Discursul Papei adresat participanților la Adunarea Plenară a Dicasterului pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea Plenară
a Dicasterului pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor
joi, 8 februarie 2024

Iubiți frați și surori!

Vă întâlnesc cu ocazia Adunării voastre Plenare. Îl salut pe cardinalul prefect și pe voi toți, membri, consultați și colaboratori ai Dicasterului pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor.

La șaizeci de ani de la promulgarea lui Sacrosanctum Concilium, nu încetează să entuziasmeze cuvintele pe care le citim în Proemium, cu care părinții conciliari declarau finalitatea conciliului. Sunt obiective care descriu o voință precisă de reformă a Bisericii în dimensiunile sale fundamentale: a face să crească în fiecare zi mai mult viața creștină a credincioșilor; a adapta mai bine la exigențele timpului nostru instituțiile supuse la schimbări; a favoriza ceea ce poate contribui la unirea tuturor celor care cred în Cristos; a revigora ceea ce folosește la chemarea tuturor în sânul Bisericii (cf. SC, 1). Este vorba de o muncă de reînnoire spirituală, pastorală, ecumenică și misionară. Și pentru a o putea realiza, părinții conciliari știau bine de unde trebuie să se înceapă, știau „că trebuie să se ocupe în mod special și de reforma și de promovarea liturgiei” (ibid.). Este ca și cum ar spune: fără reformă liturgică nu există reformă a Bisericii.

foto: Vatican Media

Putem face o astfel de afirmație numai înțelegând ce este liturgia în sens teologic, așa cum primele numere din constituție sintetizează în mod minunat. O Biserică ce nu simte pasiunea pentru creșterea spirituală, care nu încearcă să vorbească în mod comprehensibil bărbaților și femeilor din timpul său, care nu simte durere pentru diviziunea între creștini, care nu freamătă pentru neliniștea de a-l vesti pe Cristos neamurilor, este o Biserică bolnavă, și acestea sunt simptomele.

Orice instanță de reformă a Bisericii este mereu problemă de fidelitate matrimonială: Biserica Mireasă va fi tot mai frumoasă cu cât îl va iubi mai mult pe Cristos Mirele, până la a-i aparține total, până la conformarea deplină cu el. Și cu privire la asta, spun un lucru despre ministerialitățile femeii. Biserica este femeie, Biserica este mamă, Biserica are figura sa în Maria și Biserica-femeie, a cărei figură este Maria, este mai mult decât Petru, adică este altceva. Nu se poate reduce totul la ministerialitate. Femeia în ea însăși are un simbol foarte mare în Biserică drept femeie, fără a o reduce la ministerialitate. Pentru aceasta am spus că orice instanță de reformă a Bisericii este mereu problemă de fidelitate matrimonială, pentru că este femeie. Părinții conciliari știu că trebuie să fie în centru liturgia, pentru că este locul prin excelență în care îl întâlnim pe Cristos viu. Duhul Sfânt, care este dota prețioasă pe care Mirele însuși, cu crucea sa, a oferit-o pentru Mireasă, face posibilă acea actuosa participatio care încontinuu însuflețește și reînnoiește viața baptismală.

Scopul reformei liturgice – în cadrul mai amplu al reînnoirii Bisericii – este tocmai de „a trezi acea formare a credincioșilor și a promova acea acțiune pastorală care să aibă drept culme a sa și izvor al său liturgia sacră” (Instrucțiunea Inter oecumenici, 26 septembrie 1964, 5).

Așadar, pentru ca toate acestea să se poată întâmpla este necesară formarea liturgică, adică la liturgie și din liturgie, asupra căreia reflectați în aceste zile. Nu este vorba de o specializare pentru câțiva experți, ci de o dispoziție interioară a întregului popor al lui Dumnezeu. Asta desigur nu exclude să existe o prioritate în formare a celor care, în virtutea sacramentului Preoției, sunt chemați să fie mistagogi, adică să ia de mână și să-i însoțească pe credincioși în cunoașterea sfintelor taine. Vă încurajez să continuați în această angajare a voastră pentru ca păstorii să știe să conducă poporul la pășunea bună a celebrării liturgice, unde vestirea lui Cristos mort și înviat devine experiență concretă a prezenței sale care transformă viața.

În spiritul de colaborare sinodală între Dicastere – dorită în Praedicate Evangelium (cf. nr. 8) -, doresc ca problema formării liturgice a slujitorilor hirotoniți să fie tratată și cu Dicasterul pentru Cultură și Educație, cu Dicasterul pentru Cler și cu Dicasterul pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, așa încât fiecare să ofere propria contribuție specifică. Dacă „liturgia este culmea spre care tinde acțiunea Bisericii și, în același timp, izvorul din care provine toată energia sa” (SC, 10), trebuie făcut în așa fel încât și formarea slujitorilor hirotoniți să aibă tot mai mult o amprentă liturgico-sapiențială, fie în curriculum de studii teologice, fie în experiența de viață din seminarii.

În sfârșit, în timp ce pregătim noi parcursuri formative pentru slujitori, trebuie să ne gândim la cele destinate poporului lui Dumnezeu. Pornind de la adunările care se reunesc în ziua Domnului și în sărbătorile din anul liturgic: ele constituie prima oportunitate concretă de formare liturgică. Și tot așa pot fi alte momente în care oamenii participă mai mult la celebrări și la pregătirea lor: mă gândesc la sărbătorile patronale sau la sacramentele inițierii creștine. Pregătiți cu grijă pastorală, devin ocazii favorabile pentru ca oamenii să poată redescoperi și aprofunda sensul celebrării misterului mântuirii astăzi.

„Mergeți și pregătiți pentru noi […] Paștele” (Lc 22,8): aceste cuvinte ale lui Isus, care inspiră reflecțiile voastre în aceste zile, exprimă dorința Domnului de a ne avea în jurul mesei Trupului și Sângelui său. Sunt un imperativ care ajunge la noi ca o implorare iubitoare: angajarea în formarea liturgică înseamnă a corespunde acestei invitații ca „să putem mânca Paștele” și să trăim o existență pascală, personală și comunitară.

Iubiți frați și surori, misiunea voastră este mare și frumoasă: a lucra pentru ca poporul lui Dumnezeu să crească în conștiința și în bucuria de a-l întâlni pe Domnul celebrând sfintele taine și, întâlnindu-l, să aibă viață în numele său. Vă mulțumesc mult pentru angajarea voastră și vă binecuvântez din inimă. Sfânta Fecioară să vă păzească. Și vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.02.2024
Publicarea pe acest sit: 08.02.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.