Discursul Papei către Academia de Ştiinţe

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la audiență acordată participanților la
adunarea plenară a Academiei Pontificale de Științe
luni, 12 noiembrie 2018

Stimați doamne și domni,

Este o bucurie pentru mine să regăsesc Academia Pontificală de Științe în totalitate. Adresez un cordial bun-venit noilor academicieni și mulțumesc pentru cuvintele sale respectuoase fostului președinte, prof. Werner Arber, în timp ce urez o bună recuperare președintelui prof. Joachim von Braun. Extind recunoștința mea la toate personalitățile care au intervenit aducând contribuția lor prețioasă.

Lumea științei, care în trecut a asumat poziții de autonomie și de autosuficiență, cu atitudini de neîncredere față de valorile spirituale și religioase, astăzi în schimb pare să fi conștientizat mai mult realitatea tot mai complexă a lumii și a ființei umane. S-au strecurat o anumită nesiguranță și o oarecare teamă în fața evoluției posibile a unei științe și a unei tehnologii care, dacă sunt abandonate fără control lor însele, pot să întoarcă spatele binelui persoanelor și al popoarelor. Este adevărat, știința și tehnologia influențează asupra societății, dar și popoarele cu valorile lor și obiceiurile lor influențează la rândul lor știința. Adesea direcția și emfaza care sunt date unor dezvoltări ale cercetării științifice sunt influențate de opinii pe larg împărtășite și de dorința de fericire înnăscută în natura umană. Totuși, avem nevoie de atenție mai mare față de valorile și față de bunurile fundamentale care sunt la baza relației dintre popoare, societate și știință. Această relație cere o regândire, în vederea promovării progresului integral al fiecărei ființe umane și al binelui comun. Dialog deschis și discernământ atent sunt indispensabile, în special când știința devine mai complexă și orizontul pe care ea îl deschide face să apară provocări decisive pentru viitorul omenirii. De fapt, astăzi, fie evoluția socială fie schimbările științifice au loc tot mai rapid și se urmăresc. Este important ca Academia Pontificală de Științe să ia în considerare modul în care aceste schimbări legate între ele cer o angajare înțeleaptă și responsabilă din partea întregii comunități științifice. Siguranța frumoasă a turnului de fildeș din primele timpuri moderne a lăsat locul, în mulți, unei neliniști salutare, motiv pentru care omul de știință de astăzi se deschide mai ușor la valorile religioase și întrevede, dincolo de cuceririle științei, bogăția lumii spirituale a popoarelor și lumina transcendenței divine. Comunitatea științifică este parte a societății și nu trebuie să se considere ca separată și independentă, dimpotrivă, ea este chemată să slujească familia umană și dezvoltarea sa integrală.

Posibilele roade ale acestei misiuni de slujire sunt nenumărate; în această împrejurare aș vrea să fac câteva aluzii. Înainte de toate este criza imensă a schimbărilor climatice aflată în desfășurare și amenințarea nucleară. Pe urma predecesorilor mei, reafirm importanța fundamentală de a ne angaja în favoarea unei lumi fără arme nucleare (cf. Mesaj adresat Conferinței ONU pentru a negocia un tratat despre interzicerea armelor nucleare, 23 martie 2017), și cer – așa cum au făcut sfântul Paul al VI-lea și sfântul Ioan Paul al II-lea – oamenilor de știință colaborarea activă la scopul de a-i convinge pe guvernanți despre inacceptabilitatea etică a acestui armament din cauza daunelor ireparabile pe care el le provoacă omenirii și planetei. De aceea, reafirm de asemenea necesitatea unei dezarmări despre care astăzi se pare că nu se mai vorbește la acele mese în jurul cărora se iau marile decizii. Fie ca și eu să-i pot mulțumi lui Dumnezeu, așa cum a făcut sfântul Ioan Paul al II-lea în testamentul său, pentru că în pontificatul meu a fost cruțată lumea de tragedia imensă a unui război atomic.

Schimbările globale sunt tot mai influențate de acțiunile umane. De aceea sunt necesare și răspunsuri adecvate pentru salvgardarea sănătății planetei și a populațiilor, o sănătate pusă în pericol de toate acele activități umane care folosesc combustibil fosil și despăduresc planeta (Scrisoarea enciclică Laudato si’, 23). Comunitatea științifică, așa cum a făcut progrese în identificarea acestor riscuri, acum este chemată să prospecteze soluții valabile și să convingă societățile și pe liderii lor să le urmărească.

Știu că, în această perspectivă, în ședințele voastre găsiți cunoștințele care reies din știința de bază și sunteți obișnuiți să le legați cu viziuni strategice care tind să studieze profund problemele. Este vocația voastră să găsiți dezvoltările inovatoare în toate disciplinele principale ale științei de bază și să recunoașteți frontierele dintre diferitele sectoare științifice, îndeosebi în fizică, astronomie, biologie, genetică și chimie. Aceasta este parte a slujirii pe care o aduceți omenirii.

Primesc cu favoare faptul că Academia se concentrează și pe noile cunoștințe necesare pentru a înfrunta plăgile societății contemporane. Popoarele cer pe bună dreptate să participe la construirea propriilor societăți. Drepturile universale proclamate trebuie să devină realitate pentru toți și știința poate contribui în mod decisiv la acest proces și la dărâmarea barierelor care îl împiedică. Mulțumesc Academiei de Științe pentru colaborarea sa prețioasă în contrastarea acelui delict împotriva umanității care este traficul de persoane care are ca scop munca silnică, prostituția și traficul de organe. Vă însoțesc în această bătălie de umanitate.

Mai este mult drum de parcurs spre o dezvoltare care să fie în același timp integrală și sustenabilă. Depășirea foamei și setei, a mortalității ridicate și a sărăciei, în special printre cei opt sute de milioane de nevoiași și excluși de pe pământ, nu va fi obținută fără o schimbare în stilurile de viață. În enciclica Laudato si’ am prezentat câteva propuneri-cheie pentru obținerea acestei ținte. Totuși, mi se pare că pot spune că lipsesc voința și determinarea politică pentru a opri cursa înarmărilor și a pune capăt războaielor, pentru a trece cu urgență la energiile renovabile, la programele menite să asigure apa, hrana și sănătatea pentru toți, să se investească pentru binele comun capitalurile enorme care rămân inactive în paradisurile fiscale.

Biserica nu așteaptă de la știință să urmeze numai principiile eticii, care sunt un patrimoniu inestimabil al neamului omenesc. Ea așteaptă o slujire pozitivă, pe care o putem numi cu sfântul Paul al VI-lea „caritatea științei”. Vouă, dragi oameni de știință și prieteni ai științei, v-au fost încredințate cheile științei. Aș vrea să fiu pe lângă voi avocatul popoarelor la care nu ajung decât de departe și rar binefacerile vastei științe umane și ale cuceririlor sale, în special în materie de alimentație, sănătate, educație, conectivitate, bunăstare și pace. Permiteți-mi să vă spun în numele lor: cercetarea voastră să poată folosi tuturor, cu scopul ca popoarele de pe pământ să fie săturate, adăpate, vindecate și formate; politica și economia popoarelor să scoată din ea indicații pentru a înainta cu certitudine mai mare spre binele comun, în folosul în special al săracilor și al celor nevoiași, și spre respectarea planetei. Aceasta este panorama imensă care se deschide în fața bărbaților și femeilor de știință când se arată spre așteptările popoarelor: așteptări însuflețite de speranță încrezătoare dar și de neliniște și anxietate.

Vă binecuvântez din inimă pe voi toți, binecuvântez munca voastră și binecuvântez inițiativele voastre. Vă mulțumesc mult pentru ceea ce faceți. Vă însoțesc cu rugăciunea mea; și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.11.2018
Publicarea pe acest sit: 12.11.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.