Discursul Papei către autoritățile mauritiene

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
de la întâlnirea cu autoritățile,
cu societatea civilă și cu corpul diplomatic
Palatul Prezidențial, Port Louis, Mauritius
luni, 9 septembrie 2019

Domnule președinte,
Domnule prim ministru,
Stimați membri ai guvernului,
Stimați membri ai corpului diplomatic,
Doamnelor și domnilor, reprezentanți ai societății civile,
Reprezentanți ai diferitelor confesiuni religioase,
Doamnelor și domnilor,

Salut cordial autoritățile statului Mauritius și le mulțumesc pentru invitația de a vizita Republica voastră. Îi mulțumesc domnului președinte și domnului prim ministru pentru cuvintele respectuoase pe care tocmai mi le-au adresat, precum și pentru salutul lor de bun-venit. Salut membrii guvernului, ai societății civile și ai corpului diplomatic. Doresc să salut și să mulțumesc cu fraternitate pentru prezența lor astăzi reprezentanții altor confesiuni creștine și ai diferitelor religii prezente în insula Mauritius.

Sunt bucuros, grație acestei scurte vizite, să pot întâlni poporul vostru, caracterizat nu numai de o față multiformă pe planul cultural, etnic și religios, ci mai ales de frumusețea care derivă din capacitatea voastră de a recunoaște, a respecta și a armoniza diferențele în vederea unui proiect comun. Așa este toată istoria poporului vostru, care s-a născut cu sosirea migranților veniți din diferite orizonturi și continente, purtând tradițiile lor, cultura lor și religia lor, și care au învățat, puțin câte puțin, să se îmbogățească cu diferențele celorlalți și să găsească modul de a trăi împreună încercând să construiască o fraternitate atentă la binele comun.

În acest sens aveți un glas autoritar – pentru că s-a făcut viață -, în măsură să amintească faptul că este posibil a ajunge la o pace stabilă pornind de la convingerea că „diversitatea este frumoasă atunci când acceptă să intre constant într-un proces de reconciliere, ajungând să sigileze într-un soi de pact cultural care să facă să iasă în evidență o «diversitate reconciliată»” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 230). Aceasta este bază și oportunitate pentru construirea unei comuniuni efective în cadrul marii familii umane fără necesitatea de a marginaliza, a exclude sau a respinge.

ADN-ul poporului vostru păstrează amintirea acelor mișcări migratoare care i-au adus pe strămoșii voștri pe această insulă și care i-au și condus să se deschidă la diferențe pentru a le integra și a le promova în vederea binelui tuturor. Iată pentru ce vă încurajez, în fidelitate față de rădăcinile voastre, să acceptați provocarea primirii și a protejării migranților care vin astăzi aici pentru a găsi loc de muncă și, pentru mulți dintre ei, condiții mai bune de viață pentru familiile lor. Să aveți la inimă primirea lor așa cum strămoșii voștri au știut să se primească reciproc, ca protagoniști și apărători ai unei adevărate culturi a întâlnirii care permite migranților (și tuturor) să fie recunoscuți în demnitatea lor și în drepturile lor.

În istoria recentă a poporului vostru merită apreciere tradiția democratică instaurată pornind de la independență și care contribuie să se facă din insula Mauritius o oază de pace. Doresc ca acest stil de viață democratică să poată fi cultivat și dezvoltat, luptând îndeosebi împotriva oricărei forme de discriminare. Pentru că „viața politică autentică, ce se întemeiază pe drept și pe un dialog leal între subiecți, se reînnoiește cu convingerea că fiecare femeie, fiecare bărbat și fiecare generație cuprind în ei o promisiune care poate elibera noi energii relaționale, intelectuale, culturale și spirituale” (Mesaj pentru a 52-a Zi Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2019). Voi care sunteți angajați în viața politică a Republicii Mauritius, să puteți fi un exemplu pentru cei care se bazează pe voi, în special pentru tineri. Cu comportamentul vostru și voința de a combate toate formele de corupție, să puteți manifesta valoarea angajării în slujba binelui comun și să fiți mereu vrednici de încrederea conaționalilor voștri.

De la independența sa, țara voastră a înregistrat o puternică dezvoltare economică, de care, fără îndoială, trebuie să ne bucurăm rămânând în același timp vigilenți. În contextul actual, adesea rezultă că nu întotdeauna creșterea economică merge în folosul tuturor și că lasă deoparte – prin anumite strategii ale dinamicii sale – un anumit număr de persoane, în special tinerii. De aceea, aș vrea să vă încurajez să dezvoltați o politică economică orientată spre persoane și care să știe să privilegieze o distribuire mai bună a intrărilor, crearea de oportunități de muncă și o promovare integrală a celor mai săraci (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 204). Încurajându-vă să nu cedați ispitei unui model economic idolatric care are nevoie să jertfească vieți umane pe altarul speculei și a simplului profit, care ține cont numai de beneficiul imediat în defavoarea protejării celor mai săraci, a ambientului și a resurselor sale. Este vorba de a merge înainte cu acea atitudine constructivă care, așa cum a scris cardinalul Piat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a independenței lui Mauritius, determină să se sporească o convertire ecologică integrală. Această convertire tinde nu numai să evite fenomene climatice teribile sau mari dezastre naturale, ci încearcă să promoveze și o schimbare în stilurile de viață în așa fel încât creșterea economică să poată folosi într-adevăr tuturor, fără a risca să provoace catastrofe ecologice sau crize sociale grave.

Doamnelor și domnilor, doresc să exprim apreciere pentru modul în care în Mauritius diferitele religii, cu identitățile lor respective, colaborează împreună pentru a contribui la pacea socială și pentru a aminti valoarea transcendentă a vieții împotrivă oricărui tip de reducționism. Și reafirm disponibilitatea catolicilor din Mauritius de a continua să participe la acest dialog rodnic care a marcat așa de puternic istoria poporului vostru. Mulțumesc pentru mărturia voastră.

Mulțumesc iarăși pentru primirea voastră călduroasă. Doresc din inimă ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul vostru și toate eforturile pe care le faceți pentru a favoriza întâlnirea dintre culturi, civilizații și tradiții religioase diferite în promovarea unei societăți drepte, care nu uită pe fiii săi, în special pe cei mai nevoiași. Fie ca iubirea sa și milostivirea sa să continue să vă însoțească și să vă ocrotească! Multe mulțumiri pentru atenția voastră.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.09.2019
Publicarea pe acest sit: 09.09.2019
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.