Audienţa generală de miercuri

Miercurea Cenușii
miercuri, 13 februarie 2002

Iubiți credincioși

1. Audiența generală de astăzi, Miercurea Cenușii, este caracterizată de un spirit special de rugăciune, de reflecție și penitență. Împreună cu întreaga Biserică, începem un drum de 40 de zile de pregătire pentru Paști cu semnul auster al impunerii cenușii, însoțit de îndemnul lui Cristos: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1,15). Astfel i se amintește fiecărui om de condiția de păcătos, de nevoia de penitență și de convertire.

Credința creștină ne amintește că această chemare de a respinge răul și de a face binele este un dar al lui Dumnezeu, de la care vine tot ce este bun pentru viața omului. Toate își au originea în inițiativa gratuită a lui Dumnezeu, care ne-a creat pentru fericire și care orientează totul spre binele adevărat. Prin harul Său, El anticipă dorințele noastre de convertire și ne sprijină eforturile spre deplina adeziune la dorința Sa mântuitoare.

2. În mesajul din acest an pentru Postul Mare, publicat acum câteva zile, am dorit să indic tuturor catolicilor tema gratuității inițiativei lui Dumnezeu în viața noastră, element esențial care străbate întreaga revelație biblică. Postul Mare este o „ocazie providențială de convertire”, tocmai pentru că „ne ajută să contemplăm acest admirabil mister de iubire”, în lumina căruia Isus îndeamnă: „În dar ați primit, în dar să dați” (Matei 10,8). Drumul Postului Mare se relevează astfel în realitatea lui profundă, ca „o întoarcere la rădăcinile credinței, pentru că, meditând asupra darului harului incomensurabil care este răscumpărarea, nu putem să nu ne dăm seama că totul ne-a fost dat printr-o iubitoare inițiativă divină” (Mesajul pentru Postul Mare 2002).

Cu cuvinte incisive și actuale, Apostolul Pavel exprimă gratuitatea harului lui Dumnezeu, care s-a împăcat cu noi din iubire. Într-adevăr, el ne amintește că „cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu Își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși” (Romani 5,7-8). Acel Dumnezeu care în imensa Sa iubire ne-a creat, și care tot din iubire ne-a destinat pentru comuniunea deplină cu El, așteaptă și de la noi un răspuns generos, liber și conștient.

3. Drumul de convertire, pe care am pornit cu încredere astăzi, intră pe deplin în acest context original de iubire și gratuitate. Nu sunt oare pomana și gesturile caritabile, la care suntem invitați în acest timp penitențial, un răspuns la gratuitatea harului divin? Dacă am primit în dar, în dar trebuie să dăm (cf. Matei 10,8).

Societatea de astăzi are o nevoie profundă de a redescoperi valoarea gratuității, în special deoarece în lumea noastră pare să predomine o logică ce este caracterizată exclusiv de căutarea profitului și a câștigurilor cu orice preț. Dat fiind răspânditul sentiment că orice alegere și acțiune trebuie să fie dominate de logica cererii și a ofertei de pe piață, și că trebuie să prevaleze legea celui mai mare câștig, credința creștină propune din nou idealul de gratuitate, bazat pe libertatea conștientă a persoanelor, inspirate de iubirea autentică.

Să încredințăm aceste patruzeci de zile de rugăciune intensă și de penitență Fecioarei Maria, „Maica Iubirii frumoase”. Fie ca ea să ne însoțească și să ne conducă spre celebrarea cu demnitate a marelui mister al Paștilor lui Cristos, revelația supremă a iubirii gratuite și îndurătoare a Tatălui ceresc.

Un Post bun tuturor!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Oana și Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 13.02.2002
Publicarea pe acest sit: 17.02.2002
Etichete: ,

Lasă un răspuns