Discursul Papei adresat participanţilor la Adunarea Generală a Operelor Misionare Pontificale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea Generală
a Operelor Misionare Pontificale
vineri, 5 iunie 2015

Iubiți frați și surori,

Cu plăcere vă întâlnesc pe voi toți care sunteți angajați în Operele Misionare Pontificale, în slujba Bisericii pentru a realiza mandatul misionar de a evangheliza neamurile până la marginile pământului. Îi mulțumesc cardinalului Filoni pentru cuvintele sale respectuoase.

Omenirea are atâta nevoie de Evanghelie, izvor de bucurie, de speranță și de pace. Are prioritate misiunea evanghelizatoare, pentru că activitatea misionară este și astăzi provocarea maximă pentru Biserică. Și „cât aș vrea să găsesc – și pentru voi – cuvintele pentru a încuraja o perioadă evanghelizatoare mai ferventă, bucuroasă, generoasă, curajoasă, plină de iubire până la capăt și de viață contagioasă!” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 261).

Vestirea Evangheliei este prima și constanta preocupare a Bisericii, este angajarea sa esențială, provocarea sa cea mai mare și izvorul reînnoirii sale. Fericitul Paul al VI-lea adăuga: „și vocația sa”. De fapt, din misiunea evanghelizatoare, din intensitatea și eficacitatea sa derivă și adevărata reînnoire a Bisericii, a structurilor sale și a activității sale pastorale. Fără neliniștea și grija evanghelizării nu este posibil să se dezvolte o pastorație credibilă și eficace, care să unească vestirea și promovarea umană. „Activitatea misionară este paradigma întregii opere a Bisericii” (Evangelii gaudium, 15).

Vouă, membri ai Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor și directori naționali ai Operelor Misionare Pontificale, prin vocație și prin slujire, vă revine o misiunea angajantă și privilegiată: privirea voastră și interesul vostru se lărgesc la orizonturile ample și universale ale umanității, la frontierele sale geografice și mai ales umane. Cu stimă și afect voi însoțiți viața Bisericilor tinere răspândite în lume și însuflețiți poporului lui Dumnezeu pentru ca să trăiască pe deplin misiunea universală. Cunoașteți minunățiile pe care Duhul Sfânt, prin aceste Biserici, adesea sărace în resurse, le realizează în omenire, și prin intermediul dificultăților și persecuțiilor pe care ele le îndură datorită fidelității și mărturiei lor față de Cuvântul lui Dumnezeu și în apărarea omului. În acele periferii umane Biserica este chemată să iasă pe străzi și să meargă în întâmpinarea atâtor frați și surori ai noștri care trăiesc fără forța, lumina și mângâierea lui Isus Cristos, fără o comunitate de credință care să-i primească, fără un orizont de sens și de viață (cf. Evangelii gaudium, 49).

Congregația pentru Evanghelizare și Operele Misionare Pontificale sunt așadar protagoniste ale unei evanghelizări reînnoite, adresate tuturor și îndeosebi celor săraci, celor din urmă și celor marginalizați (cf. nr. 198).

Operele Misionare Pontificale, prin carisma care le caracterizează, sunt atente și sensibile la necesitățile din teritoriile de misiune și, îndeosebi, la grupurile umane mai sărace. Sunt instrumente de comuniune între Biserici, favorizând și realizând o împărtășire de persoane și de resurse economice. Sunt angajate să susțină seminariști, preoți și călugărițe din tinerele Biserici din teritoriile de misiune în Colegiile Pontificale. În fața unei misiuni așa de frumoase și importante care ne stă în față, credința și iubirea lui Cristos au capacitatea să ne ducă pretutindeni pentru a vesti Evanghelia iubirii, a fraternității și a dreptății. Și asta se face cu rugăciunea, cu curajul evanghelic și cu mărturia fericirilor. Vă rog, fiți atenți să nu cădeți în ispita de a deveni o ONG, un birou de distribuire de ajutoare ordinare și extraordinare. Banii sunt de ajutor – știm asta! – dar pot să devină și ruina misiunii. Funcționalismul, atunci când se pune în centru sau ocupă un spațiu mare, ca și cum ar fi lucrul cel mai important, vă va duce la ruină; pentru că primul mod de a muri este acela de a considera sigure „izvoarele”, adică Acela care mișcă misiunea. Vă rog, cu atâtea planuri și programe nu-l scoateți afară pe Isus Cristos din Opera Misionară, care este opera sa. O Biserică ce se reduce la eficientismul aparatelor de partid este deja moartă, chiar dacă structurile și programele în favoarea clericilor și a laicilor „auto-ocupați” ar trebui să mai dureze timp de secole.

Nu este posibilă o adevărată evanghelizare decât în energia sfințitoare a Duhului Sfânt, singurul capabil să reînnoiască, să zdruncine, să dea impuls Bisericii într-o curajoasă ieșire în afara ei pentru a evangheliza toate popoarele (cf. ibid., nr. 261).

Fecioara Maria, steaua evanghelizării, să ne dobândească mereu pasiunea pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru ca bucuria Evangheliei să ajungă până la marginile pământului și nicio periferie să nu fie lipsită de lumina sa. Vă binecuvântez pe toți cu afect. Și, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Putem să ne rugăm împreună Angelus.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.06.2015
Publicarea pe acest sit: 05.06.2015
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.