Discursul Papei adresat delegației Congresului Evreilor Munților

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației de rabini participanți
la Congresul Evreilor Munților
luni
, 5 noiembrie 2018

Dragi prieteni,

Vă adresez un călduros bun-venit vouă tuturor, delegați ai Congresului Evreilor Munților, provenind din diferite țări. Este prima dată când frați evrei care aparțin tradiției voastre antice merg împreună în vizită la papa, și din această cauză întâlnirea de astăzi este motiv de bucurie.

Ultima dată când am întâlnit o comunitate ebraică a fost în Lituania la 23 septembrie. Era o zi dedicată comemorării lui Shoa, în urmă cu șaptezeci și cinci de ani după distrugerea ghetoului din Vilnius și uciderea a mii de evrei. M-am rugat în fața monumentului victimelor holocaustului și i-am cerut Celui Preaînalt să mângâie poporul său. A comemora holocaustul este necesar, pentru ca să rămână o amintire vie a trecutului. Fără o amintire vie nu va fi viitor pentru că, dacă nu învățăm din paginile mai negre ale istoriei să nu recădem în aceleași greșeli, demnitatea umană va rămâne literă moartă.

Gândindu-mă la Shoa, aș vrea să comemorez încă două evenimente tragice. La 16 octombrie se împlineau șaptezeci și cinci de ani de la un alt dramatic eveniment: cel al raziei din ghetoul din Roma. Și peste câteva zile, la 9 noiembrie, vor fi optzeci de ani de la așa-numita „Kristallnacht”, când au fost distruse multe locuri de cult ebraice, și cu intenția de a dezrădăcina ceea ce este absolut inviolabil în inima omului și a unui popor: prezența Creatorului. Când s-a voit înlocuirea Bunului Dumnezeu cu idolatria puterii și ideologia urii, s-a ajuns la nebunia de a extermina creaturile. De aceea libertatea religioasă este un bun suprem de tutelat, un drept uman fundamental, fortăreață împotriva pretențiilor totalitariste.

Din păcate și astăzi sunt prezente atitudini antisemite. Cum am amintit de mai multe ori, un creștin nu poate să fie antisemit. Rădăcinile noastre sunt comune. Ar fi o contradicție a credinței și a vieții. În schimb împreună suntem chemați să ne angajăm pentru ca antisemitismul să fie eliminat din comunitatea umană.

Am ținut mereu să subliniez importanța prieteniei dintre evrei și catolici. Ea, întemeiată pe o fraternitate care se înrădăcinează în istoria mântuirii, se concretizează în atenția reciprocă. Împreună cu voi aș vrea să aduc mulțumire Dătătorului oricărui bine pentru darul prieteniei noastre, impuls și motor al dialogului dintre noi. Este un dialog pe care în acest timp suntem chemați să-l promovăm și să-l lărgim la nivel interreligios, pentru binele omenirii.

În această privință, îmi place să-mi amintesc cu voi de frumoasa întâlnire interreligioasă din urmă cu doi ani în Azerbaidjan, unde aminteam de armonia pe care religiile o pot crea „pornind de la raporturile personale și de la buna voință a responsabililor”. Iată calea. „A dialoga cu alții și a ne ruga pentru toți: acestea sunt mijloacele noastre pentru a transforma sulițele în seceri (cf. Is 2,4), pentru a face să apară iubirea acolo unde este ură și iertarea acolo unde este ofensă, pentru a nu înceta să implorăm și să parcurgem căi de pace”. Da, pentru că astăzi „nu este timp de soluții violente și bruște, ci ora urgentă de a întreprinde procese răbdătoare de reconciliere” (2 octombrie 2016). Este o misiune fundamentală la care suntem chemați.

Cer Atotputernicului să binecuvânteze drumul nostru de prietenie și de încredere, pentru ca să trăim mereu în pace și, oriunde ne-am afla, să putem fi artizani și constructori de pace. Shalom alechem!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.11.2018
Publicarea pe acest sit: 05.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.