Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
19. „Niciunul dintre voi nu-și va pierde viața” (Fap 27,22).
Încercarea naufragiului: între mântuirea lui Dumnezeu
și ospitalitatea maltezilor.

miercuri, 8 ianuarie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Cartea Faptele Apostolilor, în partea finală, relatează că Evanghelia își continuă cursa sa nu numai pe uscat, ci pe mare, pe o navă care-l duce pe Paul prizonier din Cezareea spre Roma (cf. Fap 27,1-28,16), în inima imperiului, pentru ca să se realizeze cuvântul Celui Înviat: „Îmi veți fi martori […] până la marginile pământului” (Fap 1,18). Citiți cartea Faptele Apostolilor și veți vedea cum Evanghelia, cu forța Duhului Sfânt, ajunge la toate popoarele, devine universală. Luați-o! Citiți-o!

Navigarea întâlnește încă de la început condiții nefavorabile. Călătoria devine periculoasă. Paul sfătuiește să nu se continue navigarea, însă centurionul nu-i dă crezare și se încrede în timonier și în căpitan. Călătoria continuă și se dezlănțuie un vânt așa de puternic încât echipajul pierde controlul și lasă nava să meargă în derivă.

Când moartea pare de acum aproape și disperarea îi cuprinde pe toți, Paul intervine și îi asigură pe însoțitori spunând ceea ce am ascultat: „În noaptea aceasta, un înger al Dumnezeului căruia îi aparțin și căruia îi aduc cult mi-a apărut și mi-a zis: «Nu te teme, Paul! Tu trebuie să apari în fața Cezarului. Și iată că Dumnezeu ți i-a dăruit pe toți cei care navighează cu tine»” (Fap 27,23-24). Și în încercare, Paul nu încetează să fie păzitor al vieții altora și animator al speranței lor.

Luca ne arată astfel că planul care-l conduce pe Paul spre Roma îl salvează nu numai pe apostol, ci și pe însoțitorii săi de călătorie, și naufragiul, din situație de nenorocire, se schimbă în oportunitate providențială pentru vestirea Evangheliei.

După naufragiu urmează debarcarea pe insula Malta, ai cărei locuitori arată o primire atentă. Maltezii sunt buni, sunt blânzi, sunt primitori deja din acel timp. Plouă și este frig și ei aprind un foc pentru a le asigura naufragiaților un pic de căldură și de alinare. Și aici Paul, ca adevărat discipol al lui Cristos, începe să slujească pentru a alimenta focul cu câteva crengi. În timpul acestor operațiuni este mușcat de o viperă, dar nu pățește nimic: oamenii, văzând asta, spun: „Dar acesta trebuie să fie un mare răufăcător pentru că se salvează dintr-un naufragiu și ajunge să fie mușcat de o viperă!” Așteptau momentul ca să cadă mort, dar nu pățește nimic și este considerat chiar – în loc de un răufăcător – o divinitate. În realitate, acea binefacere vine de la Domnul Înviat care-l asistă, conform promisiunii făcute înainte de a se înălța la cer și adresată celor care cred: „Vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca” (Mc 16,18). Spune istoria că din acel moment nu există vipere în Malta: aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru primirea acestui popor atât de bun.

De fapt, șederea în Malta devine pentru Paul ocazia propice pentru a da „trup” cuvântului pe care-l vestește și să exercite astfel o slujire de compătimire în vindecarea bolnavilor. Și aceasta este o lege a Evangheliei: când unul care crede trăiește experiența mântuirii nu o ține pentru sine, ci o pune în circulație. „Binele tinde mereu să se comunice. Fiecare experiență autentică de adevăr și de frumusețe încearcă prin ea însăși expansiunea sa și fiecare persoană care trăiește o eliberare profundă dobândește sensibilitate mai mare în fața necesităților celorlalți” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 9). Un creștin „încercat” poate desigur să fie mai aproape de cel care suferă pentru că știe ce este suferința și face inima sa deschisă și sensibilă la solidaritatea față de ceilalți.

Paul ne învață să trăim încercările ținându-ne de Cristos, pentru a ne forma „convingerea că Dumnezeu poate să acționeze în orice împrejurare, chiar și în mijlocul eșecurilor aparente” (ibid., 279). Iubirea este mereu rodnică, iubirea față de Dumnezeu este mereu rodnică, și dacă tu te lași luat de Domnul și tu primești darurile Domnului, asta îți va permite să le dai celorlalți. Iubirea față de Dumnezeu mereu merge dincolo.

Să-i cerem Domnului astăzi să ne ajute să trăim fiecare încercare susținuți de energia credinței; și să fim sensibili față de mulții naufragiați ai istoriei care debarcă pe coastele noastre, pentru ca să știm și noi să-i primim cu acea iubire fraternă care vine din întâlnirea cu Isus. Acest lucru salvează de gerul indiferenței și al inumanității.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.01.2020
Publicarea pe acest sit: 08.01.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.