Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 11/B
În Cristos își are plinătate vocația noastră nupțială
miercuri, 31 octombrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi aș vrea să completez cateheza despre al șaselea cuvânt din decalog – „Să nu săvârșești adulter” -, evidențiind că iubirea fidelă a lui Cristos este lumina pentru a trăi frumusețea afectivității umane. De fapt, dimensiunea noastră afectivă este o chemare la iubire, care se manifestă în fidelitate, în primire și în milostivire. Acest lucru este foarte important. Iubirea cum se manifestă? În fidelitate, în primire și în milostivire.

Însă nu trebuie uitat că această poruncă se referă explicit la fidelitatea matrimonială, așadar este bine de reflectat mai profund asupra semnificației sale nupțiale. Acest text din Scriptură, acest text din Scrisoarea sfântului Paul, este revoluționar! A gândi, cu antropologia din acel timp, înseamnă a spune că soțul trebuie să-și iubească soția așa cum Cristos iubește Biserica: dar este o revoluție! Probabil, în acel timp, este lucrul cel mai revoluționar care a fost spus despre căsătorie. Mereu pe drumul iubirii. Ne putem întreba: această poruncă de fidelitate cui îi este destinată? Numai soților? În realitate, această poruncă este pentru toți, este un Cuvânt patern al lui Dumnezeu adresat fiecărui bărbat și fiecărei femei.

Să ne amintim că drumul maturizării umane este însuși parcursul iubirii care merge de la a primi îngrijire la capacitatea de a oferi îngrijire, de la a primi viața la capacitatea de a da viața. A deveni bărbați și femei adulți înseamnă a ajunge să trăiască aptitudinea nupțială și părintească, ce se manifestă în diferitele situații ale vieții drept capacitate de a lua asupra lor povara altcuiva și de a-l iubi fără ambiguități. Este deci o atitudine globală a persoanei care știe să asume realitatea și știe să intre într-o relație profundă cu ceilalți.

Așadar cine este adulterul, desfrânatul, infidelul? Este o persoană imatură, care ține pentru sine propria viață și interpretează situațiile pe baza propriei bunăstări și a propriei satisfaceri. Deci, pentru a se căsători, nu este suficient a celebra căsătoria! Trebuie parcurs un drum de la eu la noi, de la a gândi singur la a gândi în doi, de la a trăi singur la a trăi în doi: este un drum frumos, este un drum frumos. Când ajungem să ne descentrăm, atunci fiecare act este nupțial: muncim, vorbim, decidem, îi întâlnim pe ceilalți cu atitudine primitoare și jertfelnică.

Fiecare vocație creștină, în acest sens, – acum putem să lărgim un pic perspectiva și să spunem că fiecare vocație creștină, în acest sens, este nupțialăPreoția este astfel pentru că este chemarea, în Cristos și în Biserică, de a sluji comunitatea cu tot afectul, grija concretă și înțelepciunea pe care Domnul le dăruiește. Bisericii nu-i folosesc aspiranții la rolul de preoți – nu, nu folosesc, mai bine să rămână acasă -, ci îi folosesc bărbați cărora Duhul Sfânt le atinge inima cu o iubire fără rezerve față de Mireasa lui Cristos. În preoție se iubește poporul lui Dumnezeu cu toată paternitatea, duioșia și forța unui soț și a unui tată. Tot așa și fecioria consacrată în Cristos este trăită cu fidelitate și cu bucurie ca relație nupțială și rodnică de maternitate și paternitate.

Repet: fiecare vocație creștină este nupțială pentru că este rod al legăturii de iubirii în care toți suntem renăscuți, legătura de iubire cu Cristos, așa cum ne-a amintit textul din sfântul Paul citit la început. Pornind de la fidelitatea sa, de la duioșia sa, de la generozitatea sa să privim cu credință la căsătorie și la fiecare vocație și să înțelegem sensul deplin al sexualității.

Creatura umană, în unitatea sa indisolubilă de spirit și trup, și în polaritatea sa masculină și feminină, este realitate foarte bună, destinată să iubească și să fie iubită. Trupul uman nu este un instrument de plăcere, ci locul chemării noastre la iubire, și în iubirea autentică nu există spațiu pentru desfrâu și pentru superficialitate. Bărbații și femeile merită mai mult decât asta!

Așadar, cuvântul „Să nu săvârșești adulter”, deși în formă negativă, ne orientează la chemarea noastră originară, adică la iubirea nupțială deplină și fidelă, pe care Isus Cristos ne-a revelat-o și ne-a dăruit-o (cf. Rom 12,1).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 31.10.2018
Publicarea pe acest sit: 31.10.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.