Discursul Papei adresat delegației ecumenice finlandeze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației ecumenice finlandeze
sâmbătă, 19 ianuarie 2019

Iubiți frați și surori,

Cu bucurie vă spun bine ați venit. De mai multe decenii pelerinajul vostru ecumenic la Roma cu ocazia sărbătorii sfântului Henrik permite întâlnirea noastră fraternă și contribuie la promovarea unității creștinilor.

Angajarea comună în favoarea ecumenismului este o exigență esențială a credinței pe care o mărturisim, o condiție care se naște din înseși identitatea noastră de discipoli ai lui Isus. Și ca discipoli, în timp ce-l urmăm pe același Domn, înțelegem tot mai mult că ecumenismul este un drum, un drum care, așa cum au subliniat constant diferiții pontifi de la Conciliul al II-lea din Vatican încoace, este ireversibil. This is not an optional way. Unitatea dintre noi crește de-a lungul acestui drum: de aceea pelerinajul vostru anual la Roma este un semn deosebit de elocvent, pentru care vă mulțumesc. El ne invită să parcurgem împreună calea unității care, în harul Duhului Sfânt, ne duce împreună la Cristos Domnul nostru ca fii iubiți ai Tatălui și, prin urmare, ca frați și surori între noi. Sunt recunoscător episcopului luteran de Kuopio pentru cuvintele sale respectuoase și pentru rugăciunile prețioase, dar și pentru că a adus în atenția noastră faptul că avem înainte de toate o slujire de caritate și o mărturie de credință comune de exercitat. Ele sunt întemeiate în Botez, în faptul că suntem creștini: acesta este centrul! Într-adevăr, așa cum ni se amintea, diferitele clasificări sociologice, care adesea sunt atribuite cu superficialitate creștinilor, sunt aspecte secundare sau inutile. Când ne rugăm împreună, când vestim împreună Evanghelia și îi slujim pe săraci și pe nevoiași, ne regăsim pe noi înșine pe drum și însuși drumul înaintează spre ținta unității vizibile.

Și problemele teologice și ecleziologice care încă de distanțează se vor putea rezolva numai în cursul acestui drum comun – nu se vor rezolva niciodată dacă rămânem pe loc -, fără a forța mâna și fără a prevedea cum și când se va întâmpla asta. Dar putem fi siguri că, dacă vom fi docili, Duhul Sfânt ne va conduce în moduri pe care astăzi nici măcar nu le imaginăm. Între timp suntem chemați să facem tot ceea ce putem pentru a favoriza întâlnirea și pentru a rezolva în caritate neînțelegeri, ostilități și prejudecăți care timp de secole au viciat raporturile noastre. La drumul spre consensul teologic a contribuit recenta Declarație a Comisiei de dialog luterano-catolic din Finlanda despre Biserică, Euharistie și Slujire, intitulată Communion in Growth. Trebuie continuat dialogul, ducând înainte ceea ce s-a demarat.

Pe acest parcurs nu suntem singuri. Există martori comuni care, ca sfântul Henrik, ne preced pe drum. De aceea chiar este adevărat – mulțumesc pentru că ne-ați amintit și asta – că Tradiția nu este o dilemă, ci un dar. Tradiția face trimitere la verbul latin tradere, care înseamnă a încredința. De fapt, Tradiția nu este ceva pe care să ne-o apropriem pentru a ne deosebi, ci un mandat care ne-a fost încredințat pentru a ne îmbogăți reciproc. Suntem chemați mereu să ne întoarcem la mandatul originar, din care izvorăște fluviul Tradiției: este coasta deschisă a lui Cristos pe cruce. Acolo El ni s-a dat pe Sine însuși în întregime, încredințându-ne și pe Duhul său (cf. In 19,30-34). De acolo a izvorât viața noastră de credincioși, acolo este regenerarea noastră perenă. Acolo găsim forța de a purta poverile și crucile unii altora. Precedați și susținuți de cei care și-au dat viața din iubire față de Domnul și față de frați, suntem chemați să nu încetăm niciodată să mergem pe acest drum.

În fiecare an, creștinii din lume își dau o întâlnire deosebită pentru a-i cere Domnului o unitate mai mare. Este Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care în acest an este centrat pe versetul biblic „Căutați să fiți într-adevăr drepți” (cf. Dt 16,18-20). Este la plural și ne amintește că nu se poate lucra pentru dreptate singuri: dreptatea pentru toți se cere și se caută împreună. Într-o lume sfâșiată de războaie, uri, naționalisme și diviziuni, rugăciunea și angajarea comune pentru o dreptate mai mare nu pot fi amânate. Sunt omisiuni pe care nu putem să ni le permitem. Am încredere că mărturia noastră comună de rugăciune și de credință va aduce rod și că vizita voastră va întări colaborarea deja solidă între luterani, ortodocși și catolici în Finlanda. Pentru aceasta și pentru fiecare dintre voi invoc harul îmbelșugat al lui Dumnezeu, cerându-vă să continuați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.01.2019
Publicarea pe acest sit: 19.01.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.