Discursul Papei adresat delegației Forumului Asociațiilor Familiale

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Forului Asociațiilor Familiale
sâmbătă, 16 iunie 2018

Iubiți frați și surori,

Vă spun bun venit și vă adresez un salut afectuos vouă și președintelui vostru, căruia îi mulțumesc pentru cuvintele sale. Această întâlnire îmi permite să cunosc de aproape realitatea voastră, Forumul Familiilor, născut în urmă cu 25 de ani. El reunește în ansamblul său peste cinci sute de asociații și este cu adevărat o rețea care scoate în evidență frumusețea comuniunii și forța împărtășirii. Este o deosebită „familie de familii”, de tip asociativ, prin care experimentați bucuria trăirii împreună și în același timp asumați angajarea ei, însușindu-vă truda binelui comun, de construit în fiecare zi fie în cadrul Forumului, fie în cel mai amplu al societății.

Familia, pe care voi o promovați în diferite moduri, se află în centrul proiectului lui Dumnezeu care arată toată istoria mântuirii. Printr-un misterios plan divin, complementaritatea și iubirea dintre bărbat și femeie îi fac cooperatori ai Creatorului, care le încredințează misiunea de a aduce la viață noi creaturi, luând la inimă creșterea și educarea lor. Iubirea lui Isus față de copii, raportul său filial cu Tatăl ceresc, apărarea legăturii conjugale, pe care o declară sacră și indisolubilă, revelează pe deplin locul familiei în proiectul lui Dumnezeu: fiind leagănul vieții și primul loc al primirii și al iubirii, ea are un rol esențial în vocația omului, și este ca o fereastră care se deschide larg asupra misterului însuși a lui Dumnezeu, care este Iubire în unitate și trinitate a Persoanelor.

Lumea noastră, adesea tentată și condusă de logici individualiste și egoiste, adesea pierde sensul și frumusețea legăturilor stabile, a angajării față de persoane, a îngrijirii fără condiții, a asumării de responsabilități față de celălalt, a gratuității și a dăruirii de sine. Pentru acest motiv se înțelege cu greu valoarea familiei și se ajunge să fie concepută după aceleași logici care privilegiază individul în loc să privilegieze relațiile și binele comun. Și asta cu toate că în ultimii ani de criză economică familia a reprezentat cel mai puternic amortizor social, capabil să redistribuie resursele după nevoia fiecăruia.

Dimpotrivă, recunoașterea deplină și susținerea adecvată dată familiei ar trebui să reprezinte primul interes din partea instituțiilor civile, chemate să favorizeze constituirea și creșterea de familii solide și senine, care să se ocupe de educația copiilor și să se îngrijească de situațiile de slăbiciune. De fapt, cel care învață să trăiască raporturi autentice în cadrul familiei, va fi mai capabil să le trăiască și în contexte mai ample, de la școală la lumea muncii; și cel care se exercită la respect și la slujire acasă, va putea să le practice mai bine și în societate și în lume.

Or, obiectivul unei sprijiniri mai puternice a familiilor și al unei valorizări mai adecvate a lor se poate obține printr-o neobosită lucrare de sensibilizare și de dialog. Aceasta este angajarea pe care Forumul o duce înainte de douăzeci și cinci de ani, în care ați realizat o mare cantitate de inițiative, stabilind un raport de încredere și de colaborare cu instituțiile. Vă îndemn să continuați această lucrare făcându-vă promotori de propuneri care să arate frumusețea familiei și care aproape să constrângă, pentru că sunt convingătoare, să i se recunoască importanța și prețiozitatea.

De aceea vă încurajez să mărturisiți bucuria iubirii, pe care am ilustrat-o în exortația apostolică Amoris laetitia, unde am adunat roadele providențialului parcurs sinodal despre familie, făcut de toată Biserica. De fapt, nu există argument mai bun al bucuriei care, transpărând din interior, dovedește valoarea ideilor și a trăirii și arată comoara pe care am descoperit-o și dorim s-o împărtășim.

Așadar, mânați de această forță, veți fi tot mai capabili să luați inițiativa. Apostolul Paul îi amintește lui Timotei că „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii și al chibzuinței” (2Tim 1,7). Acesta să fie duhul care să vă însuflețească și pe voi, învățându-vă respectul dar și îndrăzneala, de a vă pune în joc și a căuta noi drumuri, fără frică. Este stilul pe care l-am cerut întregii Biserici încă de la prima și programatica mea exortație apostolică, atunci când am folosit termenul „primerear”, care sugerează capacitatea de a merge cu curaj în întâmpinarea celorlalți, de a ne închide în propria comoditate și a căuta puncte de convergență cu persoanele, de a construi punți mergând în căutarea binelui oriunde s-ar afla el (cf. Evangelii gaudium, 24). Dumnezeu cel dintâi primerea față de noi: dacă noi l-am cunoscut cu adevărat, nu putem să ne ascundem, ci trebuie să ieșim și să acționăm, folosind talentele noastre.

Mulțumesc pentru că vă străduiți să faceți asta! Mulțumesc pentru angajarea pe care o depuneți, așa cum este cerut de Statutul vostru, pentru o „participare activă și responsabilă a familiilor la viața culturală, socială și politică” (2.1.b.) și pentru „promovarea de politici familiale adecvate care să ocrotească și să susțină funcțiunile familiei și drepturile sale” (2.1.c.). În afară de asta, continuați, în domeniul școlii, să favorizați o implicare mai mare a părinților și să stimulați atâtea familii la un stil de participare. Nu încetați să susțineți creșterea natalității în Italia, sensibilizând instituțiile și opinia publică despre importanța de a da viață la politici și structuri mai deschise la darul copiilor. Este un paradox autentic că nașterea copiilor, care constituie cea mai mare investiție pentru o țară și prima condiție a prosperității sale viitoare, reprezintă adesea pentru familii o cauză de sărăcie, din cauza sprijinului scăzut pe care-l primesc sau a ineficienței atâtor servicii.

Acestea și alte problematici trebuie înfruntate cu fermitate și caritate, demonstrând că sensibilitatea pe care o duceți înainte cu privire la familie nu este de etichetat drept confesională pentru a o putea acuza – în mod greșit – de parțialitate. Ea se bazează în schimb pe demnitatea persoanei umane și de aceea poate să fie recunoscută și împărtășită de toți, așa cum se întâmplă atunci când, și în contexte instituționale, se referă la „Factorul Familie” ca element de evaluare politică și operativă, multiplicator de bogăție umană, economică și socială.

Vă mulțumesc iarăși pentru această întâlnire. Vă îndemn să continuați în angajarea voastră în slujba familiei și a vieții și invoc asupra tuturor membrilor Forumului binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea sfintei Familii de la Nazaret. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.06.2018
Publicarea pe acest sit: 16.06.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.