Discursul Papei adresat delegaţiei Societăţii Biblice Americane

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Societății Biblice Americane
miercuri
, 31 octombrie 2018

Iubiți frați și surori în Cristos,

Cu plăcere vă spun bun-venit, recunoscător pentru vizita voastră. Vă mulțumesc pentru activitatea lui American Bible Society și vă încurajez să continuați și, pe cât posibil, să intensificați angajarea menită „să transforme viața persoanelor prin Cuvântul lui Dumnezeu”, așa cum este exprimat în mission statement al vostru. Într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma viața, pentru că „este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri; el […] judecă sentimentele și gândurile inimii” (Evr 4,12). Cu acest pasaj din Scrisoarea către Evrei aș vrea să exprim urările mele vouă, care ați venit la Roma pentru reculegerea voastră anuală, centrată tocmai pe puterea Cuvântului divin.

El este viu și plin de putere. De fapt, încă de la început „Dumnezeu a spus […] și așa s-a făcut” (Gen 1,6-7). Și la plinirea timpurilor Isus ne-a dăruit cuvinte care „sunt duh și viață” (In 6,63). Cu cuvântul El a redat viață inimilor stinse, ca lui Zaheu și vameșului Matei, când „i-a spus: «Urmează-mă». Și el s-a ridicat și l-a urmat” (Mt 9,9). În zilele următoare, rugându-vă cu Scriptura, veți putea experimenta din nou eficacitatea: ea nu rămâne fără efect, fără a împlini toate pentru care Dumnezeu ne-a dăruit-o (cf. Is55,10-11). Vă urez să primiți mereu Biblia în unicitatea sa prețioasă: drept cuvânt care, impregnat de Duhul Sfânt dătător de viață, ni-l comunică pe Isus, care este viața (cf. In 14,6) și astfel face rodnice viețile noastre. Nicio altă carte nu are aceeași putere. Prin Cuvântul său îl cunoaștem pe Duhul care l-a inspirat: de fapt, el numai în Duhul Sfânt poate fi cu adevărat primit, trăit și vestit, pentru că Duhul învață toate și amintește ceea ce a spus Isus (cf. In 14,26).

În afară de asta, Cuvântul lui Dumnezeu este ascuțit. Este miere care unge cu dulceața mângâietoare a Domnului, dar este și sabie care pune o neliniște salutară în inimă (cf. Ap 10,10). De fapt, merge în adânc și aduce la lumină zonele de umbră din suflet. Săpând înăuntru, purifică. Tăișul dublu al acestei săbii pe moment poate face rău, însă în realitate este benefic, pentru că taie ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu și de iubire. Vă urez să simțiți și să gustați în interior, prin Biblie, afectul duios al Domnului, precum și prezența sa vindecătoare, care ne scrutează și ne cunoaște (cf. Ps 138,1).

În sfârșit, Cuvântul divin judecă gândurile și sentimentele. Cuvântul vieții este și adevărul (cf. In 14,6) și cuvântul său face adevărul în noi, risipind falsitățile și prefăcătoriile. Scriptura ne determină încontinuu să reorientăm ruta vieții spre Dumnezeu. A ne lăsa citiți de Cuvânt ne permite astfel să devenim la rândul nostru „cărți deschise”, transparențe vii ale Cuvântului care mântuiește, martori ai lui Isus și vestitori ai noutății sale. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu aduce mereu noutate, este de necuprins, scapă previziunilor noastre și adesea strică schemele noastre.

Vă urez ca la sfârșitul acestor zile să puteți reînnoi dedicarea pentru slujirea voastră biblică pentru binele atâtor frați și surori. Vă mulțumesc și vă cer să vă amintiți de mine în rugăciune. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.10.2018
Publicarea pe acest sit: 01.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.