Discursul Papei adresat participanților la seminarul „Bunul comun în era digitală”

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la seminarul
„Bunul comun în era digitală”
organizat de Consiliul Pontifical al Culturii și de
Dicasterul pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale

vineri, 27 septembrie 2019

Domnilor cardinali,
Iubiți frați și surori,

Vă spun bun-venit vouă tuturor participanți la Întâlnirea despre „Bunul comun în era digitală”, promovat de Consiliul Pontifical al Culturii și de Dicasterul pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale; și îi mulțumesc cardinalului Ravasi pentru introducerea sa. Dezvoltările însemnat în domeniul tehnologic, îndeosebi cel cu privire la inteligența artificială, prezintă repercusiuni tot mai semnificative în toate sectoarele acțiunii umane; de aceea, consider că sunt necesare mai mult ca oricând dezbateri deschise și concrete despre această temă.

În enciclica despre îngrijirea casei comune am trasat un paralelism fundamental: beneficiul indiscutabil pe care omenirea îl va putea scoate din progresul tehnologic (cf. Laudato si’, 102) va depinde de măsura în care noile posibilități aflate la dispoziție vor fi folosite în manieră etică (cf. ibid., 105). Această corelație cere ca, în același pas cu progresul tehnologic imens aflat în desfășurare să fie o dezvoltare adecvată a responsabilității și a valorilor.

În caz contrar, o paradigmă dominantă – „paradigma tehnocratică” (cf. ibid., 111) -, care promite un progres necontrolat și nelimitat, se va impune și probabil, chiar va elimina alți factori de dezvoltare cu pericole enorme pentru întreaga omenire. Cu lucrările voastre, ați voit să contribuiți la prevenirea acestei derive și să faceți concretă cultura întâlnirii și dialogul interdisciplinar.

Mulți dintre voi sunt actori importanți în diferite domenii ale științelor aplicate: tehnologie, economie, robotică, sociologie, comunicare, cyber-siguranță, precum și ale filozofiei, eticii și teologiei morale. Tocmai pentru aceasta, voi exprimați nu numai diferite competențe ci și sensibilități diferite și abordări variate în fața problematicilor pe care fenomene precum inteligența artificială le deschid în sectoarele pertinenței voastre. Vă mulțumesc pentru că ați voit să vă întâlniți într-un dialog inclusiv și rodnic, care să-i ajute pe toți să învețe unii de la alții și să nu permită nimănui să se închidă în scheme deja pre-confecționate.

Obiectivul principal pe care vi l-ați fixat este destul de ambițios: să ajungeți la criterii și parametrii etici de bază, capabili să furnizeze orientări cu privire la răspunsurile la problemele etice ridicate de folosirea universală a tehnologiilor. Îmi dau seama cum pentru voi, care reprezentați în același timp globalizarea și specializarea științei, trebuie să fie greu de definit unele principii esențiale într-un limbaj acceptabil și primit între toți. Totuși, nu v-ați lăsat descurajați în căutarea obținerii acestui scop, încadrând valența etică a transformărilor aflate în desfășurare și în contextul principiilor stabilite de Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă definite de Națiunile Unite; de fapt, zonele-cheie explorate de voi au cu siguranță impacte imediate și concrete asupra vieții a milioane de persoane.

Este comună convingerea că umanitatea se află în fața unor provocări fără precedent și complet inedite. Probleme noi care cer soluții noi: de fapt, respectarea principiilor și a tradiției trebuie să fie trăită mereu într-o formă de fidelitate creativă și nu de imitări rigide sau de reducționisme învechite. Deci, consider lăudabil că nu v-a fost frică să declinați, uneori și în mod precis, principii morale fie teoretice, fie practice, și că provocările etice examinate au fost înfruntate chiar în contextul conceptului de „bun comun”. Bunul comun este un bun la care aspiră toți oamenii și nu există sistem etic demn de acest nume care să nu contemple acest bun ca unul din punctele sale de referință esențiale.

Problematicile pe care ați fost chemați să le analizați se referă la toată omenirea și cer soluții care să se extindă la toată omenirea.

Un exemplu bun ar putea să fie robotica în lumea muncii. Pe de o parte, ea va putea pune capăt unor munci istovitoare, periculoase și repetitive – să ne gândim la cele apărute la începuturile revoluției industriale din secolul al XIX-lea -, care provoacă adesea suferință, plictiseală, abrutizare. Însă, pe de altă parte, robotica ar putea să devină un instrument pur eficientist: folosit numai pentru a mări profituri și randamente ar priva mii de persoane de locul lor de muncă, punând în pericol demnitatea lor.

Un alt exemplu sunt avantajele și riscurile asociate la folosirea inteligențelor artificiale în dezbaterile despre marile probleme sociale. Pe de o parte, se va putea favoriza un acces mai mare la informațiile credibile, deci să se garanteze afirmarea unor analize corecte; pe de altă parte, va fi posibil, cum n-a mai fost până acum, să se pună în circulație opțiuni tendențioase și date false, „să se otrăvească” dezbaterile publice și, chiar, să se manipuleze opiniile a milioane de persoane, până acolo încât să se pună în pericol instituțiile înseși care garantează conviețuirea civilă pașnică. Pentru aceasta, dezvoltarea tehnologică a cărei martori suntem cu toții cere de la noi să ne reluăm și să reinterpretăm termenii etici pe care alții ni i-au transmis.

Dacă progresele tehnologice ar fi motiv de inegalități tot mai marcate, n-am putea să le considerăm adevărate progrese. Așa-numitul progres tehnologic al omenirii, dacă ar deveni un dușman al bunului comun, ar conduce la un regres nefericit, la o formă de barbarie dictată de legea celui mai puternic. De aceea, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că voi cu lucrările voastre vă angajați într-un efort de civilizație, care se va măsura și după obținerea unei diminuări a inegalităților economice, educative, tehnologice, sociale și culturale.

Voi ați voit să puneți baze etice de garanție pentru a apăra demnitatea fiecărei persoane umane, convinși că bunul comun nu poate să fie disociat de bunul specific al fiecărui individ. Până când o singură persoană va rămâne victimă a unui sistem, oricât de evoluat și eficient ar fi el, care nu reușește să valorizeze demnitatea intrinsecă și contribuția fiecărei persoane, munca voastră nu va fi terminată.

O lume mai bună este posibilă grație progresului tehnologic dacă acesta este însoțit de o etică întemeiată pe o viziune despre bunul comun, o etică de libertate, responsabilitate și fraternitate, capabilă să favorizeze dezvoltarea deplină a persoanelor în relație cu alții și cu creația.

Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru această întâlnire. Vă însoțesc cu binecuvântarea mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți. Și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.09.2019
Publicarea pe acest sit: 27.09.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.