Discursul Papei adresat membrilor Comisiei Mixte Internaționale pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică și Bisericile Ortodoxe Orientale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Comisiei Mixte Internaționale
pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică
și Bisericile Ortodoxe Orientale

vineri, 26 ianuarie 2024

Preaiubiților în Cristos,

„Har vouă și pace din belșug!” (1Pt 1,2). Cu aceste cuvinte ale apostolului Petru vă salut cordial, recunoscător Cucerniciei Sale Kyrillos pentru cuvintele sale respectuoase și vouă tuturor pentru prezența și pentru angajarea de a merge împreună pe cărările unității, care sunt și cărări de pace. Susținuți de sfinții și de martirii care din cer uniți ne însoțesc, să ne rugăm și să ne străduim fără încetare pentru comuniune și pentru a contrasta lipsa de pace care străbate atâtea părți ale pământului, precum și diferite regiuni din care proveniți voi.

foto: Vatican Media

Astăzi pentru mine este o bucurie dublă să vă primesc, pentru că la această a douăzecea aniversare a Comisiei voastre ați voit să fiți însoțiți de o delegație de tineri preoți și călugări din Bisericile Ortodoxe Orientale. Astfel, prezența tinerilor hrănește speranța și rugăciunea conduce drumul! Prin intermediul vostru aș vrea să ajungă salutul meu cel mai călduros la venerabilii și iubiții mei frați, conducători ai Bisericilor Ortodoxe Orientale, dintre care unii m-au onorat cu vizitele lor anul trecut: mă gândesc la Sanctitatea Sa Tawadros, la Sanctitatea Sa Baselios Marthoma Mathews al III-lea și la Sanctitatea Sa Aphrem.

Aceste vizite sunt prețioase, pentru că permit „dialogului carității” să meargă în același pas cu „dialogul adevărului” pe care Comisia voastră îl duce înainte. Încă din primele timpuri ale Bisericii aceste vizite, precum și schimbul de scrisori, de delegații și de daruri, au fost semne și mijloace de comuniune; Comisia voastră a notat acest lucru în documentul intitulat „Exercitarea comuniunii în viața Bisericii primare și repercusiunile sale asupra căutării noastre de comuniune astăzi”. Aceste gesturi, înrădăcinate în recunoașterea unicului Botez, nu sunt simple acte de curtoazie sau de diplomație, ci au o semnificație eclezială și pot să fie considerate adevărate loci theologici. Așa cum a afirmat Sfântul Ioan Paul al II-lea în enciclica Ut unum sint: „Recunoașterea fraternității […] merge dincolo de un act de curtoazie ecumenică și constituie o afirmație ecleziologică fundamentală” (nr. 42).

În acest sens, sunt convins că „dialogul carității” nu trebuie să fie înțeles numai ca o pregătire pentru „dialogul adevărului”, ci ca o „teologie în acțiune”, capabilă să deschidă noi perspective pentru drumul Bisericilor noastre. Într-un moment în care, mulțumire fie lui Dumnezeu, raporturile dintre noi se intensifică, mi se pare frumos să recitim țesutul nostru de relații dezvoltând o „teologie a dialogului în caritate”.

Preaiubiților, Comisia voastră a ținut prima sa întâlnire la Cairo în ianuarie 2004. De atunci s-a reunit aproape în fiecare an și a adoptat trei documente importante de natură ecleziologică, ce reflectă bogăția tradițiilor creștine reprezentate de voi: coptă, siriacă, armeană, malankareză, etiopiană, eritreeană și latină. Dialogul vostru, care reunește atâta bogăție, a devenit prețios în gândirea unității în diversitate, așa cum mărturisește primul document pe care l-ați elaborat: în el se spune că, „înrădăcinându-se în diversitatea contextelor culturale, sociale și umane, Biserica asumă diferite exprimări teologice ale aceleiași credințe și diferite forme de discipline ecleziastice, rituri liturgice și patrimonii spirituale în orice parte a lumii. Această bogăție arată în mod și mai splendid catolicitatea unicei Biserici” (Natura, constituția și misiunea Bisericii, 2009, nr. 20).

O altă caracteristică a dialogului vostru este preocuparea pastorală constantă, ilustrată de ultimul document despre „Sacramentele în viața Bisericii”. În această privință, merită de continuat inițiativa recentă de a organiza vizite anuale și reciproce de studiu pentru tineri preoți și călugări. Patru delegații de tineri preoți și călugări ortodocși orientali au venit deja la Roma pentru a cunoaște mai bine Biserica Catolică, la invitația Dicasterului pentru Promovarea Unității Creștinilor, căruia îi mulțumesc, și o delegație de tineri preoți catolic a mers la Etchmiadzin anul trecut la invitația Bisericii apostolice armene. A-i implica pe tineri în apropierea Bisericilor noastre este un semn al Duhului, care reîntinerește Biserica în armonie, inspirând căi de comuniune, dăruind înțelepciune noilor generații și profeție bătrânilor (cf. Il 3,1). Să continue sub semnul Duhului acest „dialog al vieții”! Și să nu uităm că armonia o face Duhul Sfânt.

Dialog al carității, dialog al adevărului, dialog al vieții: trei moduri inseparabile de a continua pe drumul ecumenic pe care Comisia voastră îl promovează de douăzeci de ani. Douăzeci de ani: este vârsta tinereții, aceea în care se maturează alegerile decisive. Așadar, fie ca această aniversare să fie ocazia pentru a-l lăuda pe Dumnezeu pentru parcursul făcut, comemorând cu recunoștință pe cei care au contribuit la el prin competența teologică și rugăciune, și să reînnoiască și convingerea că deplina comuniune între Bisericile noastre nu numai că este posibilă, ci urgentă și necesară „pentru ca lumea să creadă” (In 17,21).

Și pentru că faza actuală a dialogului vostru se referă la Fecioara Maria în învățătura și în viața Bisericii, vă propun să încredințăm munca voastră ei, Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Mama noastră. Putem s-o invocăm împreună și, de această dată, prin cuvintele unei rugăciuni antice, o rugăciune minunată care ne unește, numită în latină Sub tuum praesidium, și care se găsește în broșurile voastre. S-o rugăm pe Născătoarea de Dumnezeu:

Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Nu disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururi de toate primejdiile, Fecioară slăvită și binecuvântată! Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.01.2024
Publicarea pe acest sit: 26.01.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.