Discursul Papei către autoritățile mozambicane

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la întâlnirea cu autoritățile,
cu societatea civilă și cu corpul diplomatic
Palatul „Ponta Vermelha”, Maputo, Mozambic,
joi, 5 septembrie 2019

Domnule președinte,
Membrii ai guvernului și ai corpului diplomatic,
Stimate autorități,
Reprezentanți ai societății civile,
Doamnelor și domnilor!

Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră de bun-venit precum și pentru invitația respectuoasă de a vizita națiunea. Sunt bucuros să fiu din nou în Africa și să încep această călătorie apostolică din această țară, atât de binecuvântată prin frumusețea sa naturală, precum și prin marea sa bogăție culturală care adaugă, la binecunoscuta bucurie de a trăi a poporului vostru, speranța într-un viitor mai bun.

Salut cordial membrii guvernului, ai corpului diplomatic și reprezentanții societății civile prezenți aici. În persoanele voastre doresc să întâlnesc și să salut cu afect întregul popor mozambican care, de la fluviul Rovuma până la Maputo, ne deschide porțile pentru a favoriza un reînnoit viitor de pace și reconciliere.

Vreau ca primele mele cuvinte de apropiere și de solidaritate să fie adresate tuturor acelora asupra cărora s-au abătut recent cicloanele Idai și Kenneth, ale căror consecințe devastatoare continuă să apese asupra atâtor familii, în special în locurile în care reconstruirea încă n-a fost posibilă și cere o atenție specială. Din păcate, nu voi putea să merg personal la voi, dar vrea ca să știți că împărtășesc neliniștea voastră, durerea voastră precum și angajarea comunității catolice în înfruntarea unei situații așa de dure. În mijlocul catastrofei și al dezolării, cer Providenței ca să nu lipsească atenția tuturor actorilor civili și sociale care, punând persoana în centru, să fie în măsură să promoveze reconstruirea necesară.

Doresc să exprim aprecierea, a mea și a marii părți din comunitatea internațională, și pentru eforturile care, de decenii, se fac pentru ca pacea să fie din nou norma, iar reconcilierea să fie calea cea bună pentru a înfrunta dificultățile și provocările pe care le întâlniți ca națiune. În acest spirit și cu această propunere, circa acum o lună ați semnat în Serra della Gorongosa acordul de încetare definitivă a ostilităților militare dintre frații mozambicani. O piatră de hotar, pe care o salutăm și o sperăm ca decisivă, fixată de persoane curajoase pe calea păcii, care pornește de la acel Acord General din 1992 de la Roma.

Câte lucruri s-au petrecut de la semnarea tratatului istoric care a pecetluit pacea și a dat primele sale vlăstare! Aceste vlăstare susțin speranța și dau încredere pentru a nu lăsa ca modul de a scrie istoria să fie lupta fratricidă, ci capacitatea de a se recunoaște ca frați, fii ai aceluiași ținut, administratori ai unui destin comun. Curajul păcii! Un curaj de înaltă calitate: nu acela al forței brute și al violenței, ci acela care se realizează în căutarea neobosită a binelui comun (cf. Paul al VI-lea, Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, 1973).

Voi cunoașteți suferința, doliul și nenorocirea, dar n-ați voit ca răzbunarea sau reprimarea să fie criteriul de reglementare, nici ca ura și violența să aibă ultimul cuvânt. Așa cum amintea predecesorul meu sfântul Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale în țara voastră în 1988, cu războiul „mulți bărbați, femei și copii suferă pentru că n-au o casă în care să locuiască, o alimentație suficientă, școli unde să se instruiască, spitale unde să se îngrijească, biserici în care să se adune ca să se roage și ogoare unde să folosească forța de muncă. Multe mii de persoane sunt constrânse să se mute în căutare de siguranță și de mijloace de supraviețuire; altele se refugiază în țările vecine. […] «Nu violenței și da păcii!»” (Discurs în vizita la președintele Republicii, 16 septembrie 1988, nr. 3).

În toți acești ani, ați experimentat că o căutare a păcii durabile – misiune care îi implică pe toți – cere o muncă dură, constantă și fără oprire, deoarece pacea este „ca o floare fragilă, care încearcă să îmbobocească printre pietrele violenței” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, 2019), deci cere ca să se continue să se afirme cu determinare dar fără fanatism, cu curaj dar fără exaltare, cu tenacitate dar în manieră inteligentă: nu violenței care distruge, da păcii și reconcilierii.

Așa cum știm, pacea nu este numai lipsa războiului, ci angajarea neobosită – mai ales a celor care ocupăm o funcție de responsabilitate mai mare – de a recunoaște, a garanta și a reconstrui concret demnitatea, adesea uitată sau ignorată, a fraților noștri, pentru ca să se poată simți protagoniști ai destinului propriei națiuni. Nu putem pierde din vedere că, „fără egalitate de oportunități, diferitele forme de agresiune și de război vor găsi un teren fertil care mai devreme sau mai târziu va provoca explozia. Atunci când societatea – locală, națională sau mondială – abandonează în periferie o parte a sa, nu vor exista programe politice, nici forțe de ordine sau de intelligence care să poată asigura în mod nelimitat liniștea” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 59).

Pacea a făcut posibilă dezvoltarea Mozambicului în diferite sectoare. Promițătoare sunt progresele făcute în instruire și în sănătate. Vă încurajez să duceți înainte lucrarea de consolidare a structurilor și a instituțiilor necesare pentru a face în așa fel încât nimeni să nu se simtă abandonat, îndeosebi tinerii voștri, care constituie o mare parte a populației. Ei sunt nu numai speranța acestui ținut, sunt prezentul care interpelează, caută și are nevoie de a găsi căi demne care să le permită să dezvolte toate talentele lor; sunt un potențial pentru a semăna și a face să crească așa de mult dorita prietenie socială.

O cultură a păcii cere „un proces constant în care fiecare nouă generație se simte implicată” (ibid., 220). De aceea, parcursul trebuie să fie de așa natură încât să favorizeze cultura întâlnirii și să fie total impregnat de ea: a-l recunoaște pe celălalt, a face legături, a face punți. În acest sens, este esențial să se mențină vie amintirea, drept cale care deschide spre viitor, drept cărare care conduce la căutarea de obiective comune, de valori împărtășite, de idei care favorizează depășirea intereselor sectoriale, corporative sau de parte, pentru ca bogățiile națiunii voastre să fie puse în slujba tuturor, în special a celor mai săraci. Voi aveți o misiune curajoasă și istorică de îndeplinit: nu încetați să vă angajați cât timp vor exista copii și adolescenți fără instruire, familii fără casă, muncitori fără ocupație, țărani fără pământ… Acestea sunt bazele unui viitor de speranță, pentru că este viitor de demnitate! Acestea sunt armele păcii.

Pacea ne invită să ne îngrijim și de casa noastră comună. Din acest punct de vedere, Mozambicul este o națiune binecuvântată și voi în mod special sunteți invitați să vă îngrijiți de această binecuvântare. Apărarea pământului este și apărarea vieții, care cere atenție specială atunci când se constată o tendință de a prădui și de jefui, determinată de o dorință de a acumula care, în general, nu este cultivată nici măcar de persoane care locuiesc în aceste ținuturi, nici nu este motivată de binele comun al poporului vostru. O cultură a păcii implică o dezvoltare productivă, sustenabilă și inclusivă, în care fiecare mozambican să poată simți că această țară este a sa și în care să poată stabili raporturi de fraternitate și egalitate cu propriul vecin și cu tot ceea ce îl înconjoară.

Domnule președinte, stimate autorități! Voi toți sunteți constructorii lucrării celei mai frumoase care se poate face: un viitor de pace și reconciliere ca garanții ale dreptului fiilor voștri la viitor. Îi cer lui Dumnezeu ca, în perioada pe care o voi petrece în mijlocul vostru, să pot și eu – în comuniune cu frații mei episcopi și cu Biserica Catolică ce peregrinează pe acest pământ – să contribui pentru ca pacea, reconcilierea și speranța să domnească definitiv între voi. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.09.2019
Publicarea pe acest sit: 05.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.