscă să fie zadarnică și nerodnică” (ibid.).

Așadar, trebuie să fim conștienți că destinatari ai evanghelizării nu sunt numai ceilalți, cei care mărturisesc alte credințe sau care nu mărturisesc una, ci și noi înșine, care credem în Cristos și membre active ale poporului lui Dumnezeu. Și trebuie să ne convertim în fiecare zi, să primim cuvântul lui Dumnezeu și să ne schimbăm viața: în fiecare zi. Și așa se face evanghelizarea inimii. Pentru a da această mărturie, și Biserica trebuie să înceapă prin a se evangheliza pe ea însăși. Dacă Biserica nu se evanghelizează pe sine însăși rămâne o piesă de muzeu. În schimb, ceea ce o actualizează încontinuu este să se evanghelizeze pe ea însăși. Are nevoie să asculte încontinuu ceea ce trebuie să creadă, motivațiile speranței sale, porunca nouă a iubirii. Biserica, un popor al lui Dumnezeu cufundat în lume și adesea ispitită de idoli – atâția -, are nevoie mereu să audă proclamate lucrările lui Dumnezeu. Asta înseamnă, într-un cuvânt, că ea are nevoie mereu să fie evanghelizată, are nevoie să ia Evanghelia, să se roage și să simtă puterea Duhului care schimbă inima (cf. EN, 15).

O Biserică ce se evanghelizează pentru a evangheliza este o Biserică ce, condusă de Duhul Sfânt, este chemată să parcurgă un drum exigent, un drum de convertire, de reînnoire. Asta comportă și capacitatea de a schimba modurile de a înțelege și de a trăi prezența sa evanghelizatoare în istorie, evitând să se refugieze în zonele protejate de logica lui „mereu s-a făcut așa”. Sunt niște refugii care îmbolnăvesc Biserica. Biserica trebuie să meargă înainte, trebuie să crească încontinuu, astfel va rămâne tânără. Această Biserică este în întregime îndreptată spre Dumnezeu, așadar părtașă de proiectul său de mântuire pentru omenire și, în același timp, în întregime îndreptată spre omenire. Biserica trebuie să fie o Biserică ce întâlnește dialogic lumea contemporană, care țese relații fraterne, care generează spații de întâlnire, punând în aplicare bune practici de ospitalitate, de primire, de recunoaștere și integrare a celuilalt și a alterității, și care se îngrijește de casa comună care este creația. Adică, o Biserică ce întâlnește dialogic lumea contemporană, dialoghează cu lumea contemporană, dar care îl întâlnește în fiecare zi pe Domnul și dialoghează cu Domnul și îl lasă să intre pe Duhul Sfânt care este protagonistul evanghelizării. Fără Duhul Sfânt noi am putea doar să facem publicitate a Bisericii, nu să evanghelizăm. Duhul Sfânt în noi este cel care ne determină spre evanghelizare și aceasta este adevărata libertate a fiilor lui Dumnezeu.

Iubiți frați și surori, vă reînnoiesc invitația de a citi și a reciti Evangelii nuntiandi: eu vă spun adevărul, eu o citesc adesea, pentru că aceea este capodopera Sfântului Paul al VI-lea, este moștenirea pe care ne-a lăsat-o pentru a evangheliza.

* * *

Apeluri

Astăzi se celebrează Ziua Mondială a Apei. Revin în minte cuvintele Sfântului Francisc de Assisi: „Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora apă, care este foarte folositoare și umilă și prețioasă și curată”. În aceste cuvinte simple simțim frumusețea creației și conștiința provocărilor pe care le implică îngrijirea ei. În aceste zile se desfășoară la New York a doua Conferință a Apei a Organizației Națiunilor Unite. Mă rog pentru rezultatul bun al lucrărilor și doresc ca evenimentul important să poată accelera inițiativele în favoarea celor care îndură lipsa de apă, acest bun primar. Apa nu poate să fie obiect de risipe și de abuzuri sau motiv de războaie, ci trebuie ocrotită în folosul nostru și al generațiilor viitoare.

Sâmbătă se va celebra solemnitatea Bunei Vestiri și gândul se îndreaptă spre ziua de 25 martie din anul trecut, când, în unire cu toți episcopii din lume, s-au consacrat Biserica și omenirea, îndeosebi Rusia și Ucraina, Inimii Neprihănite a Mariei. Să nu încetăm să încredințăm cauza păcii Reginei păcii. De aceea doresc să invit fiecare credincios și comunitate, în special grupurile de rugăciune, să reînnoiască în fiecare zi de 25 martie actul de consacrarea către Sfânta Fecioară Maria, pentru ca ea, care este Mamă, să ne poată păstra pe toți în unitate și în pace.

Și să nu uităm, în aceste zile, martirizata Ucraina, care suferă mult.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.03.2023
Publicarea pe acest sit: 22.03.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.