Discursul Papei către Academia pentru Viaţă

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
transmis participanților la Adunarea generală
a Academiei Pontificale pentru Viață
vineri, 28 februarie 2020

Distinse autorități,
Stimați domni și doamne,
Iubiți frați și surori!

Vă salut cordial cu ocazia Adunării generale a Academiei Pontificale pentru Viață și îi mulțumesc monseniorului Paglia pentru cuvintele sale respectuoase. Sunt recunoscător pentru prezența lor președintelui Parlamentului European, directorului general al FAO, celorlalte autorități și personalităților din domeniul tehnologiei informatice. În afară de asta, salut pe cei care participă de la Auditorium Conciliazione și mă bucur pentru prezența numeroasă, și a tinerilor: este un semn de speranță.

Tematicile pe care le-ați tratat în aceste zile se referă la una din schimbările cele mai importante care caracterizează lumea de astăzi. Ba chiar, am putea spune că „galaxia digitală”, și îndeosebi așa-numita „inteligență artificială”, se află tocmai în inima schimbării de epocă prin care trecem. De fapt, inovația digitală atinge toate aspectele vieții, fie personale fie sociale. Ea are incidență asupra modului nostru de a înțelege lumea precum și pe noi înșine. Este tot mai prezentă în activitățile și chiar în deciziile umane, și astfel schimbă modul în care gândim și acționăm. Deciziile, chiar și cele mai importante ca acelea din domeniul medical, economic sau social, sunt astăzi rod al voinței umane și al unei serii de contribuții algoritmice. Actul personal ajunge să se afle la punctul de convergență între aportul propriu-zis uman și calculul automat, așa încât rezultă tot mai complex să fie înțeles obiectul său, să se prevadă efectele sale, să se definească responsabilitățile sale.

Desigur, umanitatea a trăit deja în istorie tulburări profunde, cum ar fi, de exemplu, atunci când a fost introdusă mașina cu abur, sau electricitatea, sau inventarea tiparului care a revoluționat modul de a păstra și a transmite informații. Astăzi convergența dintre diferitele cunoștințe științifice și tehnologice are un efect de amplificare și permite să se intervină asupra fenomenelor de măreția infinitezimală și de însemnătate planetară, până la punctul de a face labile granițe până acum considerate foarte diferențiabile: între materie anorganică și organică, între real și virtual, între identitate stabile și evenimente în relație continuă între ele.

Pe planul personal, epoca digitală schimbă percepția spațiului, timpului și a corpului. Insuflă un sentiment de expansiune de sine care pare să nu mai întâlnească limite și omologarea se afirmă drept criteriu prevalent de agregare: a recunoaște și a aprecia diferența devine tot mai dificil. Pe planul socio-economic, utilizatorii sunt adesea reduși la rang de „consumatori”, aserviți la interese private concentrate în mâinile câtorva. Din urmele digitale semănate în internet, algoritmele extrag date care permit să se controleze obișnuințe mentale și relaționale, pentru scopuri comerciale sau politice, adesea fără știrea noastră. Această asimetrie, prin care câțiva puțini știu totul despre noi, în timp ce noi nu știm nimic despre ei, amorțește gândirea critică și exercitarea conștientă a libertății. Inegalitățile se amplifică fără măsură, cunoașterea și bogăția se acumulează în câteva mâini, cu grave riscuri pentru societățile democratice. Însă aceste pericole nu trebuie să ne ascundă marile potențialități pe care ni le oferă noile tehnologii. Suntem în fața unui dar al lui Dumnezeu, adică a unei resurse care poate să aducă roade de bine.

Și temele de care s-a ocupat Academia voastră încă de la nașterea sa se prezintă astăzi în mod nou. Științele biologice se folosesc tot mai pe larg de dispozitivele făcute disponibile de „inteligența artificială”. Această dezvoltare induce schimbări profunde în modul de a interpreta și a gestiona ființele vii și caracteristicile proprii ale vieții umane, care este angajarea noastră de a le tutela și a le promova, nu numai în dimensiunea sa constitutivă biologică, ci și în calitatea sa inevitabilă biografică. Corelația și integrarea între viața vie și viața trăită nu pot să fie înlăturate în folosul unui simplu calcul ideologic al prestațiilor funcționale și al costurilor sustenabile. Interogativele etice care reies din modul în care noile dispozitive pot – întocmai – „să dispună” de nașterea și de destinul persoanelor cer o angajare reînnoită pentru calitatea umană a întregii istorii comunitare a vieții.

Așadar sunt recunoscător Academiei Pontificale pentru Viață pentru drumul pe care l-a întreprins dezvoltând o reflecție serioasă, care a favorizat dialogul dintre discipline științifice diferite și indispensabile pentru a înfrunta fenomene așa de complexe.

Observ cu satisfacție că la întâlnirea din acest an sunt prezente persoane care au importante și diferite roluri de responsabilitate internațională, pe planul științific, industrial și politic. Sunt bucuros pentru asta și vă mulțumesc pentru asta. De fapt, fiind credincioși nu avem noțiuni deja prestabilite cu care să răspundem la întrebările inedite pe care ni le adresează astăzi istoria. Misiunea noastră este mai degrabă să mergem împreună cu ceilalți, ascultând cu atenție și punând în legătură experiența și reflecția. Trebuie să ne lăsăm interpelați ca oameni credincioși, încât Cuvântul și Tradiția credinței să ne ajute să interpretăm fenomenele din lumea noastră, găsind drumuri de umanizare, și de aceea de evanghelizare iubitoare, care trebuie parcurse împreună. Astfel vom putea dialoga în manieră utilă cu toți cei care sunt în căutarea dezvoltării umane, menținând în centrul cunoașterii și al practicilor sociale persoana în toate dimensiunile sale, inclusiv cele spirituale. Suntem în fața unei misiuni care implică familia umană în ansamblul său.

În lumina celor spuse, nu este suficientă simpla educare la folosirea corectă a noilor tehnologii: de fapt nu sunt instrumente „neutre”, pentru că, așa cum am văzut, plăsmuiesc lumea și angajează conștiințele pe planul valorilor. Este nevoie de o acțiune educativă mai amplă. Trebuie formate motivații puternice pentru a persevera în căutarea binelui comun, chiar și atunci când nu derivă un avantaj imediat. Există o dimensiune politică în producerea și în folosirea așa-numitei „inteligențe artificiale”, care nu se referă numai la distribuirea avantajelor sale individuale și în mod abstract funcționale. Cu alte cuvinte: nu este suficient pur și simplu să ne încredem în sensibilitatea morală a celui care face cercetare și proiectează dispozitive și algoritme; în schimb trebuie create corpuri sociale intermediare care să asigure reprezentare sensibilității etice a utilizatorilor și a educatorilor.

Sunt multe competențele care intervin în procesul de elaborare a aparatelor tehnologice (cercetare, proiectare, producție, distribuire, folosire individuală și colectivă), și fiecare comportă o responsabilitate specifică. Se întrevede o nouă frontieră pe care am putea s-o numim „algor-etică” (cf. Discurs adresat participanților la Congresul „Child Dignity in the Digital World”, 14 noiembrie 2019). Ea vrea să asigure o verificare competentă și împărtășită a proceselor după care se integrează raporturile dintre ființele umane și mașini în era noastră. În căutarea comună a acestor obiective, principiile Doctrinei Sociale a Bisericii oferă o contribuție decisivă: demnitatea persoanei, dreptatea, subsidiaritatea și solidaritatea. Ele exprimă angajarea de a fi în slujba fiecărei persoane în integralitatea sa și a tuturor persoanelor, fără discriminări și fără excluderi. Însă complexitatea lumii tehnologice ne cere o elaborare etică mai articulată, pentru a face această angajare realmente incisivă.

„Algor-etica” va putea să fie o punte pentru a face în așa fel încât principiile să se înscrie concret în tehnologiile digitale, printr-un dialog trans-disciplinar efectiv. În afară de asta, în întâlnirea dintre diferite viziuni despre lume, drepturile umane constituie un important punct de convergență pentru căutarea unui teren comun. De altfel, în momentul prezent pare necesară o reflecție actualizată cu privire la drepturile și obligațiile în acest domeniu. De fapt, profunzimea și accelerarea transformărilor erei digitale ridică problematici neașteptate, care impun noi condiții ethosului individual și colectiv. Desigur Call pe care ați semnat-o astăzi este un pas important în această direcție, cu cele trei coordonate fundamentale pe care trebuie mers: etica, educația și dreptul.

Dragi prieteni, vă exprim sprijinul meu pentru generozitatea și dinamismul cu care v-ați angajat să demarați un proces de regândire așa de angajant și curajos. Vă invit să-l continuați cu îndrăzneală și discernământ, în căutarea căilor unei implicări tot mai ample a tuturor celor care urmăresc binele familiei umane. Invoc asupra voastră binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca drumul vostru să se poată desfășura cu seninătate și pace, în spirit de colaborare. Să vă asiste Fecioara Mamă și să vă însoțească binecuvântarea mea. Și vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.02.2020
Publicarea pe acest sit: 28.02.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.