Comunicatul Întâlnirii Liderilor Religioşi de la Moscova

Mesaj final al Întâlnirii la nivel înalt a liderilor religioși,
Moscova, 3-5 iulie 2006

Noi, participanții la Întrunirea la nivel înalt a liderilor religioși, conducători și delegați ai comunităților religioase creștine, islamice, mozaice, budiste, hinduse și shintoiste din 49 de țări, ne-am întâlnit la Moscova în ajunul întâlnirii la nivel înalt a Grupului celor 8 (G8). Discutând pe larg chestiuni de interes reciproc, ne adresăm acum conducătorilor de state, comunităților noastre religioase și tuturor oamenilor de buna credință.

Credem că persoana umană este din fire religioasă. Încă de la începuturile istoriei, religia a jucat un rol cheie în dezvoltarea gândirii, culturii, eticii și ordinii sociale. Odată cu rolul din ce în ce mai mare al credinței în societatea contemporană, noi dorim ca religia să continue să fie o temelie solidă pentru pace și dialog între civilizații și să nu fie folosită ca o sursă a diviziunii și conflictului. Religia are potențialul de a uni diverse popoare și culturi, în ciuda fragilității noastre umane, în special în contextul de astăzi al pluralismului și diversității.

Viața omenească este un dar al Celui Atotputernic. Datoria noastră sfântă este să o păstram și aceasta ar trebui să fie preocuparea atât a comunităților religioase, cât și a liderilor politici.

Dialogul și parteneriatul dintre civilizații nu ar trebui să fie doar niște sloganuri. Noi avem nevoie să construim o ordine mondială care să combine democrația – ca modalitate de armonizare a intereselor diferite și ca participare a oamenilor în luarea de decizii la nivel național și global – și respectul față de simțul moral, de modul de viață, de diferitele sisteme de drept și politice și de tradițiile internaționale. Lumea trebuie să aibă mai mulți poli și mai multe sisteme pentru a veni în întâmpinarea cerințelor tuturor indivizilor și națiunilor, în loc să se cantoneze în tipare ideologice fără viață și super-simplificate.

Persoana umană este unica ființă plămădită de Creator a cărei existență pătrunde în veșnicie. Oamenii nu trebuie să devină un produs sau un obiect de manipulare politică, nici un element în mașinăria producției și consumului.

De aceea, este necesar să i se acorde vieții umane cea mai înaltă valoare, din momentul conceperii sale, până la ultima suflare și la sfârșitul său firesc. Astfel, familia are astăzi nevoie de sprijin, deoarece ea este spațiul privilegiat pentru cultivarea personalității libere, inteligente și morale. Cerem mai multă susținere pentru familie, în special pentru misiunea sa de formare, prin legislația națională și internațională și prin practica statelor, prin diferite instituții publice, prin comunitățile religioase și mass-media. În plus, ne preocupă statutul femeilor și al copiilor în multe societăți. Promovând caracterul unic al fiecărei persoane, femei și bărbați, copii și bătrâni, precum și persoanele cu dizabilități, observăm că toți aceștia au darurile lor aparte. Protejarea lor de violență și exploatare constituie o responsabilitate comună a autorităților, societății și comunităților religioase.

Ființa umană este creația supremă a Celui Atotputernic. De aceea, drepturile omului, protejarea și respectul lor la nivel național și internațional constituie o preocupare importantă pentru noi. Cu toate acestea, experiențele noastre ne arată, de asemenea, că fără un nucleu etic, fără înțelegerea obligațiilor noastre, nici o societate sau țară nu este ferită de conflict și colaps. Păcatul și viciul ruinează atât individul, cât și societatea. Din acest motiv, suntem convinși că justiția și ordinea socială trebuie să caute să aducă împreună, în armonie rodnică, angajamentul față de drepturi și libertate, precum și conștientizarea principiilor etice care sunt constitutive față de drepturi și libertate, precum și conștientizarea principiilor etice care sunt constitutive comunității umane.

Afirmăm importanța libertății religioase în lumea de astăzi. Persoanele individuale și grupurile trebuie să fie libere de orice constrângere. Nimeni nu trebuie să fie obligat a acționa într-un mod contrar propriilor convingeri religioase. Este, de asemenea, necesar să ținem cont de drepturile minorităților religioase și etnice.

Condamnăm terorismul și extremismul de orice fel, ca și încercările de a le justifica pe baza religiei. Considerăm că este datoria noastră să ne opunem dușmăniei pe baze politice, etnice sau religioase. Deplângem activitățile grupurilor pseudo-religioase și ale mișcărilor care distrug libertatea și sănătatea oamenilor, precum și climatul moral al societăților. Folosirea religiei ca mijloc de incitare la ură sau ca scuză pentru crime împotriva persoanelor individuale, moralității și umanității, constituie astăzi o preocupare majoră. Acestea pot fi abordate eficient doar prin educație și formare morală. Școala, mass-media și propovăduirea liderilor religioși trebuie să redea contemporanilor noștri cunoașterea deplină a tradițiilor lor religioase, care îi îndeamnă la pace și dragoste.

Cerem oprirea oricărei insulte împotriva sentimentelor religioase și a sfidării simbolurilor și numelor, ori a lăcașurilor de rugăciune considerate sacre de către credincioși. Cei care profanează lucrurile sfinte trebuie să știe că rănesc inimile și incită la conflict între oameni.

Prin educație și acțiune socială trebuie să readucem în conștiința oamenilor valorile etice fundamentale. Credem că aceste valori ne sunt date de Cel Atotputernic și sunt adânc înrădăcinate în natura umană. Ele sunt împărtășite de către religiile noastre în multe moduri concrete. Ne considerăm responsabili pentru condiția morală a societăților noastre și dorim să întărim această responsabilitate prin conlucrarea noastră cu statele și asociațiile civile, pentru a promova un mod de viață în care valorile etice să constituie o bogăție și o sursă de stabilitate.

Viața umană este, de asemenea, legată de economie. Ordinea economică internațională, ca și toate celelalte sfere ale arhitecturii globale, trebuie să se bazeze pe dreptate. Toate activitățile economice și de afaceri trebuie să fie responsabile din punct de vedere social și împlinite prin folosirea standardelor etice. Aceasta face ca economia să fie cu adevărat eficientă, adică benefică oamenilor. O viața trăită numai pentru profit financiar și facilitatea progresului în producție devine stearpă și sărăcită. Fiind conștienți de aceasta, solicităm comunității de afaceri să fie deschisă și responsabilă față de societatea civilă, inclusiv față de comunitățile religioase, atât la nivel local, cât și internațional.

Este imperativ ca toate guvernele și comunitatea de afaceri în aceeași măsură să fie administratori responsabili ai resurselor planetei noastre. Aceste resurse oferite tuturor generațiilor de către Creator trebuie să fie folosite în beneficiul fiecăruia. Toate națiunile au dreptul să își folosească resursele proprii, să le împartă cu ceilalți ca și să dezvolte tehnologii pentru păstrarea și folosirea lor eficientă. Distribuirea responsabilă și folosirea bogățiilor Pământului, alături de comerțul internațional corect, și implicarea umanitară activă vor ajuta la combaterea sărăciei și foametei de care suferă miliarde dintre frații și surorile noastre. Sărăcia și vulnerabilitatea socială devin cauzele migrației în masă, generând tot mai multe probleme atât în țările sărace, cât și în cele bogate. Concentrarea majorității bogăției lumii în mâinile câtorva, în timp ce un număr enorm de oameni, în special copii trăiesc în sărăcie cruntă, este o tragedie mondială. Aceasta cu siguranță va continua să destabilizeze lumea, amenințând pacea globală. Cerem tuturor națiunilor să se întoarcă la o viață de echilibru, cumpătare și corectitudine. În felul acesta se va asigura un viitor dătător de speranță pentru generațiile viitoare și se vor înlătura, în mod efectiv, motivațiile extremiștilor și teroriștilor.

Guvernele, comunitățile religioase și popoarele lumii trebuie să lucreze împreună pentru a înfrunta provocările de astăzi, precum epidemiile de boli infecțioase, în special SIDA, ca și consumul de droguri și proliferarea armelor de distrugere în masă. Nici o țară, indiferent de bogăție și putere, nu poate face față singură acestor amenințări. Suntem cu toții legați unii de alții și împărtășim un destin comun. Aceasta impune o acțiune concertată și unitară a tuturor statelor membre ale comunității internaționale. Mai mult, răspândirea bolilor nu este o preocupare doar pentru doctori, iar diseminarea tehnologiilor letale nu este doar o problemă a autorităților abilitate cu aplicarea legii. Aceste provocări trebuie să devină o preocupare comună a întregii societăți.

Dialogul interreligios trebuie menținut de liderii religioși și experți și trebuie să se îmbogățească prin contribuția credincioșilor de rând. Este nepotrivit, iar istoria arată că este chiar periculos, ca acțiunile comunităților religioase să fie dictate de interese politice. Deplângem, de asemenea, încercările de ‘contopire’ artificială a tradițiilor religioase sau de schimbare a lor fără voința credincioșilor, pentru a-i aduce mai aproape de secularism.

Comunitățile noastre sunt, de asemenea, gata să promoveze dialogul cu adepții concepțiilor nereligioase, cu politicienii, cu toate structurile societății civile, cu organizațiile internaționale. Nădăjduim că un astfel de dialog va continua, permițând religiilor să contribuie la concordia și înțelegerea dintre națiuni, la crearea unei case comune, fundamentate pe adevăr, clădită după dreptate, însuflețită de dragoste și libertate. Acest dialog trebuie purtat pe picior de egalitate, într-o manieră responsabilă și în mod regulat, cu deschidere pentru orice teme, fără prejudecăți ideologice. Credem că a sosit timpul pentru un parteneriat mai sistematic al liderilor religioși cu Națiunile Unite.

Făcând un apel special către toți oamenii credincioși, îi îndemnăm să se respecte și să se accepte unii pe alții, indiferent de diferențele religioase, naționale sau de altă natură. Să ne ajutăm unii pe alții și pe toți oamenii bine intenționați în construirea unui viitor mai bun a întregii familii umane! Să păstrăm pacea dăruită nouă de către Cel Atotputernic!

Autor: Liderii religioși
Traducător: Trinitas.ro
Copyright: Trinitas.ro
Publicarea în original: 05.07.2006
Publicarea pe acest sit: 07.07.2006
Etichete:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?