Discursul Papei adresat participanţilor la adunarea generală a Caritas Internationalis

Discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
adresat participanților la adunarea generală
a Caritas Internationalis
27 mai 2011

Domnilor Cardinali,
Venerați Frați întru Episcopat și întru Preoție,
Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să am această oportunitate de a vă întâlni, cu ocazia Adunării voastre Generale. Îi mulțumesc cardinalului Oscar Rodríguez Maradiaga, Președinte al Caritas Internationalis, pentru cuvintele gentile pe care mi le-a adresat în numele vostru și adresez un salut cordial vouă tuturor și întregii familii ale Caritas-urilor. În afară de asta, vă asigur de recunoștința mea și formulez în rugăciune cele mai bune urări pentru operele de caritate creștină pe care le realizați în țări din toată lumea.

Primul motiv al întâlnirii noastre de astăzi este acela de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru numeroasele haruri pe care le-a dăruit Bisericii în cei șaizeci de ani trecuți de la întemeierea lui Caritas Internationalis. După ororile și devastările celui de-al doilea război mondial, Venerabilul Pius al XII-lea a voit să arate solidaritatea și preocuparea Bisericii întregi în fața multelor situații de conflict și de urgență din lume. Și a făcut asta dând viață unui organism care, la nivelul Bisericii universale, să promoveze mai mare comunicare, coordonare și colaborare între numeroasele organizații caritative ale Bisericii în diferitele continente (cf. Scrisoarea Durante l’Ultima Cena, 16 septembrie 2004, 1). Apoi, Fericitul Ioan Paul al II-lea a întărit ulterior legăturile existente între fiecare agenție națională Caritas și între ele și Sfântul Scaun, conferind lui Caritas Internationalis personalitate juridică canonică publică (ibid., 3). Ca urmare, Caritas Internationalis a dobândit un rol deosebit în inima comunității ecleziale, și a fost chemată să împărtășească, în colaborare cu Ierarhia ecleziastică, misiunea Bisericii de a manifesta, prin caritatea trăită, acea iubire care este însuși Dumnezeu. În felul acesta, în limitele finalităților proprii încredințate ei, Caritas Internationalis îndeplinește în numele Bisericii o misiune specifică în favoarea binelui comun (cf. CIC, can. 116 § 1).

A fi în inima Bisericii; a fi în măsură, într-un anumit fel, de a vorbi și a acționa în numele ei, în favoarea binelui comun, comportă responsabilități deosebite în termeni de viață creștină, atât personală cât și comunitară. Numai pe bazele unei angajări zilnice de a primi și a trăi pe deplin iubirea lui Dumnezeu se poate promova demnitatea fiecărei ființe umane. În prima mea Enciclică, Deus caritas est, am voit să reafirm cât este de centrală mărturia carității pentru Biserica din timpul nostru. Prin această mărturie, făcută vizibilă în viața cotidiană a membrilor săi, Biserica ajunge la milioane de bărbați și femei și le face posibil să recunoască și să perceapă iubirea lui Dumnezeu, care este mereu aproape de orice persoană care se află în necesitate. Pentru noi creștinii, însuși Dumnezeu este izvorul carității, iar caritatea este înțeleasă nu numai ca o filantropie generică, ci ca dăruire de sine, chiar și până la sacrificiul propriei vieți în favoarea altora, imitând exemplul lui Isus Cristos. Biserica prelungește în timp și în spațiu misiunea mântuitoare a lui Cristos: ea vrea să ajungă la orice ființă umană, mișcată de dorința ca fiecare individ să ajungă să cunoască faptul că nimic nu ne poate despărți de iubirea lui Cristos (cf. Rom 8,35).

Caritas Internationalis este diferită de alte agenții sociale pentru că este un organism eclezial, care împărtășește misiunea Bisericii. Acest lucru au voit mereu Pontifii și aceste lucru este chemată să reafirme cu putere Adunarea voastră Generală. În această privință, trebuie observat că această Caritas Internationalis este constituit în mod fundamental din diferitele Caritas-uri naționale. Spre deosebire de atâtea instituții și asociații ecleziale dedicate carității, Caritas-urile au o trăsătură distinctivă: chiar și în varietatea formelor canonice asumate de Caritas-urile naționale, toate constituie un ajutor privilegiat pentru Episcopi în exercitarea lor pastorală a carității. Asta comportă o responsabilitate eclezială specială: aceea de a se lăsa călăuziți de Păstorii Bisericii. Apoi, din moment ce Caritas Internationalis are un profil universal și este înzestrată cu personalitate juridică canonică publică, Sfântul Scaun are misiunea de a urmări activitatea ei și de a veghea pentru ca atât acțiunea sa umanitară și de caritate, cât și conținutul documentelor răspândite să fie în deplină sintonie cu Scaunul Apostolic și cu Magisteriul Bisericii, și pentru ca ea să fie administrată cu competență și în mod transparent. Această identitate distinctivă este forța lui Caritas Internationalis, și este ceea ce face opera sa deosebit de eficace.

În afară de asta aș vrea să subliniez că misiunea voastră vă face să desfășurați un rol important pe planul internațional. Experiența pe care ați adunat-o în acești ani v-a învățat să deveniți purtători de cuvânt, în comunitatea internațională, ai unei viziuni antropologice sănătoase, alimentată de învățătura catolică și angajată să apere demnitatea oricărei vieți umane. Fără un fundament transcendent, fără o referință la Dumnezeu Creatorul, fără considerarea destinului nostru veșnic, riscăm să cădem pradă ideologiilor dăunătoare. Tot ceea ce spuneți și faceți, mărturia vieții voastre și a activităților voastre, sunt importante și contribuie la promovarea binelui integral al persoanei umane. Caritas Internationalis este o organizație căreia îi revine rolul de a favoriza comuniunea dintre Biserica universală și Bisericile particulare, precum și comuniunea între toți credincioșii în exercitarea carității. În același timp, ea este chemată să ofere propria contribuție pentru a duce mesajul Bisericii în viața politică și socială pe planul internațional. În sfera politică – și în toate celelalte domenii care ating direct viața săracilor – credincioșii, în special laicii, se bucură de o largă libertate de acțiune. Nimeni nu poate, în materii deschise discuției libere, să pretindă că vorbește „oficial” în numele întregului laicat sau al tuturor catolicilor (cf. Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Gaudium et spes, 43; 88). Pe de altă parte, fiecare catolic, ba chiar fiecare om, este chemat să acționeze cu conștiință purificată și cu inimă generoasă pentru a promova în manieră hotărâtă acele valori pe care adesea le-am definit ca „nenegociabile”. De aceea, Caritas Internationalis este chemată să acționeze pentru a converti inimile la deschiderea față de toți frații și surorile noastre, pentru ca fiecare, respectând pe deplin propria libertate și asumând pe deplin propriile responsabilități personale, să poată acționa mereu și pretutindeni în favoarea binelui comun, oferind cu generozitate ceea ce are mai bun în sine în slujba fraților și a surorilor, îndeosebi a celor mai nevoiași.

Deci în această perspectivă amplă și în strânsă colaborare cu Păstorii Bisericii, responsabilii ultimi ai mărturiei carității (cf. Deus caritas est, 32), Caritas-urile naționale sunt chemate să continue mărturia lor fundamentală adusă misterului iubirii lui Dumnezeu care dă viață și care transformă, manifestată în Isus Cristos. Același lucru este valabil pentru Caritas Internationalis, care, în angajarea pentru a desfășura propria misiune, poate conta pe asistența și pe sprijinul Sfântului Scaun, îndeosebi prin Dicasterul competent, Consiliul Pontifical Cor Unum.

Dragi prieteni, încredințând aceste gânduri reflecției voastre, vă mulțumesc din nou pentru angajarea voastră generoasă în slujba fraților noștri nevoiași. Vouă, colaboratorilor voștri și tuturor celor care sunt implicați în vasta lume a operelor de caritate catolice, împart din inimă Binecuvântarea mea Apostolică, drept garanție de forță și de pace în Domnul.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 27.05.2011
Publicarea pe acest sit: 29.05.2011
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.