Discursul Papei către Episcopii din Madagascar

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la întâlnirea cu Episcopii
Catedrala din Andohalo,
Antananarivo, Madagascar,
sâmbătă, 7 septembrie 2019

Mulțumesc, domnule cardinal, pentru cuvintele dumneavoastră de bun-venit în numele tuturor fraților. Sunt recunoscător și pentru că dumneavoastră ați voit să arătați cu aceleași cuvinte cum misiunea pe care ne propunem s-o trăim se desfășoară în mijlocul contradicțiilor: o țară bogată cu multă sărăcie; o cultură și o înțelepciune moștenite de la strămoșii care ne-au făcut să apreciem viața și demnitatea persoanei umane, dar și constatarea inegalității și a corupției. Misiunea păstorului este dificilă în aceste circumstanțe. Și cu inegalitățile: păstorul riscă să meargă la o parte și să-i lase pe ceilalți. Și cu corupția: nu spun că păstorul devine un corupt, dar există pericolul…; „Voi face această lucrare, sau cealaltă…”, și devine afacerist; sau să facă schimbul acela, acela, acela… și la sfârșit, acel bun păstor a ajuns murdar de corupție. Se întâmplă, se întâmplă. În lume, se întâmplă. Țineți ochii deschiși!

„Semănător de pace și de speranță” este tema ca a fost aleasă pentru această vizită și care poate să fie un ecou al misiunii care ne-a fost încredințată. De fapt, noi suntem semănători și cine seamănă o face în speranță; o face bazându-se pe propriile forțe și pe propria angajare personală, dar știind că există mulți factori care trebuie să colaboreze pentru ca sămânța să încolțească, să crească, să devină spic și în sfârșit grâu abundent. Semănătorul obosit și preocupat nu se descurajează. Acest cuvânt trebuie să ne însoțească mereu, fie în viața activă fie în cea contemplativă, așa cum am văzut astăzi [la întâlnirea cu surorile din claustrare]: fiți curajoși, fii un om curajos. Curajul. Semănătorul obosit și preocupat nu se descurajează, nu capitulează și cu atât mai puțin incendiază ogorul său când ceva merge strâmb… Știe să aștepte, este încrezător; ia asupra sa dezamăgirile seminței sale, dar nu încetează niciodată să iubească ogorul încredințat îngrijirilor sale. Chiar dacă are posibilitatea, nu fuge pentru a-l încredința altuia.

Semănătorul cunoaște pământul său, îl „atinge”, îl „simte” și îl pregătește pentru ca să poată da ceea ce are mai bun. Noi episcopii, după imaginea semănătorului, suntem chemați să aruncăm semințele credinței și speranței pe acest pământ. În acest scop, trebuie să dezvoltăm acel „fler” care ne permite să-l cunoaște mai bine precum și să descoperim ceea ce compromite, împiedică sau dăunează seminței. Flerul păstorului. Păstorul poate să fie foarte inteligent, poate să aibă titluri academice, poate să fi participat la atâtea congrese internaționale, să știe tot, să studieze tot, chiar să fie unul bun, o persoană bună, dar dacă-i lipsește flerul, nu va putea fi niciodată un păstor bun. Flerul. De aceea, „Păstorii, primind aporturile diferitelor științe, au dreptul de a emite opinii despre tot ceea ce se referă la viața persoanelor, din moment ce misiunea evanghelizării implică și cere o promovare integrală a fiecărei ființe umane. Nu se mai poate afirma că religia trebuie să se limiteze la domeniul privat și că există numai pentru a pregăti sufletele pentru cer. Acesta este adevărul pe care ni l-a lăsat iluminismul neoliberal: lucrau și pentru popor, e adevărat, totul pentru popor, dar nimic cu poporul, fără fler… În schimb adevăratul păstor este în mijlocul poporului, cufundat printre oameni, în iubire față de oamenii săi, pentru că îi înțelege. Știm că Dumnezeu dorește fericirea fiilor săi și pe acest pământ, deși sunt chemați la plinătatea veșnică, pentru că El a creat toate lucrurile «ca să ne bucurăm de ele» (1Tim 6,17), pentru ca toți să se poată bucura de ele. Rezultă că convertirea creștină cere să se reconsidere «în special tot ceea ce se referă la ordinea socială și la obținerea binelui comun». Prin urmare, nimeni nu poate cere de la noi ca să izolăm religia în intimitatea secretă a persoanelor, fără nici o influență asupra vieții sociale și naționale, fără a ne preocupa de sănătatea instituțiilor din societatea civilă, fără a se exprima cu privire la evenimentele care îi interesează pe cetățeni” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 182-183). Păstorul în mijlocul poporului său. Păstorul care știe să asculte limbajul poporului. Păstorul uns de popor, căruia îi slujește, al cărui slujitor este.

Știu că există multe motive pentru a ne preocupa și că, printre alte lucruri, voi purtați în inimă responsabilitatea de a veghea asupra demnității fraților voștri care cer să se construiască o națiune tot mai solidară și prosperă, înzestrată cu instituții solide și stabile. Poate un păstor vrednic de acest nume să rămână indiferent la provocările pe care le înfruntă conaționalii săi de toate categoriile sociale, independent de apartenența lor religioasă? Un păstor în maniera lui Isus, poate să fie indiferent față de viața celor care i-au fost încredințați?

Dimensiunea profetică legată de misiunea Bisericii cere, pretutindeni și întotdeauna, un discernământ care în general nu este ușor. În acest sens, colaborarea matură și independentă între Biserică și stat este o provocare continuă, pentru că pericolul de ciocnire nu este niciodată îndepărtat, în special dacă noi ajungem să pierdem „determinarea evanghelică”. Ascultând mereu ceea ce Duhul spune fără încetare Bisericilor (cf. Ap 2,7), vom fi în măsură să scăpăm de curse și să eliberăm fermentul Evangheliei în vederea unei colaborări rodnice cu societatea civilă în căutarea binelui comun. Semnul distinctiv al acestui discernământ va fi că vestirea Evangheliei include preocuparea voastră pentru toate formele de sărăcie: nu numai „a asigura tuturor hrana, sau o «întreținere demnă», ci să poată avea prosperitate în multiplele sale aspecte. Asta implică educație, acces la asistența sanitară și în special loc de muncă, pentru că în munca liberă, creativă, participativă și solidară ființa umană exprimă și mărește demnitatea propriei vieți. Salariul just permite accesul adecvat la celelalte bunuri care sunt destinate uzului comun” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 192).

Apărarea persoanei umane constituie o altă dimensiune a angajării noastre pastorale. Pentru a fi păstori după inima lui Dumnezeu, trebuie să fim primii în alegerea de a proclama săracilor Evanghelia. „Nu trebuie să rămână îndoieli nici nu subzistă explicații care să slăbească acest mesaj atât de clar. Astăzi și întotdeauna, săracii sunt destinatarii privilegiați ai Evangheliei și evanghelizarea îndreptată în mod gratuit spre ei este semn al Împărăției pe care Isus a venit s-o aducă. Trebuie afirmat fără ocolișuri că există o legătură inseparabilă între credința noastră și săraci. Să nu-i lăsăm niciodată singuri” (ibid., 48). Cu alte cuvinte, avem o obligație deosebită de apropiere și de protejare față de cei săraci, cei marginalizați și cei mici, față de copii și de persoanele mai vulnerabile, victime ale exploatării și ale abuzurilor, victime, astăzi, ale acestei culturi a rebutului. Astăzi mondenitatea ne-a făcut să inserăm în programele sociale, în programele de dezvoltare, rebutul ca posibilitate: rebutarea celui care urmează să se nască sau rebutarea celui care urmează să moară, pentru a grăbi plecarea.

Acest câmp imens nu este numai curățat și arat de spiritul profetic, ci așteaptă și sămânța aruncată în teren cu răbdare creștină, conștientă de asemenea că nu avem nici controlul nici responsabilitatea întregului proces. Un păstor care seamănă evită să controleze totul. Nu se poate. Semănătorul nu merge în fiecare zi să sape pământul pentru a vedea cum crește sămânța. Un păstor evită să controleze totul – păstorii controlori nu lasă să crească! -, dă spațiu inițiativelor, lasă să crească în timpuri diferite – nu toți au același timp de creștere – și nu caută uniformitatea: uniformitatea nu este viață; viața este variată, fiecare are propriul mod de a fi, propriul mod de a crește, propriul mod de a fi persoană. Uniformitatea nu este o cale creștină. Adevăratul păstor nu are pretenții care să nu fie raționale, nu disprețuiește rezultatele aparent mai slabe: „De data aceasta a mers așa… înainte, liniștit! Altă dată va fi mai bine”. Știe mereu să ia rezultatele așa cum vin. Permiteți-mi să vă spun care este imaginea care îmi vine în minte uneori când mă gândesc la viața păstorului. Păstorul trebuie să ia viața de unde vine, cu rezultatele care vin. Păstorul este ca portarul din echipa de fotbal: ia mingea de unde o trag. Știe să se miște, știe să ia realitatea așa cum vine. Și să corecteze lucrurile, după aceea, dar pe moment ia viața așa cum vine. Aceasta este iubire de păstor. Asta vorbește despre o fidelitate față de Evanghelie care ne face și păstori apropiați de poporul lui Dumnezeu, începând de la frații noștri preoți, care sunt frații noștri cei mai apropiați și care trebuie să primească de la noi o îngrijire specială.

Păstorul trebuie să fie aproape de Dumnezeu, de preoții săi, aproape de popor. Cele trei apropieri ale păstorului. Aproape de Dumnezeu în rugăciune. Să nu uităm că atunci când apostolii „inventează” pe diaconi – asta am spus-o de atâtea ori -, Petru, pentru a explica această nouă invenție a diaconilor, spune: „Și nouă [apostolilor], rugăciunea și vestirea Cuvântului”. Prima îndatorire a păstorului este rugăciunea. Fiecare dintre voi să se întrebe: mă rog? Cât? Cum? Apropiere de Dumnezeu. Apropiere de preoți: preoții sunt apropiații cei mai apropiați ai episcopului. „L-am sunt pe episcop, a preluat legătura secretara și îmi spune că timp de trei luni nu este loc pentru a-mi da o întâlnire”. Un sfat de frate: dacă tu găsești că secretara ta te îți lasă în listă telefonul unui preot, chiar în ziua aceea, sau maxim ziua următoare, telefonează-i. Poate că nu vei avea timp să-l primești, dar telefonează-i. Acel preot va ști că are un părinte! Și a treia apropiere: apropiere de popor. Păstorul care se îndepărtează de popor, care pierde flerul poporului, ajunge ca un „Monsieur l’Abbé”, un funcționar de curte… curte pontificală, important, dar mereu de curte până la urmă, și asta nu folosește.

În urmă cu câtva timp expuneam episcopilor italieni atenția ca preoții noștri să poată găsi în episcopul lor figura fratelui mai mare și a tatălui care-i încurajează și îi susține de-a lungul drumului (cf. Discurs la Conferința Episcopală Italiană, 20 mai 2019). Această paternitate spirituală îl determină pe episcop să nu-i lase orfani pe preoții săi și se poate „atinge cu mâna” nu numai în capacitatea de a deschide ușile pentru toți preoții, dar și în aceea de a merge în căutarea lor pentru a-i însoți atunci când trec printr-un moment de dificultate.

În bucuriile și în dificultățile inerente slujirii, preoții trebuie să găsească în voi, dragi episcopi, niște părinți mereu disponibili care să știe cum să încurajeze și să susțină, capabili să aprecieze eforturile și să însoțească progresele posibile. Conciliul al II-lea din Vatican a formulat o observație specială cu privire la acest punct: „Episcopii să-i înconjoare întotdeauna cu o dragoste deosebită pe preoți, întrucât aceștia își asumă o parte din îndatoririle și preocupările lor și se dedică acestora în viața de fiecare zi cu atâta râvnă; să-i considere fii și prieteni, și deci să fie dispuși să-i asculte, să aibă cu ei relații bazate pe încredere, promovând în acest fel pastorala de ansamblu a întregii dieceze” (Decretul Christus Dominus, 16).

A se îngriji de pământ implică și așteptarea răbdătoare a proceselor. Păstorul știe să aștepte procesele. Și, în momentul recoltării, agricultorul evaluează și calitatea lucrătorilor. Asta vă impune, ca păstori, o obligație urgentă – vorbesc despre calitatea lucrătorilor – o obligație urgentă de însoțire și discernământ, mai ales cât privește vocațiile la viața consacrată și la preoție, ceea ce este fundamental pentru a garanta autenticitatea acestor vocații. Și în asta, vă rog, fiți atenți. Nu vă lăsați înșelați de necesitate și de număr: „Avem nevoie de preoți și pentru că am nevoie, iau fără discernământ vocațiile”. Nu știu, cred că la voi nu este atât de obișnuit pentru că aveți vocații, așadar aveți o anumită libertate de a merge încet cu discernământul. Însă în unele țări din Europa este de plâns: lipsa de vocații îl determină pe episcop să ia de aici, de acolo, de acolo fără a vedea viața cum era iau persoane „alungate” din alte seminarii, „alungate” din viața călugărească, ce au fost alungate pentru că erau imorale sau pentru alte deficiențe. Vă rog, fiți atenți. Nu lăsați lupul să intre în turmă. Secerișul este mare și Domnul – neputând dori decât lucrători autentici – nu se lasă limitat în modurile de a chema și de a incita la dăruirea generoasă a propriei vieți. După alegere, formarea candidaților la preoție și la viața consacrată este tocmai destinată să asigure o maturizare și o purificare a intențiilor. În această privință, în spiritul Exortației apostolice Gaudete et exsultate, aș vrea să subliniez că chemarea fundamentală, fără de care celelalte n-au motivația de a fi, este chemarea la sfințenie, și că această „sfințenie este fața cea mai frumoasă a Bisericii” (nr. 9). Apreciez eforturile voastre pentru a asigura formarea de lucrători autentici și sfinți pentru secerișul îmbelșugat în ogorul Domnului.

În afară de asta, aș vrea să subliniez o atitudine care mie nu-mi place, pentru că nu vine de la Dumnezeu: rigiditatea. Astăzi este la modă, nu știu aici, dar în alte părți este la modă, să găsești persoane rigide. Preoți tineri, rigizi, care vor să salveze cu rigiditatea, probabil, nu știu, dar iau o atitudine de rigiditate și uneori – scuzați-mă – de muzeu. Le este frică de orice, sunt rigizi. Fiți atenți și să știți că sub orice rigiditate există probleme grave.

Acest efort trebuie să se extindă și la lumea vastă a laicatului; și laicii sunt trimiți pentru recoltare, sunt chemați să ia parte la pescuit, să riște năvoadele lor și timpul lor cu „apostolatul lor multiform fie în Biserică fie în lume” (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Decretul Apostolicam actuositatem, 9). Cu toată extinderea sa, problematicile sale și schimbările sale, lumea constituie câmpul specific de apostolat unde ei sunt chemați să lucreze cu generozitate și responsabilitate, purtând în el fermentul Evangheliei. Iată pentru ce aș vrea să vă felicit pentru toate inițiativele pe care le luați ca păstori pentru formarea laicilor – mulțumesc pentru asta! – și pentru a nu-i lăsa singuri în misiunea de a fi sare a pământului și lumină a lumii, cu scopul de a contribui la transformarea societății și a Bisericii din Madagascar. Și vă rog: nu-i clericalizați pe laici. Laicii sunt laici. Eu am auzit, în dieceza precedentă, propuneri ca aceasta: „Domnule episcop, eu în parohie am un laic minunat: muncește, organizează totul… să-l facem diacon?”. Lasă-l acolo, nu-i ruina viața, lasă-l laic. Și, cu privire la diaconi: diaconii de atâtea ori suferă de clericalism, se simt preoți sau episcopi ratați… Nu! Diaconul este păzitorul slujirii în Biserică. Vă rog, nu-i țineți pe diaconi pe altar: să facă lucrări în afară, în slujire. Dacă trebuie să meargă în misiune ca să boteze, atunci să boteze: e bine. Dar în slujire, să nu fie preoți ratați.

Iubiți frați, toată această responsabilitate în ogorul lui Dumnezeu trebuie să ne provoace să avem inima și mintea deschise, să alunge teama care închide și să învingă tendința de a ne izola: dialogul fratern dintre voi – este important! – precum și împărtășirea darurilor și colaborarea dintre Bisericile particulare din Oceanul Indian, sunt o cale de speranță. Dialog și colaborare. Asemănarea dintre provocările pastorale cum ar fi protejarea ambientului într-un spirit creștin sau problema imigrației cere reflecții comune și o sinergie de acțiuni pe scară largă pentru o abordare eficace.

În sfârșit, prin intermediul vostru, aș vrea să salut în mod special preoții, călugării și călugărițele care sunt bolnavi sau suferinzi datorită bătrâneții. Las o întrebare fiecăruia dintre voi: merg să-i vizitez? Vă cer să le exprimați afectul meu și apropierea mea în rugăciune și să aveți grijă de ei cu duioșie susținându-i în misiunea frumoasă de mijlocire.

Două femei ocrotesc această catedrală: în capele de aici de alături se odihnesc rămășițele pământești ale fericitei Victoire Rasoamanarivo, care a știut să facă bine, să apere și să răspândească credința în timpuri dificile; și mai ales este imaginea Fecioarei Maria care, cu brațele deschise spre vale și coline, pare să îmbrățișeze toate lucrurile. Să le cerem lor să lărgească mereu inima noastră, să ne învețe compasiunea care provine din sânul matern pe care femeia și Dumnezeu o simt în fața celor uitați de pe pământ, și să ne ajute să semănăm pacea și speranța.

Și vouă, ca semn al sprijinului meu cordial și fratern, vă dau binecuvântarea mea, ca frate vă binecuvântez și această binecuvântare o extind la diecezele voastre.

Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine și să-i faceți pe alții să se roage pentru mine!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.09.2019
Publicarea pe acest sit: 07.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.