Audiența generală de miercuri

Viciile și virtuțile
6. Mânia
miercuri, 31 ianuarie 2024

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În aceste săptămâni tratăm tema viciilor și virtuților, iar astăzi ne oprim ca să reflectăm asupra viciului mâniei. Este un viciu deosebit de întunecos și este probabil cel mai simplu de depistat dintr-un punct de vedere fizic. Persoana dominată de mânie cu greu reușește să ascundă această îndârjire: o recunoști din mișcările corpului său, din agresivitate, din respirația anevoioasă, din privirea amenințătoare și tristă.

foto: Vatican Media

În manifestarea sa cea mai acută mânia este un viciu care nu lasă pauză. Dacă se naște dintr-o nedreptate îndurată (sau considerată nedreptate), adesea nu se dezlănțuie împotriva vinovatului, ci împotriva primului întâlnit. Există oameni care mențin mânia la locul de muncă, demonstrându-se calmi și liniștiți, dar care odată ajunși acasă devin insuportabili pentru soție și copii. Mânia este un viciu care se răspândește: este capabil să elimine somnul și să ne facă să uneltim încontinuu în minte, fără a reuși să găsim o blocare a raționamentelor și a gândurilor.

Mânia este un viciu distructiv al raporturilor umane. Exprimă incapacitatea de a accepta diversitatea celuilalt, în special atunci când alegerile sale de viață diferă de ale noastre. Nu se oprește în fața comportamentelor greșite ale unei persoane, ci aruncă totul în aceeași oală: celălalt, celălalt așa cum este, celălalt ca atare este cel care provoacă furia și resentimentul. Începem să detestăm tonul vocii sale, gesturile zilnice banale, modurile sale de a raționa și de a simți.

Când relația ajunge la acest nivel de degenerare, de acum s-a pierdut luciditatea. Mânia face să se piardă luciditatea. Pentru că una din caracteristicile mâniei, uneori, este aceea de a nu reuși să se îmblânzească în timp. În acele cazuri, chiar distanța și tăcerea, în loc să liniștească povara echivocurilor, o măresc. Pentru acest motiv apostolul Paul – așa cum am ascultat – recomandă creștinilor săi să înfrunte imediat problema și să încerce reconcilierea: „Să nu apună soarele peste mânia voastră” (Ef 4,26). Este important ca totul să se rezolve imediat, înainte de apusul soarelui. Dacă în timpul zilei se poate naște vreun echivoc, și două persoane nu se mai pot înțelege, percepându-se dintr-o dată îndepărtate, noaptea nu trebuie încredințată diavolului. Viciul ne-ar ține treji în întuneric, pentru a rumega motivațiile noastre și greșelile incalificabile care niciodată nu sunt ale noastre, ci întotdeauna ale celuilalt. Așa este: când o persoană este dominată de mânie, spune mereu că problema este a celuilalt; niciodată nu este capabilă să recunoască propriile defecte, propriile lipsuri.

În „Tatăl nostru” Isus ne face să ne rugăm pentru relațiile noastre umane care sunt un teren minat: un plan care nu stă niciodată în echilibru perfect. În viață avem de-a face cu datornici care nu-și plătesc datoriile față de noi; așa cum cu siguranță nici noi nu i-am iubit mereu pe toți în măsură justă. Unuia nu i-am întors dragostea care îi revenea. Toți suntem păcătoși, toți, și toți avem conturi de reglat: să nu uităm asta! De aceea toți avem nevoie să învățăm să iertăm ca să fim iertați. Oamenii nu stau împreună dacă nu practică și arta iertării, pe cât aceasta este omenește posibilă. Mânia este contracarată de bunăvoință, de deschiderea inimii, de blândețe, de răbdare.

Dar, cu privire la mânie, trebuie spus un ultim lucru. Este un viciu teribil, se spunea, este la originea războaielor și violențelor. Introducerea de la Iliada descrie „mânia lui Ahile”, care va fi motiv de „dolii infinite”. Dar nu tot ceea ce se naște din mânie este greșit. Anticii erau foarte conștienți că în noi subzistă o parte irascibilă care nu poate și nu trebuie să fie negată. Patimile în oarecare măsură sunt inconștiente: se întâmplă, sunt experiențe ale vieții. Nu suntem responsabili de mânie la apariția ei, dar întotdeauna de dezvoltarea ei. Și uneori este bine ca mânia să se descarce în manieră justă. Dacă o persoană nu s-ar mai supăra niciodată, dacă nu s-ar indigna în fața unei nedreptăți, dacă în fața unei oprimări a unuia slab n-ar simți fremătând ceva în măruntaiele sale, atunci ne-ar veni să spunem că persoana aceea nu este umană, și cu atât mai puțin creștină.

Există o sfântă indignare, care nu este mânia, ci o mișcare interioară, o sfântă indignare. Isus a cunoscut-o de multe ori în viața sa (cf. Mc 3,5): n-a răspuns niciodată la rău cu rău, ci în sufletul său a simțit acest sentiment și, în cazul vânzătorilor din templu, a făcut o acțiune puternică și profetică, dictată nu de mânie, ci de zelul pentru casa Domnului (cf. Mt 21,12-13). Trebuie să distingem bine: una este zelul, sfânta indignare, alta este mânia, care este rea.

Depinde de noi, cu ajutorul Duhului Sfânt, să găsim măsura justă a pasiunilor, să le educăm bine, pentru ca să se îndrepte spre bine și nu spre rău. Mulțumesc.

* * *

Mâine, în Italia, se celebrează Ziua Națională a Victimelor Civile de Război. La amintirea în rugăciune pentru cei care au murit în cele două conflicte mondiale, asociem și pe atâția – prea mulți – civili, victime lipsite de apărare ale războaielor care din păcate încă însângerează planeta noastră, așa cum se întâmplă în Orientul Mijlociu și în Ucraina. Strigătul lor de durere să poată atinge inimile responsabililor națiunilor și să trezească proiecte de pace. Atunci când se citesc istorii din aceste zile, în război, există atâta cruzime, atâta! Să cerem Domnului pacea, care este mereu blândă, nu este cruntă.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.01.2024
Publicarea pe acest sit: 31.01.2024
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.