Discursul Papei adresat Episcopilor din America Centrală

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Episcopilor din America Centrală
biserica „S. Francisco de Asis”
joi, 24 ianuarie 2019

Iubiți frați!

Îi mulțumesc Monseniorului José Luis Escobar Alas, arhiepiscop de San Salvador, pentru cuvintele de bun-venit pe care mi le-a adresat în numele tuturor. Întâlnesc aici prieteni din tinerețe: acest lucru este foarte frumos… Sunt fericit să vă pot întâlni și împărtăși în mod familiar și direct dorințele, proiectele și visele voastre de păstori cărora Domnul le-a încredințat îngrijirea poporului său sfânt. Mulțumesc pentru primirea fraternă.

Faptul de a mă putea întâlni cu voi înseamnă și „a-mi dărui” oportunitatea de a îmbrățișa și de a mă simți mai aproape de oamenii voștri, de a-mi însuși dorințele lor, dar și descurajarea lor și, mai ales, acea credință curajoasă care știe să anime speranța și să miște caritatea. Mulțumesc că mi-ați permis să mă apropii de credința încercată dar simplă a feței sărace a oamenilor voștri care știu că „Dumnezeu este prezent, nu doarme, este activ, observă și ajută” (Sf. Oscar Romero, Omilie, 16 decembrie 1979).

Această întâlnire ne amintește un eveniment eclezial de mare relevanță. Păstorii din această regiune au fost primii care au creat în America un organism de comuniune și participare care a dat – și continuă să dea – roade îmbelșugate. Mă refer la Secretariatul Episcopal din America Centrală (SEDAC). Un spațiu de comuniune, de discernământ și de angajare care hrănește, revitalizează și îmbogățește Bisericile voastre. Păstori care au știut să facă pași înainte și să dea un semnal că, departe de a fi numai un element programatic, a indicat faptul că viitorul Americii Centrale – și al oricărei alte regiuni din lume – trece în mod necesar prin luciditatea și capacitatea de a lărgi viziunea, de a uni eforturile într-o muncă răbdătoare și generoasă de ascultare, înțelegere, dăruire și angajare și de a putea astfel discerne noile orizonturi spre care Duhul ne conduce (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 235)1.

În acești 75 de ani de la întemeierea sa, SEDAC a încercat să împărtășească bucuriile și tristețile, luptele și speranțele popoarelor din America Centrală, a cărei istorie este împletită și forjată cu istoria oamenilor voștri. Mulți bărbați și femei, preoți, consacrați, consacrate și laici și-au oferit viața până la vărsarea sângelui lor pentru a menține viu glasul profetic al Bisericii în fața nedreptății, a sărăcirii atâtor persoane și a abuzului de putere. Îmi amintesc că, atunci când eram preot tânăr, numele unora dintre voi era considerat un cuvânt urât și statornicia voastră a indicat drumul: mulțumesc. Ei ne amintesc că „cine dorește cu adevărat să dea glorie lui Dumnezeu cu propria viață, cine tânjește realmente să se sfințească pentru ca existența sa să-l glorifice pe Cel Sfânt, este chemat să se chinuiască, să se dedice și să trudească încercând să trăiască faptele de milostenie” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 107). Și asta, nu ca pomană ci ca vocație.

Printre roadele profetice ale Bisericii din America Centrală sunt bucuros să evidențiez figura sfântului Oscar Romero, pe care am avut privilegiul de a-l canoniza recent în contextul Sinodului Episcopilor despre tineri. Viața sa și învățătura sa sunt izvor de inspirație pentru Bisericile noastre și, în mod deosebit, pentru noi episcopii. Și numele său a fost considerat un cuvânt urât: suspectat, excomunicat în bârfele private ale atâtor episcopi.

Motoul pe care l-a ales pentru stema sa episcopală și care se află pe mormântul său exprimă clar principiul său inspirator și ceea ce a fost viața sa de păstor: „A simți cu Biserica”. Busolă care a marcat viața sa în fidelitate, chiar și în momentele cele mai turbulente.

Aceasta este o moștenire care poate să devină o mărturie activă și dătătoare de viață pentru noi, chemați la rândul nostru la dăruirea martirială în slujirea zilnică a credincioșilor noștri; și asupra acestei moșteniri aș vrea să mă bazez pentru această reflecție: „a simți cu Biserica”. Reflecția pe care vreau s-o împărtășesc cu voi, despre figura lui Romero. Știu că printre noi sunt persoane care l-au cunoscut personal – precum cardinalul Rosa Chávez… Cardinalul Quarracino spunea că era candidat la Premiul Nobel pentru fidelitate! Deci, Eminență, dacă credeți că eu greșesc în vreo observație mă puteți corecta, nu-i problemă. A face apel la figura lui Romero înseamnă a face apel la sfințenia și la caracterul profetic care trăiește în ADN-ul Bisericilor voastre particulare.

A simți cu Biserica

1. Recunoaștere și recunoștință

Când sfântul Ignațiu propune regulile pentru a simți cu Biserica – scuzați publicitatea – încearcă să-l ajute pe practicant să depășească orice tip de false dihotomii sau antagonisme care pot să reducă viața Duhului la ispita obișnuită de a adapta Cuvântul lui Dumnezeu la propriul interes. Astfel îi permite practicantului harul de a se simți și de a se ști parte a unui corp apostolic mai mare decât el și, în același timp, cu conștiința reală a forțelor sale și a posibilităților sale: nici slab nici selectiv sau temerar. A se simți parte dintr-un tot, care va fi mereu mai mult decât suma părților (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 235) și care este însoțit de o Prezență care îl va depăși mereu (cf. Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 8).

Deci aș vrea să concentrez acest prim „A simți cu Biserica”, primit de la sfântul Oscar, ca mulțumire, adică recunoștință pentru multul bine primit și nemeritat. Romero a putut să se sintonizeze și să învețe să trăiască Biserica pentru că iubea intim pe cel care l-a născut în credință. Fără această iubire intimă va fi foarte dificil să se înțeleagă istoria sa și convertirea sa, pentru că tot această iubire l-a condus până la dăruirea sa în martiriu; acea iubire care se naște din primirea unui dar totalmente gratuit, care nu ne aparține și care ne eliberează de orice pretenție și ispită de a ne crede proprietarii săi sau unicii interpreți. Nu am inventat Biserica, nu s-a născut cu noi și va merge înainte fără noi. Această atitudine, departe de a ne abandona apatiei, trezește o recunoștință insondabilă și inimaginabilă care dă hrană la toate. Martiriul nu este sinonim cu lașitate sau atitudinea unuia care nu iubește viața și nu știe să recunoască valoarea sa. Dimpotrivă, martirul este cel care este în măsură să întrupeze și să traducă în viață această aducere de mulțumire.

Romero a simțit cu Biserica pentru că, înainte de toate, a iubit Biserica drept mamă care l-a născut în credință și s-a simțit membru și parte a ei.

2. O iubire care știe de popor

Această iubire, făcută din adeziune și recunoștință, l-a făcut să îmbrățișeze cu pasiune, dar și cu dăruire și studiu, tot aportul și reînnoirea magisterială pe care o propunea Conciliul al II-lea din Vatican. Acolo găsea mâna sigură pentru a-l urma pe Cristos. N-a fost ideolog nici ideologic; acțiunea sa s-a născut dintr-o întrepătrundere cu documentele conciliare. Luminat de acest orizont eclezial, a simți cu Biserica înseamnă pentru Romero a o contempla ca popor al lui Dumnezeu. Pentru că Domnul n-a voit să ne mântuiască pe fiecare izolat și separat, ci a voit să constituie un popor care să-l mărturisească în adevăr și să-l slujească în sfințenie (cf. Constituția dogmatică Lumen gentium, 9). Un popor întreg care posedă, păstrează și celebrează „ungerea Celui Sfânt” (ibid., 12) și în fața căruia Romero se punea în ascultare pentru a nu refuza inspirația sa (cf. Sf. Oscar Romero, Omilie, 16 iulie 1978). Astfel ne arată că păstorul, pentru a-l căuta și a-l întâlni pe Domnul, trebuie să învețe și să asculte bătaia inimii poporului său, să simtă „mirosul” bărbaților și femeilor de astăzi ajungând să rămână impregnat de bucuriile și speranțele sale, de tristețile și neliniștile sale (cf. Constituția pastorală Gaudium et spes, 1) și astfel să înțeleagă în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Constituția dogmatică Dei Verbum, 13). Ascultarea poporului încredințat lui, ajungând să respire și să descopere prin intermediul lui voința lui Dumnezeu care ne cheamă (cf. Discurs la veghea de pregătire pentru Sinodul despre familie, 4 octombrie 2014). Fără dihotomii sau antagonisme false, pentru că numai iubirea lui Dumnezeu este capabilă să armonizeze toate iubirile noastre în una și aceeași simțire și privire.

Așadar, pentru el a simți cu Biserica înseamnă a lua parte la gloria Bisericii, care constă în a purtă în propriul interior toată kenosis a lui Cristos. În Biserică, Cristos trăiește printre noi și de aceea ea trebuie să fie umilă și săracă, pentru că o Biserică arogantă, o Biserică plină de orgoliu, o Biserică autosuficientă nu este Biserică a kenosis (cf. Sf. Oscar Romero, Omilie, 1 octombrie 1978).

3. A purta în noi kenosis a lui Cristos

Aceasta nu este numai gloria Bisericii, ci și o vocație, o invitație pentru ca să fie gloria noastră personală și cale de sfințenie. Kenosis a lui Cristos nu este un lucru din trecut ci o garanție actuală pentru a simți și a descoperi prezența sa activă în istorie. Prezență pe care nu putem și nu vrem s-o reducem la tăcere pentru că știm și am experimentat că numai El este „Cale, Adevăr și Viață”. Kenosis a lui Cristos ne amintește că Dumnezeu mântuiește în istorie, în viața fiecărui om, că aceasta este și istoria sa și acolo ne vine în întâmpinare (cf. Id., Omilie, 7 decembrie 1978). Fraților, este important ca să nu ne fie frică să ne apropiem și să atingem rănile credincioșilor noștri, care sunt și rănile noastre, și să facem asta în stilul Domnului. Păstorul nu poate sta departe de suferința poporului său; ba chiar, am putea spune că inima păstorului se măsoară din capacitatea sa de a se înduioșa în fața atâtor vieți rănite și amenințate. A face asta în stilul Domnului înseamnă a lăsa ca această suferință să lovească și să marcheze prioritățile noastre și gusturile noastre, să lovească și să marcheze folosirea timpului și a banilor precum și modul de a ne ruga, pentru a putea unge totul și pe toți cu mângâierea prieteniei lui Isus într-o comunitate de credință care să conțină și să deschidă un orizont mereu nou care să dea sens și speranță vieții (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 49). Kenosis a lui Cristos cere să abandonăm virtualitatea existenței și a discursurilor pentru a asculta zgomotul și chemarea constantă a persoanelor reale care ne provoacă să creăm legături. Și, lăsați-mă să vă spun, rețelele folosesc pentru a crea contacte dar nu rădăcini, nu sunt în măsură să ne dea apartenență, să ne facă să ne simțim parte a unuia și aceluiași popor. Fără această simțire, toată vorbirea noastră, reunirea noastră, întâlnirea noastră, scrisul va fi semn al unei credințe care n-a știut să însoțească kenosis a Domnului, o credință care a rămas la jumătatea drumului. Îmi amintesc de un gânditor latinoamerican [spunea că], mai rău încă, ajunge să fie o religie cu un Dumnezeu fără Cristos, un Cristos fără Biserică și o Biserică fără popor.

Kenosis a lui Cristos este tânără

Această Zi Mondială a Tineretului este o ocazie unică pentru a merge în întâmpinare și a ne apropia și mai mult de realitatea tinerilor noștri, realitate plină de speranțe și dorințe, dar și profund marcată de atâtea răni. Cu ei vom putea să citim în mod reînnoit epoca noastră și să recunoaștem semnele timpurilor pentru că, așa cum au afirmat părinții sinodali, tinerii sunt unul dintre „locurile teologice” în care Domnul ne face cunoscute unele dintre așteptările sale și dintre provocările sale pentru a construi ziua de mâine (cf. Sinodul despre Tineri, Document final, 64). Cu ei putem vedea mai bine cum să facem Evanghelia mai accesibilă și credibilă în lumea în care trăim; ei sunt ca un termometru pentru a ști la ce punct suntem ca o comunitate și ca o societate.

Ei poartă înlăuntrul lor o neliniște pe care trebuie s-o apreciem, s-o respectăm, s-o însoțim; și cât de bine ne face nouă, pentru că ne mișcă și ne amintește că păstorul nu încetează niciodată să fie un discipol și este mereu în mișcare. Această neliniște sănătoasă ne pune în mișcare și ne precede. Asta au amintit părinții sinodali când au spus: „Tinerii, în anumite privințe, îi preced pe păstori” (ibid., 66). Păstorul, față de turma sa, nu merge mereu în față: uneori trebuie să meargă în față pentru a indica drumul; uneori trebuie să stea în mijloc pentru „a simți” ce se întâmplă, pentru a înțelege turma; uneori trebuie să stea în spate pentru a-i proteja pe cei din urmă, ca nimeni să nu rămână în urmă și să devină material de rebut. Uneori trebuie să ne umple de bucurie constatarea că semănatul n-a fost în zadar. Multe din acele aspirații și intuiții ale tinerilor s-au dezvoltat în sânul familiei, hrănite de o bunică sau de un catehet. Vorbind despre bunici, deja este a doua oară că o văd: am văzut-o ieri și o văd și astăzi, o bătrânică, slăbuță, de vârsta mea sau chiar mai mult, cu mitră, și-a pus o mitră pe care și-a făcut-o din carton, și o pancartă care spunea: „Sanctitate, și bunicile fac gălăgie”. O minunăție de oameni! Și tinerii au învățat lucrurile în familie sau în parohie, în pastorația educativă sau a tineretului. Dorințe care au crescut în ascultarea Evangheliei și în comunități cu credință vie și ferventă care găsește pământ pentru a încolți. Cum să nu mulțumim că avem tineri doritori de Evanghelie! Desigur că obosesc, desigur că uneori deranjează. Îmi vine în minte această frază pe care o spunea un filozof grec, o spunea despre el însuși, cu privire la tineri: „[Tinerii] sunt ca un tăun pe spinarea unui cal nobil, pentru ca să nu adoarmă”. Calul suntem noi! Această realitate ne stimulează la o angajare mai mare pentru a-i ajuta să crească oferindu-le spații mai mari și mai bune care să-i nască la visul lui Dumnezeu. Biserica prin natura sa este Mamă și ca atare naște și incubează viața protejând-o de tot ceea ce poate amenința dezvoltarea sa. gestație în libertate și pentru libertate. De aceea vă îndemn să promovați programe și centre educative care să știe să însoțească, să susțină și să responsabilizeze pe tinerii voștri; vă rog, „furați-i” de pe stradă înainte ca, „văzând fumul lor” și soluții magice, cultura morții să-i captureze și să exploateze neliniștea lor și imaginația lor. Și faceți asta nu cu paternalism, pentru că nu-l suportă, nu de sus în jos, pentru că nici asta nu ne cere Domnul, ci ca părinți, ca frați față de frați. Ei sunt fața lui Cristos pentru noi și la Cristos nu se ajunge de sus în jos, ci de jos în sus (cf. Sf. Oscar Romero, Omilie, 2 septembrie 1979).

Sunt mulți tinerii care din păcate au fost seduși cu răspunsuri imediate care ipotechează viața. Și atâția alții cărora le-a fost dată o iluzie de scurtă respirație în unele mișcări și care după aceea îi fac ori pelagieni ori convinși că sunt suficienți lor înșiși și apoi îi abandonează la jumătatea drumului. Ne spuneau părinții sinodali: prin constrângere sau lipsă de alternative tinerii se află cufundați în situații puternic conflictuale și fără soluționare rapidă: violență casnică, ucidere a femeilor – ce plagă trăiește continentul nostru în asta! – bande înarmate și criminale, trafic de droguri, exploatare sexuală a minorilor și a celor care nu mai sunt minori, și așa mai departe; și ne face rău să vedem că, la baza multora din aceste situații, există experiențe de orfani rod al unei culturi și al unei societăți care este „înnebunită” [se fue „desmandrando”] – fără mamă, i-a făcut orfani. Familii foarte des uzate de un sistem economic care nu pune pe primul loc persoanele și binele comun și care a făcut din speculație „paradisul” său unde să continue să se îngrașe nu contează pe cheltuiala cui. Și astfel tinerii noștri fără căldura unei case, fără familie, fără comunitate, fără apartenență, sunt lăsați în voia primului escroc.

Să nu uităm că „o adevărată durere care iese din om aparține înainte de toate lui Dumnezeu” (G. Bernanos, Jurnalul unui paroh de la țară, Milano 1998, 72). Să nu despărțim ceea ce El a voit să unească în Fiul său!

Viitorul cere ca să se respecte prezentul recunoscând demnitatea culturilor popoarelor voastre și angajându-ne la valorizarea lor. Și în asta se joacă demnitatea: în autostima culturală. Credincioșii voștri nu sunt „seria B” a societății și a nimănui. Are o istorie bogată care trebuie acceptată, apreciată și încurajată. Semințele Împărăției au fost plantate în aceste ținuturi. Avem datoria să le recunoaștem, să ne îngrijim de ele și să le protejăm pentru ca nimic din ceea ce Dumnezeu a plantat bun să se usuce din cauza intereselor false care răspândesc peste tot corupția și cresc despuindu-i pe cei mai săraci. A avea grijă de rădăcini înseamnă a tutela bogatul patrimoniu istoric, cultural și spiritual pe care acest ținut timp de secole a știut să-l plămădească. Angajați-vă și ridicați-vă glasul împotriva deșertificării culturale, împotriva deșertificării spirituale a popoarelor voastre, care produce o sărăcie radicală pentru că lasă fără acea imunitate vitală indispensabilă care menține demnitatea în momentele de dificultate mai mare. Și vă felicit pentru inițiativa de a începe această Zi Mondială a Tineretului cu Ziua Tineretului Indigen – cred că în dieceza de David – și cu Ziua Tineretului de Origine Africană: acesta a fost un pas bun pentru a arăta multele fațete ale poporului nostru.

În ultima scrisoare pastorală voi afirmați: „În ultima vreme regiunea noastră a fost lovită de migrația făcută într-un mod nou, fiind în masă și organizată, și acest lucru a scos în evidență motivele care provoacă o migrație forțată și pericolele pe care ea le comportă pentru demnitatea persoanei umane” (SEDAC, Mesaj adresat poporului lui Dumnezeu și tuturor oamenilor de bunăvoință, 30 noiembrie 2018).

Mulți dintre migranți au față tânără, caută ceva mai bun pentru familiile lor, nu se tem să riște și să lase toate numai să ofere condițiile minime care să garanteze un viitor mai bun. Cu privire la asta nu este suficientă numai denunțarea, ci trebuie să anunțăm concret și o „veste bună”. Biserica, grație universalității sale, poate să ofere acea ospitalitate fraternă și primitoare în așa fel încât comunitățile de origine și cele de sosire să dialogheze și să contribuie la depășirea fricilor și neîncrederilor și să întărească legăturile pe care migrațiile, în imaginarul colectiv, amenință să le rupă. „A primi, a proteja, a promova și a integra” oamenii pot să fie cele patru verbe cu care Biserica, în această situație migratoare, conjugă maternitatea sa în ziua de azi a istoriei (cf. Sinodul despre Tineri, Document final, 147). Vicarul general de Paris, mons. Benoit de Sinety, tocmai a publicat o carte care are ca subtitlu: „A-i primi pe migranți”. Un apel la curaj; este o bucurie această carte. El este aici, la Ziua Mondială.

Toate eforturile pe care le veți putea depune făcând punți între comunități ecleziale, parohiale, diecezane, precum și prin Conferințele Episcopale vor fi un gest profetic al Bisericii care în Cristos este „semn și instrument al unirii intime cu Dumnezeu și al unității întregului neam omenesc” (Constituția dogmatică Lumen gentium, 1). Și astfel tentația de a se limita la simpla denunțare dispare și se realizează vestirea Vieții noi pe care Domnul ne-o dăruiește.

Ne amintim de îndemnul sfântului Ioan: „Dacă cineva are bogățiile lumii și-l vede pe fratele său, care este în nevoie, și își închide inima față de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu? Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și adevărul” (1In 3,17-18).

Toate aceste situații pun întrebări, sunt situații care ne cheamă la convertire, la solidaritate și la o acțiune educativă incisivă în comunitățile noastre. Nu putem să rămânem indiferenți (cf. Sinodul despre Tineri, Document final, 41-44). Lumea rebutează, spiritul lumii rebutează, știm asta și suferim pentru asta; kenosis a lui Cristos nu, am experimentat asta și continuăm să experimentăm asta în însuși trupul nostru cu iertarea și convertirea. Această tensiune ne constrânge să ne întrebăm încontinuu: de care parte vrem să stăm?

Kenosis a lui Cristos este sacerdotală

Sunt bine cunoscute prietenia monseniorului Romero cu părintele Rutilio Grande și impactul pe care asasinarea acestuia din urmă l-a avut asupra vieții sale. A fost un eveniment care a însemnat cu foc inima sa de om, de preot și de păstor. Romero nu era un administrator de resurse umane, nu gestiona persoane sau organizații, Romero simțea, simțea cu iubire de părinte, prieten și frate. O măsură un pic înaltă, dar o măsură utilă pentru a evalua inima noastră episcopală, o măsura în fața căreia ne putem întreba: cât mă atinge viața preoților mei? Cât reușesc să mă las lovit de ceea ce trăiesc, de plânsul durerilor lor, de sărbătorirea și bucuria pentru bucuriile lor? Funcționalismul eclezial și clericalismul – din păcate așa de răspândit, care reprezintă o caricatură și o pervertire a slujirii – se începe cu măsurarea lui cu aceste întrebări. Nu este o chestiune de schimbări în stiluri, în maniere sau în limbaj – desigur toate sunt lucruri importante -, ci mai ales este o chestiune de impact și de capacitate pe care programele noastre episcopale au spațiu pentru a-i primi, a-i însoți și a-i susține pe preoții noștri, au „spațiu real” pentru a ne ocupa de ei. Asta face din noi părinți rodnici.

Normal asupra lor cade în mod special responsabilitatea ca acest popor să fie popor al lui Dumnezeu. Ei sunt în linia întâi. Poartă pe umeri povara zilei și căldura (cf. Mt 20,12), sunt expuși la o serie de situații zilnice care pot să-i facă mai vulnerabili și, de aceea, au și nevoie de apropierea noastră, de înțelegerea noastră și de încurajare, au nevoie de paternitatea noastră. Rezultatul muncii pastorale, al evanghelizării în Biserică și al misiunii nu se bazează pe bogăția de mijloace și pe resursele materiale, sau pe cantitatea de evenimente sau activități pe care le realizăm, ci pe centralitatea compasiunii: una dintre marile caracteristici pe care ca Biserică putem să o oferim fraților noștri. Mă preocupă cum compasiunea a pierdut centralitatea sa în Biserică. Și grupurile catolice au pierdut-o – sau o pierd, ca să nu fim pesimiști. Și în mijloacele de comunicare catolice, compasiunea nu există. Există schisma, condamnarea, răutatea, îndârjirea, supraevaluarea de sine, denunțarea ereziei… Să nu se piardă în Biserica noastră compasiunea și să nu se piardă în episcop centralitatea compasiunii. Kenosis a lui Cristos este exprimarea maximă a compasiunii Tatălui. Biserica lui Cristos este Biserica compasiunii și asta începe acasă. Este mereu lucru bun să ne întrebăm ca păstori: cât mă atinge viața preoților mei? Sunt capabil să fiu un părinte sau mă consolez cu faptul de a fi un simplu executant? Mă las incomodat? Îmi amintesc de cuvintele lui Benedict al XVI-lea la începutul pontificatului său vorbind conaționalilor săi: „Cristos nu ne-a promis o viață comodă. Cine caută comoditatea cu El a greșit drumul. El ne arată parcursul care duce la lucrurile mari, la bine, la o viață umană autentică” (Discurs adresat pelerinilor germani, 25 aprilie 2005). Episcopul trebuie să crească în fiecare zi în capacitatea de a se lăsa incomodat, de a fi vulnerabil pentru preoții săi. Mă gândesc la un episcop, un episcop emerit dintr-o dieceză mare, muncitor mare, făcea audiențele în fiecare zi înainte de amiază și adesea, foarte adesea, când termina audiențele de dimineață și abia aștepta să meargă ca să mănânce, erau acolo doi preoți care nu erau în agendă și îl așteptau. Și el se întorcea și îi asculta ca și cum ar fi avut toată dimineața în față. A se lăsa incomodați a lăsa ca pasta să se răscoacă și ca friptura să se răcească. A se lăsa incomodați de preoți.

Știm că munca noastră, în vizitele și în întâlnirile pe care le desfășurăm, în special în parohii, are o dimensiune și o componentă administrativă pe care este necesar s-o ducem înainte. Trebuie să ne asigurăm ca să fie făcută, însă asta nu înseamnă că ne revine nouă să folosim timpul puțin pe care-l avem în activități administrative. În vizite, lucrul fundamental și pe care nu-l putem delega este ascultarea. Există atâtea lucruri pe care le facem în fiecare zi pe care ar trebui să le încredințăm altora. În schimb ceea ce nu putem delega este capacitatea de a asculta, capacitatea de a urmări sănătatea și viața preoților noștri. Nu putem delega altora ușa deschisă pentru ei. Ușă deschisă pentru a crea condițiile care să facă posibilă încrederea mai mult decât frica, sinceritatea mai mult decât ipocrizia, schimbul sincer și respectuos mai mult decât monologul disciplinar.

Amintesc cuvintele fericitului Rosmini – acuzat de erezi și astăzi fericit -: „Desigur, numai oamenii mari pot forma alți oameni mari […]. În primele secole, casa episcopului era seminarul preoților și diaconilor; prezența și sfânta conversație a prelatului lor era o lecție înfocată, continuă, sublimă, unde se învăța teoria în cuvintele sale înțelepte, unită cu practica în ocupațiile sale pastorale asidue. Și în acest mod alături de Alessandri se vedeau crescând atunci în mod frumos tinerii Atanasi” (Despre cele cinci răni ale sfintei Biserici, Brescia 1966, 40).

Este important ca preotul să găsească părintele, păstorul în care „să se oglindească” și nu administratorul care vrea „să treacă în revistă trupele”. Este fundamental ca, împreună cu toate lucrurile în care ne diferențiem precum și acelea în care nu suntem de acord și discuțiile care pot exista (și este normal și de dorit ca să existe), preoții să vadă în episcop un om capabil să se dedice și să se expună pentru ei, să-i facă să meargă înainte și să le întindă mâna atunci când sunt împotmoliți. Un om de discernământ care să știe să orienteze și să găsească străzi concrete și practicabile în diferitele intersecții din fiecare istorie personală. Când eram în Argentina, uneori auzeam persoane care spuneau: „L-am sunat pe episcop – preoți – și secretara mi-a spus că avea agenda plină, că să sun din nou peste douăzeci de zile, acum totul era plin; și nu m-a întrebat ce anume voiam, nimic”. „Aș vrea să-l văd pe episcop” – „Nu poate, vă pun pe listă”. Este clar că după aceea preotul n-a mai sunat și a mers înainte cu ceea ce voia să-l întrebe – bine sau rău – înlăuntrul său. Acesta nu este un sfat, ci un lucru pe care vi-l spun din inimă: dacă aveți agenda plină, mulțumim lui Dumnezeu, astfel veți mânca liniștiți pentru că v-ați câștigat pâinea; dar dacă vedeți că v-a sunat un preot, astăzi, maxim mâine trebuie să-l sunați și să-i spuneți: „M-ai sunat, ce se întâmplă? Poți să aștepți până în ziua cutare sau nu?”. Acel preot din acel moment știe că are un părinte.

Cuvântul autoritate derivă etimologic din rădăcina latină augere care înseamnă a mări, a promova, a face să progreseze. Autoritatea păstorului constă îndeosebi în a ajuta să crească, în a-i promova pe preoții săi, mai degrabă decât în a se promova pe sine însuși – asta o face un holtei, nu un părinte -. Bucuria părintelui/păstorului este să vadă că fiii săi au crescut și au fost rodnici. Fraților, aceasta să fie autoritatea noastră și semnul rodniciei noastre.

Ultimul punct: kenosis a lui Cristos este săracă

A simți cu Biserica înseamnă a simți cu poporul credincios, poporul lui Dumnezeu care suferă și speră. Înseamnă a ști că identitatea noastră ministerială se naște și se înțelege în lumina acestei apartenențe unice și constitutive a ființei noastre. În acest sens, aș vrea să amintesc împreună cu voi ceea ce sfântul Ignațiu ne scria nouă iezuiților: „sărăcia este mamă și zid”, dă naștere și susține. Mamă, pentru că ne cheamă la rodnicie, la generativitate, la capacitatea de dăruire care ar fi imposibilă într-o inimă avară sau care încearcă să adune. Și zid, pentru că ne protejează de una dintre ispitele cele mai subtile pe care noi consacrații trebuie s-o înfruntăm, mondenitatea spirituală: a îmbrăca în valori religioase și „pioase” setea de putere și de protagonism, vanitatea și chiar orgoliul și mândria. Zid și mamă care ne ajută să fim o Biserică tot mai liberă pentru că este centrată în kenosis a Domnului său. O Biserică ce nu vrea ca forța sa să se află – așa cum spunea monseniorul Romero – în sprijinirea celor puternici sau a politicii, ci să se elibereze cu noblețe pentru a merge sprijinită numai de brațele Răstignitului, care este adevărata sa forță. Și asta se traduce în semne concrete și evidente; asta ne interoghează și ne determină la o examinare a conștiinței cu privire la alegerile și prioritățile noastre în folosirea resurselor, în folosirea influențelor și a pozițiilor. Sărăcia este mamă și zid pentru că păzește inima noastră pentru ca să nu alunece în concesii și compromisuri care slăbesc libertatea și parresia la care ne cheamă Domnul.

Înainte de a încheia, să ne punem sub mantia Fecioarei, să ne rugăm împreună pentru ca ea să păzească inimile noastre de păstori și să ne ajute să slujim mai bine Trupul Fiului său, sfântul popor credincios al lui Dumnezeu care merge, trăiește și se roagă aici în America Centrală.

S-o rugăm pe Mama. „Bucură-te, Marie, …”.

Isus să vă binecuvânteze și Fecioara Maria să vă ocrotească. Și, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine, pentru ca să pot face tot ceea ce am spus. Mulțumesc!

Notă

Vreau să țin cont de amintirea păstorilor care, determinați de zelul lor pastoral și de iubirea lor față de Biserică, au dat viață acestui organism eclezial, ca Mons. Luis Chávez y González, arhiepiscop de San Salvador, și Mons. Victor Sanabria, arhiepiscop de San José din Costa Rica, printre alții.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.01.2019
Publicarea pe acest sit: 24.01.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.