Declaraţia finală de la Assisi

Declarația finală a liderilor religioși

Assisi, 24 ianuarie 2002

[Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului]

Reuniți aici în Assisi, am reflectat împreună asupra păcii, dar al lui Dumnezeu și bun comun al întregii omeniri. Deși aparținem unor tradiții religioase diferite, afirmăm că pentru construirea păcii este necesară iubirea aproapelui, respectând Regula de Aur: fă celorlalți ceea ce dorești ca ei să îți facă ție.

Cu această convingere, vom lucra neobosit pe marele șantier al păcii.

De aceea:

[Reverendul Konrad Raiser, din partea Consiliului Mondial al Bisericilor]

1. Ne angajăm să proclamăm convingerea noastră fermă că violența și terorismul sunt incompatibile cu spiritul autentic al religiei, și, condamnând orice recurgere la violență și la război în numele lui Dumnezeu sau a religiei, ne angajăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina cauzele care stau la baza terorismului.

[Bhai Sahibji Mohinder Singh – reprezentantul sikh]

2. Ne angajăm să educăm oamenii în spiritul respectului și al stimei reciproce, pentru a se putea realiza o coexistență pașnică și fraternă între persoanele aparținând unor grupuri etnice, culturi și religii diverse.

[Mitropolitul Pitirim, din partea Patriarhiei Ortodoxe a Moscovei]

3. Ne angajăm să promovăm cultura dialogului, pentru ca să crească înțelegerea și încrederea reciprocă între indivizi și între popoare, deoarece acestea sunt premisele păcii autentice.

[Mitropolitul Jovan, din partea Patriarhiei Ortodoxe Sârbe]

4. Ne angajăm să apărăm dreptul fiecărei persoane umane de a trăi o viață demnă, în conformitate cu propria identitate culturală, și de a-și forma liber o familie proprie.

[Șeicul Abdel Salam Abushukhadaem – reprezentant musulman]

5. Ne angajăm la dialog, cu sinceritate și răbdare, refuzând să considerăm diferențele dintre noi ca fiind un zid de netrecut, ci recunoscând în schimb că contactul cu diversitatea celorlalți poate deveni o ocazie pentru o mai mare înțelegere reciprocă.

[Episcopul Vasilios, din partea Bisericii Ortodoxe Cipriote]

6. Ne angajăm să ne iertăm unii altora greșelile și prejudicile din trecut și din prezent, și să ne sprijinim unii pe alții în efortul comun de a depăși egoismul și aroganța, ura și violența, și de a învăța din trecut că pacea fără dreptate nu este o pace adevărată.

[Chang-Gyou Choi – reprezentantul confucianismului]

7. Ne angajăm să fim de partea celor săraci și a celor lipsiți de ajutor, să vorbim în numele celor pe care nu îi ascultă nimeni, și să acționăm concret pentru a schimba aceste situații, cu convingerea că nimeni nu poate fi fericit singur.

[Hojjatoleslam Ghomi – reprezentant musulman]

8. Ne angajăm să ne facem ecoul strigătului celor care refuză să se resemneze în fața violenței și a răului, și dorim să contribuim cu toate puterile noastre pentru a oferi omenirii de azi o speranță adevărată de dreptate și pace.

[Nichiko Niwano – reprezentantul budist]

9. Ne angajăm să încurajăm orice inițiativă de promovare a prieteniei între popoare, deoarece suntem convinși că, în absența solidarității și a înțelegerii între popoare, progresul tehnologic expune lumea la un risc tot mai mare de distrugere și moarte.

[Rabinul Samuel-René Sirat – reprezentantul evreu]

10. Ne angajăm să cerem liderilor națiunilor să depună toate eforturile pentru a crea și consolida, la nivel național și internațional, o lume a solidarității și a păcii, bazată pe dreptate.

[Dr. Mesach Krisetya – din partea Conferinței Menonite Mondiale]

Noi, persoane de diferite tradiții religioase, vom proclama fără încetare faptul că pacea și dreptatea sunt inseparabile, și că pacea în dreptate este singurul drum pe care omenirea poate merge spre un viitor de speranță. Într-o lume cu tot mai multe granițe deschise, în care distanțele sunt reduse și relațiile sunt facilitate de o rețea largă de comunicații, suntem convinși că securitatea, libertatea și pacea nu vor putea fi niciodată garantate prin forță, ci prin încredere reciprocă.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze aceste hotărâri ale noastre, și să dea lumii dreptate și pace.

[Papa Ioan Paul al II-lea]

Violență niciodată! Război niciodată! Terorism niciodată! În numele lui Dumnezeu, fie ca toate religiile să aducă pe pământ dreptate și pace, iertare și viață, iubire!

Autor: Participanții la Assisi
Traducător: Oana și Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 24.01.2002
Publicarea pe acest sit: 28.01.2002
Etichete:

Lasă un răspuns