Discursul Papei adresat participanților la conferința despre droguri

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Conferința internațională
despre tema „Drogurile și dependențele: o piedică
în calea dezvoltării umane integrale”

sâmbătă, 1 decembrie 2018

Iubiți frați și surori,

Vă primesc cu plăcere la sfârșitul Conferinței voastre internaționale despre droguri și dependențe. Vă salut pe toți cordial și îi mulțumesc cardinalului Turkson pentru cuvintele cu care a introdus întâlnirea noastră.

În aceste zile ați tratat teme și problematici legate de fenomenul îngrijorător al drogurilor și al dependențelor vechi și noi care împiedică dezvoltarea umană integrală. Întreaga comunitate în ansamblul său este interpelată de actualele dinamici socio-culturale și de formele patologice derivate dintr-un climat cultural secularizat, marcat de capitalismul de consum, de autosuficiență, de pierderea valorilor, de golul existențial, de precaritatea legăturilor și a relațiilor. Drogurile, așa cum am subliniat deja de mai multe ori, este o rană în societatea noastră, care prinde în capcană multe persoane în mrejele sale. Sunt victime care au pierdut libertatea lor în schimbul acestei sclavii, al unei dependențe pe care am putea s-o definim chimice.

Folosirea drogurilor provoacă daune foarte grave sănătății, vieții umane și societății, voi știți bine asta. Toți suntem chemați să contrastăm producerea, elaborarea și distribuirea drogurilor în lume. Este datoria și misiunea guvernelor să înfrunte cu curaj această luptă împotriva traficanților de moarte. Traficanți de moarte: nu trebuie să ne fie frică să dăm acest calificativ. Un domeniu tot mai riscant se revelează spațiul virtual: în unele situri din internet, tinerii, și nu numai, sunt ademeniți și târâți într-o sclavie din care este greu să se elibereze și care conduce la pierderea sensului vieții și uneori a vieții înseși. În fața acestui scenariu îngrijorător, Biserica simte ca urgentă nevoia de a instaura în lumea contemporană o formă de umanism care să readucă în centrul discursului socio-economico-cultural persoana umană; un umanism care are ca fundament „Evanghelia Milostivirii”. Pornind de la ea, discipolii lui Isus găsesc inspirație pentru a realiza o acțiune pastorală cu adevărat eficace cu scopul de a alina, a îngriji și a vindeca multele suferințe legate de dependențele multiforme prezente pe scena umană.

Biserica, împreună cu instituțiile civile, naționale și internaționale, și cu diferitele agenții educative, este angajată realmente în orice parte a lumii pentru a contrasta răspândirea dependențelor mobilizând propriile energii în prevenirea, îngrijirea, reabilitarea și în proiectele de reinserare pentru a reda demnitate celor care au fost privați de ea. Pentru a învinge dependențele este necesară o angajare sinergică, una care să implice diferitele realități prezente în teritoriu în realizarea programelor sociale orientate spre sănătate, spre susținerea familială și mai ales spre educație. În această perspectivă, mă unesc cu auspiciile pe care le-ați formulat în Conferința voastră, pentru ca să existe o coordonare mai mare a politicilor anti-drog și anti-dependențe – nu sunt de folos politici izolate – creând rețele de solidaritate și proximitate față de cei care sunt marcați de aceste patologii.

Iubiți frați și surori, vă mulțumesc mult pentru contribuția pe care ați oferit-o în aceste zile de studiu și de reflecție. Vă încurajez să continuați, în diferitele domenii în care lucrați, munca voastră de animare și de sprijin și în favoarea celor care au ieșit din tunelul drogurilor și al diferitelor dependențe. Aceste persoane au nevoie de ajutorul și de însoțirea noastră a tuturor: astfel vor putea la rândul lor să aline suferințelor atâtor frați și surori aflați în dificultate.

Încredințez angajarea voastră și propunerile voastre de bine mijlocirii Mariei Preasfinte, Vindecătoarea bolnavilor, și, în timp ce vă cer să vă rugați pentru mine, vă binecuvântez din inimă pe voi toți, familiile voastre și comunitățile voastre. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.12.2018
Publicarea pe acest sit: 01.12.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.