Discursul Papei adresat membrilor Fundației Centesimus Annus – Pro Pontifice

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Fundației
„Centesimus Annus – Pro Pontifice”

sâmbătă, 22 iunie 2024

Stimați doamne și domni,

Eminență, Excelențe, iubiți frați și surori, bună ziua!

Salut și mulțumesc președintei, doamna Anna Maria Tarantola, și vă salut pe voi toți care participați la Conferința Internațională anuală a Fundației Centesimus Annus Pro Pontifice. Anul acesta tema este „Inteligența Artificială și paradigma tehnocratică: cum să promovăm bunăstarea omenirii, grija față de natură și o lume de pace”.

foto: Vatican Media

Este o temă care merită atenție deosebită, pentru că IA influențează în mod năvalnic economia și societatea și poate avea impacte negative asupra calității vieții, asupra relațiilor dintre persoane și dintre țări, asupra stabilității internaționale și asupra casei comune.

Așa cum știți, am tratat despre dezvoltarea tehnologică în enciclica Laudato si’ și în exortația apostolică Laudate Deum, și despre IA în Mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii din acest an și, câteva zile în urmă, în intervenția la G7.

Apreciez că Centesimus Annus a dat spațiu amplu acestei materii, implicând studioși și experți din diferite țări și discipline, analizând oportunitățile și riscurile legate de dezvoltarea și de utilizarea lui IA, cu o abordare transversală și mai ales cu o privire antropocentrică, și ținând cont de pericolul unei întăriri a paradigmei tehnocratice.

Analiza multidisciplinară este fundamentală pentru a percepe toate aspectele actuale și prospective ale IA, avantajele pe care le poate aduce în termeni de productivitate și creștere și riscurile pe care le poate comporta, pentru a găsi modalitățile etice corecte de dezvoltare, utilizare și gestionare.

În Mesajul pentru Ziua Păcii am voit să vorbesc despre algoretică, pentru a indica necesitatea absolută a unei dezvoltări etice a algoritmelor, în care valorile să orienteze parcursurile noilor tehnologii.

În discursul la G7 am evidențiat aspectele critice ale Inteligenței Artificiale, subliniind că ea este și trebuie să rămână un instrument în mâinile omului. Ca alte ustensile-cheie în cursul mileniilor, și aceasta atestă capacitatea ființei umane de a merge dincolo de ea însăși, „ulterioritatea” sa, și poate aduce mari transformări, pozitive sau negative. În acest al doilea sens, IA ar putea întări paradigma tehnocratică și cultura rebutului, disparitatea între națiunile avansate și cele în curs de dezvoltare, delegarea de decizii esențiale pentru viața ființelor umane dată mașinilor. Așadar, am afirmat necesitatea absolută a unei dezvoltări și a unei utilizări etice a IA, invitând politica să adopte acțiuni concrete pentru a guverna procesul tehnologic în desfășurare în direcția fraternității universale și a păcii.

În acest context, Conferința voastră contribuie la creșterea capacității de a percepe aspectele pozitive ale IA și de a cunoaște, a îmblânzi și a guverna riscurile, dialogând cu lumea științei pentru a găsi împreună limitele care trebuie puse inovației dacă aceasta merge în dauna omenirii.

Stephen Hawking, cunoscut cosmolog, fizician și matematician, a spus: „Dezvoltarea IA complete ar putea însemna sfârșitul rasei umane… ar decola singură și s-ar reproiecta la un ritm mereu crescător. Umanii, care sunt limitați de evoluția biologică lentă, n-ar putea concura și ar fi depășite” (Interviu la BBC). Asta este ceea ce vrem?

Întrebarea de fond pe care v-ați pus-o este aceasta: La ce folosește IA? Folosește la satisfacerea nevoilor omenirii, la îmbunătățirea bunăstării și a dezvoltării integrale a persoanelor, sau folosește la îmbogățirea și creștere puterii deja ridicate a puținilor giganți tehnologici în pofida pericolelor pentru omenire? Aceasta este întrebarea de bază.

Răspunsul depinde de atâția factori și sunt diferite aspecte de explorat. Aș vrea să amintesc câteva, ca stimulent pentru aprofundările voastre ulterioare.

* Trebuie aprofundată tema delicată și strategică a responsabilității deciziilor luate utilizând IA; acest aspect interpelează diferite ramuri ale filozofiei și ale dreptului, în afară de discipline mai specifice.

* Trebuie găsite stimulente oportune și o reglementare eficace, pe de o parte pentru a stimula inovația etică utilă progresului omenirii, pe de altă parte pentru a interzice sau a limita efectele nedorite.

* Toată lumea educației, a formării și a comunicării ar trebui să demareze un proces coordonat, pentru a crește cunoașterea și conștiința modului de a folosi corect IA și pentru a transmite noilor generații, încă din copilărie, capacitatea critică față de acest instrument.

* Trebuie evaluate efectele IA asupra lumii muncii. Invit membrii Fundației Centesimus Annus și pe cei care participă la inițiativele sale să devină parte activă, în respectivele domenii, pentru a solicita un proces de recalificare profesională și adoptarea de forme apte să faciliteze resituarea persoanelor în surplus la alte activități.

* Trebuie examinate cu atenție efectele pozitive și negative ale IA în domeniul siguranței și al circumspecției.

* Trebuie luate în considerare și aprofundate efectele asupra capacității relaționale și cognitive a persoanelor, și asupra comportamentelor lor. Nu putem accepta ca aceste capacități să fie reduse sau condiționate de un instrument tehnologic, adică de cel care deține posesia și folosirea sa.

* În sfârșit – dar această listă nu vrea să fie exhaustivă – trebuie amintite consumurile enorme de energie cerute pentru a dezvolta IA, în timp ce omenirea înfruntă o tranziție energetică delicată.

Dragi prieteni, pe frontul inovației tehnologice se va juca viitorul economiei, al civilizației, al omenirii însăși. Nu trebuie să pierdem ocazia de a gândi și a acționa într-un mod nou, cu mintea, cu inima și cu mâinile, pentru a îndrepta inovația spre o configurație centrată pe primatul demnității umane. Acest lucru nu trebuie discutat. O inovație care să favorizeze dezvoltare, bunăstare și conviețuire pașnică și care să-i protejeze pe cei mai dezavantajați. și asta cere un ambient normativ, economic și financiar care să limiteze puterea monopolistă a câtorva și să permită dezvoltării să meargă în folosul întregii omeniri.

Pentru aceasta doresc ca Centesimus Annus să continue să se ocupe de această tematică. Vă felicit pentru demararea celei de-a doua cercetări comune între Fundație și Alianța Strategică de Universități Catolice de Cercetare (SACRU) despre tema „Inteligența Artificială și îngrijirea casei comune: un focus asupra firmelor, finanțelor și comunicării”, coordonată de doamna Tarantola. Vă rog, țineți-mă la curent despre aceasta!

Și închei cu o provocare: suntem siguri că vrem să continuăm să numim „inteligență” ceea ce nu este inteligență? Este o provocare. Să ne gândim, și să ne întrebăm dacă folosirea improprie a acestui cuvânt așa de important, așa de uman, nu este deja o cedare în fața puterii tehnocratice.

Vă binecuvântez și vă urez tot binele pentru activitățile voastre. Continuați să lucrați cu curaj, riscați! Și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.05.2024
Publicarea pe acest sit: 22.06.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.