Discursul Papei adresat autorităţilor bosniace

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat autorităților bosniace
sâmbătă, 6 iunie 2015

Domnilor membri ai președinției Bosniei și Herțegovinei,
Domnule președinte,
Membri ai corpului diplomatic,
Iubiți frați și surori!

Mulțumesc călduros membrilor președinției Bosniei și Herțegovinei pentru primirea respectuoasă și îndeosebi pentru expresiile cordiale de salut adresate mie în numele tuturor de președintele Mladen Ivanić. Pentru mine este motiv de bucurie să fiu în acest oraș care a suferit așa de mult datorită conflictelor sângeroase din secolul trecut și care a redevenit loc de dialog și conviețuire pașnică. A trecut de la o cultură a ciocnirii, a războiului, la o cultură a întâlnirii.

Sarajevo și Bosnia și Herțegovine îmbracă o semnificație specială pentru Europa și pentru lumea întreagă. De secole, în aceste teritorii sunt prezente comunități care practică religii diferite și aparțin la etnii și culturi diferite, fiind fiecare bogată cu caracteristicile sale speciale și geloasă de tradițiile sale specifice, fără ca acest lucru să împiedice timp îndelungat instaurarea de relații reciproce prietenești și cordiale.

Și structura arhitectonică însăși a orașului Sarajevo are urme vizibile și consistente ale acestei realități, deoarece în țesutul său urbanistic se înalță, la scurtă distanță una de alta, sinagogi, biserici și moschei, așa încât orașul a primit apelativul de „Ierusalimul din Europa”. De fapt, el reprezintă o răscruce de culturi, națiuni și religii; și acest rol cere să se construiască mereu noi punți și să se îngrijească și să se restaureze cele existente, pentru ca să fie asigurată o comunicare promptă, sigură și civilă.

Avem nevoie să comunicăm, să descoperim bogățiile fiecăruia, să valorizăm ceea ce ne unește și să privim la diferențe ca posibilități de creștere în respectarea tuturor. Este necesar un dialog răbdător și încrezător, în așa fel încât persoanele, familiile și comunitățile să poată transmită valorile din propria cultură și să primească binele care provine din experiențele altuia.

În acest mod, chiar și gravele răni din trecutul recent pot să fie vindecate și se poate privi la viitor cu speranță, înfruntând cu suflet liber de temeri și supărări problemele zilnice pe care orice comunitate civilă este chemată să le înfrunte.

Am venit ca pelerin al păcii și al dialogului, la 18 ani după istorica vizită a sfântului Ioan Paul al II-lea, care a avut loc la mai puțin de doi ani de la semnarea acordurilor de pace de la Dayton. Sunt bucuros să văd progresele făcute, pentru care trebuie să-i mulțumim Domnului și atâtor persoane de bunăvoință. Însă este important să nu ne mulțumim cu ceea ce s-a realizat până acum, ci să încercăm să facem pași ulteriori pentru a întări încrederea și a crea ocazii pentru a crește cunoașterea și stima reciprocă. Pentru a favoriza acest parcurs sunt fundamentale apropierea – apropierea! – și colaborarea comunității internaționale, îndeosebi a Uniunii Europene, și a tuturor țărilor și organizațiilor prezente și active în teritoriul Bosniei și Herțegovinei.

De fapt, Bosnia și Herțegovina este parte integrantă a Europei; succesele sale și dramele sale se inserează pe deplin în istoria succeselor și a dramelor europene și sunt în același timp un avertisment sever de a face orice efort pentru ca procesele de pace demarate să devină tot mai solide și ireversibile.

În acest ținut, pacea și înțelegerea dintre croați, sârbi și bosniaci, inițiativele menite să le mărească ulterior, relațiile cordiale și fraterne dintre musulmani, evrei, creștini și alte minorități religioase, îmbracă o importanță care merge cu mult dincolo de granițele sale. Ele dau mărturie lumii întregi că este posibilă colaborarea dintre etnii și religii diferite în vederea binelui comun, că un pluralism de culturi și tradiții poate să subziste și să dea viață la soluții originale și eficace ale problemelor, că și rănile cele mai profunde pot să fie vindecate de un parcurs ca să purifice amintirea și să dea speranță pentru viitor. Eu am văzut astăzi această speranță în acei copii pe care i-am salutat la aeroport – islamici, ortodocși, evrei, catolici și alte minorități – toți împreună, bucuroși! Aceasta este speranța! Să pariem pe acest lucru.

Toți avem nevoie, pentru a ne opune cu succes barbariei celui care ar vrea să facă din orice diferență ocazia și pretextul violențelor tot mai crude, să recunoaștem valorile fundamentale ale umanității comune, valori în numele cărora se poate și trebuie să se colaboreze, să se construiască și să se dialogheze, să se ierte și să se crească, permițând ansamblului diferitelor voci să formeze mai degrabă o cântare nobilă și armonioasă, decât urlete fanatice de ură.

Responsabilii politici sunt chemați la misiunea nobilă de a fi primii servitori ai comunităților lor cu o acțiune care să salvgardeze în primul rând drepturile fundamentale ale persoanei umane, între care se evidențiază dreptul la libertatea religioasă. În acest mod va fi posibil să se construiască, prin caracter concret de angajare, o societate mai pașnică și dreaptă, îndreptând spre soluționare, cu ajutorul fiecărui component, multiplele probleme din viața zilnică a poporului.

Pentru ca să se întâmple asta este indispensabilă egalitatea efectivă a tuturor cetățenilor în fața legii și în punerea sa în practică, oricare ar fi apartenența lor etnică, religioasă și geografică: astfel cu toții fără deosebire se vor simți pe deplin părtași ai vieții publice și, bucurându-se de aceleași drepturi, vor putea să dea în mod activ contribuția lor specifică la binele comun.

Eminenți domni și doamne,

Biserica catolică participă, prin rugăciunea și acțiunea credincioșilor săi și a instituțiilor sale, la opera de reconstrucție materială și morală a Bosniei și Herțegovinei, împărtășind bucuriile și preocupările sale, doritoare de a mărturisi cu angajare apropierea sa specială față de cei săraci și cei nevoiași, fiind stimulată să facă asta de învățătura și de exemplul Învățătorului său divin, Isus.

Sfântul Scaun se felicită pentru drumul parcurs în acești ani și asigură grija sa în a promova colaborarea, dialogul și solidaritatea, știind că pacea și ascultarea reciprocă într-o conviețuire civilă și ordonată sunt condițiile indispensabile pentru o dezvoltare autentică și durabilă. El dorește cu ardoare ca Bosnia și Herțegovina, cu aportul tuturor, după ce norii negri ai furtunii s-au împrăștiat în sfârșit, să poată înainta pe calea întreprinsă, în așa fel încât, după iarna geroasă, să înflorească primăvara. Și se vede înflorind aici primăvara.

Cu aceste sentimente implor de la Cel Preaînalt pace și prosperitate pentru Sarajevo și pentru toată Bosnia și Herțegovina. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.06.2015
Publicarea pe acest sit: 09.06.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.