Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 13
„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”
miercuri, 14 noiembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În cateheza de astăzi vom trata al optulea cuvânt din Decalog: „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău”.

Această poruncă – spune Catehismul – „interzice să se falsifice adevărul în relațiile cu alții” (nr. 2464). A trăi din comunicări neautentice este grav pentru că împiedică relațiile, deci împiedică iubirea. Unde este minciună nu este iubire, nu poate să existe iubire. Și când vorbim despre comunicare între persoane înțelegem nu numai cuvintele, ci și gesturile, atitudinile, chiar și tăcerile și absențele. O persoană vorbește cu tot ceea ce este și ceea ce face. Noi toți suntem în comunicare, mereu. Noi toți trăim comunicând și suntem încontinuu în echilibru între adevăr și minciună.

Dar ce înseamnă a spune adevărul? Înseamnă a fi sinceri? Sau exacți? În realitate, asta nu ajunge, pentru că putem fi cu sinceritate în eroare, sau putem fi preciși în detaliu dar să nu percepem sensul întregului. Uneori ne justificăm spunând: „Dar eu am spus ceea ce simțeam!”. Da, dar ai absolutizat punctul tău de vedere. Sau: „Am spus numai adevărul!”. S-ar putea să fie așa, dar ai revelat fapte personale sau rezervate. Câte bârfe distrug comuniunea datorită inoportunității sau lipsei de delicatețe! Mai mult, bârfele ucid, și asta o spune apostolul Iacob în scrisoarea sa. Bârfitorul, bârfitoare sunt oameni care ucid: îi ucid pe alții, pentru că limba ucide ca un cuțit. Fiți atenți! Un bârfitor sau o bârfitoare este un terorist, deoarece cu limba sa aruncă bomba și pleacă liniștit, însă lucrul pe care spune acea bombă aruncată distruge faima celuilalt. A nu se uita: a bârfi înseamnă a ucide.

Dar atunci: ce este adevărul? Aceasta este întrebarea pusă de Pilat, chiar în timp ce Isus, în fața lui, realiza porunca a opta (cf. In 18,38). De fapt, cuvintele „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău” aparțin limbajului din tribunal. Evangheliile culmină în relatarea Pătimirii, Morții și Învierii lui Isus; și aceasta este relatarea unui proces, a executării unei sentințe și a unei consecințe nemaiauzite.

Întrebat de Pilat, Isus spune: „Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr” (In 18,37). Și această „mărturie” Isus o dă cu pătimirea sa, cu moartea sa. Evanghelistul Marcu relatează că „centurionul care stătea în fața lui a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: Cu adevărat acest om era Fiul lui Dumnezeu!” (15,39). Da, pentru că era coerent, a fost coerent: cu acel mod al său de a muri, Isus îl manifestă pe Tatăl, iubirea sa milostivă și fidelă.

Adevărul își are realizarea sa deplină în înseși persoana lui Isus (cf. In 14,6), în modul său de a trăi și de a muri, rod al relației sale cu Tatăl. Această existență ca fii ai lui Dumnezeu, El, înviat, ne-o dăruiește și nouă trimițându-l pe Duhul Sfânt care este Duh al adevărului, care atestă inimii noastre că Dumnezeu este Tatăl nostru (cf. Rom 8,16).

În fiecare faptă a sa omul, persoanele afirmă sau neagă acest adevăr. De la micile situații zilnice la alegerile cele mai angajante. Dar este aceeași logică, mereu: aceea pe care părinții și bunicii ne-o învață când ne spun să nu spunem minciuni.

Să ne întrebăm: ce adevăr atestă faptele noastre ale creștinilor, cuvintele noastre, alegerile noastre? Fiecare se poate întreba: eu sunt un martor al adevărului, sau sunt mai mult sau mai puțin un mincinos travestit în adevărat? Fiecare să se întrebe. Creștinii nu suntem bărbați și femei excepționali. Însă suntem fii ai Tatălui ceresc, care este bun și nu ne dezamăgește și pune în inima lor iubirea față de frați. Acest adevăr nu se spune atât cu discursurile, este un mod de a exista, un mod de a vedea și se vede în fiecare faptă (cf. Iac 2,18). Acest bărbat este un bărbat adevărat, acea femeie este o femeie adevărată: se vede. Dar de ce, dacă nu deschide gura? Dar se comportă ca adevărat, ca adevărată. Spune adevărul, acționează cu adevăr. Un mod frumos de a trăi pentru noi.

Adevărul este revelația minunată a lui Dumnezeu, a feței sale de Tată, este iubirea sa nemărginită. Acest adevăr corespunde rațiunii umane dar o depășește infinit, pentru că este un dar coborât pe pământ și întrupat în Cristos răstignit și înviat; ea este făcută vizibilă de cel care-i aparține și arată aceleași atitudini ale sale.

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău înseamnă a trăi ca fiu al lui Dumnezeu, care niciodată, niciodată nu se dezminte pe sine însuși, niciodată nu spune minciuni; a trăi ca fii ai lui Dumnezeu, lăsând să reiasă în fiecare faptă marele adevăr: că Dumnezeu este Tată și ne putem încrede în El. Eu mă încred în Dumnezeu: acesta este marele adevăr. Din încrederea noastră în Dumnezeu, care este Tată și mă iubește, ne iubește, se naște adevărul meu și faptul de a fi adevărat și nu mincinos.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 14.11.2018
Publicarea pe acest sit: 14.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.