Audienţa generală de miercuri

Despre Botez
miercuri, 8 ianuarie 2014

Dragi frați și surori,

Începem astăzi o serie de cateheze despre Sacramente, iar prima se referă la Botez. Printr-o fericită coincidență, duminica viitoare se celebrează chiar sărbătoarea Botezului Domnului. Conceptul de Sacrament se află în centrul credinței creștine și face trimitere la un eveniment de har, în care Dumnezeu se face prezent și lucrează în viața noastră. Conciliul Vatican II, la începutul constituției despre Biserică, afirmă: «Biserica este, în Cristos, ca un Sacrament, adică semn și instrument al unirii intime cu Dumnezeu și al unității întregului neam omenesc» (Lumen Gentium, nr. 1). Aceasta înseamnă, deci, că cele șapte Sacramente iau forma Bisericii înseși, care, ca Sacrament universal, prelungește în istorie lucrarea mântuitoare și dătătoare de viață a lui Cristos. El este cel care, prin puterea Duhului Sfânt, regenerează fără încetare comunitatea creștină și o trimite în lume să ducă la toți oamenii mântuirea prin cuvinte și fapte, prin predicare și Sacramente.

1. Botezul este Sacramentul pe care se întemeiază însăși credința noastră și care ne altoiește ca mădulare vii în Cristos și în Biserica Sa. Împreună cu Euharistia și Mirul formează așa numita «inițiere creștină», care constituie un fel de unic și mare eveniment sacramental, care ne configurează după Domnul și face din noi un semn viu al prezenței și iubirii Sale.

Dar în noi se poate naște o întrebare: este cu adevărat necesar Botezul pentru a trăi ca creștini și a-l urma pe Isus? Nu este, de fapt, un simplu ritual, un act formal al Bisericii, pentru a pune numele unui băiețel sau unei fetițe? Este o întrebare care se poate pune. Și în această privință, ne luminează ceea ce scrie Apostolul Paul: «Nu știți că noi toți care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă» (Rom 6, 3-4). Așadar nu este o formalitate! Este un gest care atinge în profunzime existența noastră. Nu este totuna un copil botezat sau un copil nebotezat: nu e totuna. Nu este totuna o persoană botezată sau o persoană nebotezată. Noi, prim Botez, suntem cufundați în acel izvor inepuizabil de viață care este moartea lui Isus, cel mai mare gest de iubire din toată istoria; și mulțumită acestei iubiri putem trăi o viață nouă, care să nu mai fie la îndemâna răului, a păcatului și a morții, ci în comuniune cu Dumnezeu și cu frații.

2. Mulți dintre noi nu au nici cea mai mică amintire de la celebrarea acestui Sacrament, și este de înțeles, dacă am fost botezați la scurt timp după naștere. Dar eu am pus această întrebare de două, trei ori aici în piață: cine dintre voi știe data Botezului său să ridice mâna. Cine o știe?… Puțini, puțini… Dar este important, este important să cunoaștem care a fost ziua în care eu am fost cufundat, când am fost pus în acel curent de mântuire a lui Isus. Și îmi permit să vă dau un sfat, mai mult decât un sfat, o temă pentru astăzi. Căutați astăzi, verificați data Botezului și veți afla astfel care a fost ziua atât de frumoasă a Botezului. O veți face? (Lumea răspunde: „Da!”) Nu aud entuziasmul. O veți face? (Lumea strigă mai tare: „Da!”) Da, pentru că înseamnă să cunoașteți ziua fericită, aceea a Botezului nostru. Riscul necunoașterii acestei zile este de a pierde conștiința a ceea ce Domnul a făcut în noi, amintirea darului pe care l-am primit. Atunci ajungem să îl considerăm doar ca un eveniment care s-a întâmplat în trecut – și nici măcar din voința noastră, ci a părinților noștri – drept pentru care nu mai are nici o influență asupra prezentului.

Trebuie să retrezim amintirea Botezului nostru: să retrezim amintirea Botezului. Suntem chemați să trăim Botezul nostru zi de zi, ca realitate actuală în existența noastră. Dacă reușim să îl urmăm pe Isus și să rămânem în Biserică, deși cu limitele, cu slăbiciunile și păcatele noastre, este tocmai prin Sacramentul în care am devenit noi făpturi și am fost îmbrăcați cu Cristos. Se datorează Botezului, în realitate, faptul că, eliberați de păcatul originar, am fost altoiți în relația lui Isus cu Dumnezeu Tatăl; că suntem purtători ai unei speranțe noi, pentru că Botezul ne dă această speranță nouă: speranța de a merge pe calea mântuirii pentru toată viața. Această speranță, nimeni și nimic nu o poate stinge, pentru că speranța nu dezamăgește. Amintiți-vă: este adevărat, acest fapt. Speranța Domnului nu dezamăgește niciodată. Mulțumită Botezului suntem capabili de a-i ierta și iubi pe cei care ne ofensează și ne fac răul; mulțumită lui reușim să recunoaștem în cei din urmă și în cei săraci chipul Domnului care ne vizitează și se face aproape. Botezul ne ajută să recunoaștem chipul lui Cristos pe chipul persoanelor nevoiașe, în cei suferinzi și în aproapele nostru. Toate acestea prin puterea Botezului.

3. Un ultim aspect, care este important. Și pun o întrebare: se poate cineva boteza de unul singur? (Lumea răspunde: „Nu!”) Nu aud. (Lumea strigă mai tare: „Nu!”) Sunteți siguri? (Lumea răspunde: „Da!”) Nu se poate boteza singur: nimeni nu se poate boteza de unul singur! Putem să cerem Botezul, să îl dorim, dar avem întotdeauna nevoie de cineva care să ne confere acest Sacrament în numele Domnului. Pentru că Botezul este un dar care este oferit într-un context de solicitudine și de împărtășire frățească. Întotdeauna în istorie, cineva îl botează pe un altul, pe altul, și pe un altul… este un lanț. Un lanț de har. Dar eu nu mă pot boteza singur: trebuie să cer de la altcineva Botezul. Este un gest de fraternitate, un gest de filiație la Biserică. În celebrarea Botezului, putem recunoaște trăsăturile cele mai genuine ale Bisericii, care, ca o mamă, continuă să nască noi fii în Cristos, în fecunditatea Duhului Sfânt.

Să cerem atunci din inimă de la Domnul să putem simți tot mai mult în viața de fiecare zi harul pe care l-am primit prin Botez. Întâlnindu-ne, frații noștri să întâlnească adevărați fii ai lui Dumnezeu, adevărați frați și surori ai lui Isus Cristos, adevărați membri ai Bisericii. Și nu uitați tema de astăzi! Care era? Să caut, să verific data Botezului meu. Și după cum știu data mea de naștere, la fel să cunosc și data Botezului meu, pentru că e o zi de sărbătoare. Vă mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Anton Dancă
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; RadioVaticana.va
Publicarea în original: 08.01.2013
Publicarea pe acest sit: 08.01.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.