Discursul Papei adresat participanţilor la Adunarea Primaţilor din Comuniunea Anglicană

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea Primaților
din Comuniunea Anglicană

joi, 2 mai 2024

Dragi frați și surori, pacea să fie cu voi!

Vă salut cu bucurie, cu cuvintele Celui înviat: ele sunt vestitoare ale acelei speranțe care provine din înviere și care nu dezamăgește. Așa a fost pentru discipoli, în timp ce erau închiși și înfricoșați în cenacol: în miezul rătăcirii Isus a vindecat rănile lor, arătând rănile și coasta și revărsând asupra lor pe Duhul său (cf. In 20,19-23).

foto: Vatican Media

Și astăzi, când conducătorii poporului lui Dumnezeu se reunesc, ar putea să se simtă înfricoșați ca discipolii: ar putea să se lase ispitiți de descurajare, manifestând unii altora dezamăgirile și așteptările nesatisfăcute, lăsându-se dominați de preocupări, fără a reuși să împiedice ca respectivele divergențe să se înăsprească. Dar și astăzi, dacă ne îndreptăm privirea spre Cristos și nu spre noi înșine, ne vom da seama că Cel înviat este în mijlocul nostru și dorește să ne dăruiască pacea sa și Duhul său.

Sunt recunoscător Excelenței Sale Justin Welby pentru cuvintele fraterne pe care mi le-a adresat: a început slujirea sa ca arhiepiscop de Canterbury în aceeași perioadă în care începeam slujirea mea ca episcop de Roma. De atunci am avut multe ocazii pentru a ne întâlni, pentru a ne ruga împreună, pentru a mărturisi credința în Domnul. Anul acesta, în timpul celebrării vesperelor în solemnitatea Convertirii Sfântului Paul, am conferit mandatul câtorva cupluri de episcopi catolici și anglicani ca să desfășoare împreună slujirea lor, în așa fel încât „să fie pentru lume o anticipare a reconcilierii tuturor creștinilor în unitatea unicei și singurei Biserici a lui Cristos”[1]. Dragă frate Justin, mulțumesc pentru această colaborare fraternă în favoarea evangheliei! Și nu uit Sudanul de Sud: a fost minunat; cu soția ta, care lucrează acolo. Foarte frumos!

Domnul cheamă pe fiecare dintre noi să fie constructor de unitate și, deși încă nu suntem una, comuniunea noastră imperfectă nu trebuie să ne împiedice să mergem împreună. De fapt, „relațiile dintre creștini […] prevăd și cer încă de acum orice posibilă colaborare practică la diferitele niveluri: pastoral, cultural, social, precum și în mărturia adusă mesajului evangheliei”[2]. Divergențele nu diminuează însemnătatea a ceea ce ne unește: ele „nu ne pot împiedica să ne recunoaștem reciproc frați și surori în Cristos datorită Botezului nostru comun”[3]. Sunt recunoscător în acest sens pentru munca desfășurată în ultimii cincizeci de ani de Comisia internațională anglicano-catolică, ce s-a angajat cu dăruire în depășirea diferitelor obstacole care se interpun pe drumul unității, recunoscând înainte de toate că „această comuniune care ne unește se întemeiază pe credința în Dumnezeu Tatăl nostru, în Domnul nostru Isus Cristos și în Duhul Sfânt; pe Botezul nostru comun în Cristos; pe împărtășirea Sfintelor Scripturi, a Crezului apostolilor și a Crezului niceno-constantinopolitan; pe formula calcedoniană și pe învățătura Părinților; pe moștenirea noastră creștină comună de multe secole”[4].

Fraților și surorilor, timpul pascal ne face să ne întoarcem la origini prin citirea Faptelor Apostolilor. Printre atâtea pagini glorioase de credință și fraternitate, curaj în fața persecuției, răspândirea bucuroasă a evangheliei și deschiderea către păgâni, autorul sacru nu ascunde momente de tensiune și de neînțelegere, născute adesea din fragilitățile discipolilor sau din interpretările diferite ale raportului cu tradiția trecută. Dar în toată relatarea iese în evidență cum adevăratul protagonist este Duhul Sfânt: apostolii ajung la concilieri și soluții lăsând lui primatul. Uneori uităm că discuțiile au animat și prima comunitate creștină, aceea a celor care l-au cunoscut pe Domnul și l-au întâlnit pe Cel înviat; nu trebuie să ne fie frică de discuții, ci să le trăim lăsând Mângâietorului primatul. Mie îmi place mult acea formulă din Faptele Apostolilor: „Duhul Sfânt și noi am hotărât”. Este un lucru foarte, foarte frumos. A ne ruga și a ne asculta, încercând să înțelegem sufletul celuilalt și întrebându-ne pe noi înșine – înainte de a cere cont de la ceilalți – dacă am fost docili față de inspirațiile Duhului Sfânt sau supuși opiniilor noastre personale sau de grup. Cu siguranță, perspectiva divină nu va fi niciodată aceea a diviziunii, niciodată, cea a separării, a întreruperii dialogului, niciodată. Calea lui Dumnezeu ne face în schimb să ne strângem tot mai vital cu Domnul Isus, pentru că numai în comuniune cu el vom regăsi comuniunea deplină între noi.

Lumea sfâșiată de astăzi are nevoie de manifestarea Domnului Isus. Are nevoie să-l cunoască pe Cristos! Unii dintre voi provin din regiuni în care războiul, violența și nedreptatea sunt pâinea avariată de toate zilele a credincioșilor, dar niciș în țări considerate înstărite și pașnice nu lipsesc suferințe, cum este sărăcia atâtora. Ce putem propune noi în fața la toate acestea, dacă nu pe Isus, pe Mântuitorul? A-l face cunoscut este misiunea noastră. Urmând ceea ce a spus Petru ologului la poarta templului, ceea ce trebuie să oferim timpului nostru fragil și nevoiaș nu sunt argint și aur, ci pe Cristos și vestea surprinzătoare a împărăției sale (cf. Fap 3,6).

Dragi primați din Comuniunea anglicană, mulțumesc pentru că ați ales să vă întâlniți anul acesta în orașul apostolilor Petru și Paul. Este un dar pentru mine să mă simt aproape de comunitățile pe care le reprezentați. Știu că rolul episcopului de Roma încă reprezintă printre creștini o problemă controversată și divizatoare. Dar conform expresiei frumoase a Papei Grigore cel Mare, care l-a trimis pe Sfântul Augustin ca misionar în Anglia, episcopul de Roma este servus servorum Dei – slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu. Așa cum a scris Ioan Paul al II-lea, „această definiție salvgardează în cel mai bun mod de riscul de a separa puterea (și îndeosebi primatul) de slujire, ceea ce ar fi în contradicție cu semnificația puterii conform evangheliei: «Eu sunt în mijlocul vostru ca acela care slujește» (Lc 22,27)”[5]. Așadar, trebuie să ne angajăm „într-un dialog fratern, răbdător […], lăsând în urma noastră controverse inutile”[6], cu scopul de a înțelege cum slujirea petrină se poate desfășura ca slujire de iubire față de toți. Mulțumire fie lui Dumnezeu, în diferitele dialoguri ecumenice au fost obținute rezultate pozitive cu privire la problema primatului ca „dar de împărtășit”[7].

Așa cum știți, Biserica Catolică este angajată într-un parcurs sinodal. Mă bucur că atâția delegați fraterni, între care un episcop din Comuniunea anglicană, au luat parte la prima sesiune a Adunării Generale ținută anul trecut și aștept cu bucurie o ulterioară participare ecumenică în sesiunea din această toamnă. Mă rog pentru ca o înțelegere mai bună a rolului episcopului de Roma să fie printre roadele Sinodului. Raportul de sinteză la sfârșitul primei sesiuni a cerut să se studieze mai profund legătura dintre sinodalitate și primat la diferitele niveluri (local, regional, universal)[8]. Cea mai recentă lucrare a Comisiei internaționale anglicano-catolice poate fi o resursă utilă în acest sens[9].

De aceea, să ne rugăm, să ne rugăm, să mergem și să lucrăm împreună, cu încredere și speranță. În Declarația comună din 2016 am afirmat: „În timp ce, asemenea predecesorilor noștri, nici noi nu vedem încă soluții la obstacolele din fața noastră, nu suntem descurajați. Cu încredere și bucurie în Duhul Sfânt avem încredere că dialogul și angajarea reciprocă vor face mai profundă înțelegerea noastră și ne vor ajuta să discernem voința lui Cristos pentru Biserica sa. Suntem încrezători în harul lui Dumnezeu și în Providență, știind că Duhul Sfânt va deschide noi porți și ne va conduce la tot adevărul”[10]. Ar fi un scandal dacă, din cauza diviziunilor, nu am realiza vocația noastră comună de a-l face cunoscut pe Cristos. În schimb, dacă dincolo de respectivele viziuni vom fi în măsură să-l mărturisim pe Cristos cu umilință și iubire, el va fi cel care ne va apropia pe unii de alții; pentru că, reafirm asta, „numai această iubire, care nu se întoarce asupra trecutului pentru a se distanța sau a arăta cu degetul, numai această iubire care în numele lui Dumnezeu îl pune pe fratele înaintea apărării de fier a propriului sistem religios, numai această iubire ne va uni. Mai întâi fratele, apoi sistemul”[11]. Mai întâi fratele și apoi sistemul. Fraților și surorilor, mulțumesc iarăși pentru această vizită, care ne permite să creștem în comuniune. Sunt fericit acum să ascult ceea ce vreți să-mi spuneți și să mă rog cu voi.

Note:
[1] Conferirea mandatului episcopilor din Comisia internațională anglicano-catolică pentru unitate și misiune, 25 ianuarie 2024 (cf. Unitatis redintegratio 24).
[2] Sf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Ut unum sint, 40.
[3] Declarație comună a Sanctității Sale Papa Francisc și a Excelenței Sale Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury, 5 octombrie 2016.
[4] ARCIC II, Biserica drept comuniune, 50.
[5] Ut unum sint, 88.
[6] Ibid., 96.
[7] ARCIC II, The Gift of Authority, 60.
[8] Cf. XVI-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor. O Biserică sinodală în misiune: Raport de sinteză, I.7.h.
[9] Cf. ARCIC III, Walking Together on the Way.
[10] Declarația comună, cit.
[11] Omilie în timpul vesperelor din solemnitatea Convertirii Sfântului Paul, 25 ianuarie 2024.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.05.2024
Publicarea pe acest sit: 02.05.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.