Audiența generală de miercuri

Cateheze despre rugăciune:
1. Misterul rugăciunii
miercuri, 6 mai 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi începem un nou ciclu de cateheze despre tema rugăciunii. Rugăciunea este respirația credinței, este exprimarea sa cea mai proprie. Ca un strigăt care iese din inima celui care crede și se încredințează lui Dumnezeu.

Să ne gândim la istoria lui Bartimeu, un personaj din Evanghelie (cf. Mc 10,46-52 și textele paralele) și, vă mărturisesc, pentru mine cel mai simpatic dintre toți. Era orb, era așezat pentru a cerși la marginea drumului în periferia cetății sale, Ierihon. Nu este un personaj anonim, are o față, un nume: Bartimeu, adică „fiu al lui Timeu”. Într-o zi aude spunându-se că Isus va trece pe acolo. De fapt, Ierihon era o răscruce de oameni, străbătut încontinuu de pelerini și negustori. Atunci Bartimeo stă la pândă: ar fi făcut tot posibilul pentru a-l întâlni pe Isus. Mulți oameni făceau la fel: să ne amintim de Zaheu, care a urcat în copac. Mulți voiau să-l vadă pe Isus, și el.

Așa intră acest om în Evanghelii ca un glas care strigă din răsputeri. El nu vede; nu știe dacă Isus este aproape sau departe, însă îl aude, îl înțelege de la mulțimea, care la un moment dat se mărește și se apropie… Însă el este complet singur și nimeni nu se preocupă de el. Și ce face Bartimeu? Strigă. Și strigă, și continuă să strige. Folosește singura armă pe care o are: glasul. Începe să strige: „Fiul lui David, Isuse, îndură-te de mine!” (v. 47). Și așa continuă, strigând.

Urletele sale repetate deranjează, nu par educate, și mulți îl ceartă, îi spun să tacă: „Fii educat, nu fă așa!”. Însă Bartimeu nu tace, dimpotrivă, strigă și mai tare: „Fiul lui David, Isuse, îndură-te de mine!” (v. 47). Această încăpățânare atât de frumoasă a celor care caută un har și bat, bat la ușa inimii lui Dumnezeu. El strigă, bate. Acea expresie: „Fiul lui David”, este foarte importantă; înseamnă „Mesia” – îl mărturisește pe Mesia -, este o mărturisire de credință care iese din gura acelui om disprețuit de toți.

Și Isus ascultă strigătul său. Rugăciunea lui Bartimeu atinge inima sa, inima lui Dumnezeu, și se deschid pentru el porțile mântuirii. Isus îl cheamă. El sare în picioare și cei care înainte îi spuneau să tacă, acum îl conduc la Învățător. Isus îi vorbește, îi cere să exprime dorința sa – acest lucru este important – și atunci strigătul devine cerere: „Doamne, să văd din nou!” (cf. v. 51).

Isus îi spune: „Mergi, credința ta te-a mântuit” (v. 52). Recunoaște acelui om sărac, lipsit de apărare, disprețuit, toată puterea credinței sale, care atrage milostivirea și puterea lui Dumnezeu. Credința înseamnă a avea două mâini ridicate, un glas care strigă pentru a implora darul mântuirii. Catehismul afirmă că „umilința este fundamentul rugăciunii” (Catehismul Bisericii Catolice, 2559). Rugăciunea se naște din pământ, din humus – de unde derivă „umil”, „umilință” -; vine din starea noastră de precaritate, din setea noastră continuă de Dumnezeu (cf. ibid., 2560-2561).

Credința, am văzut asta în Bartimeu, este strigăt; necredința înseamnă a sufoca acel strigăt. Acea atitudine pe care o aveau oamenii, făcându-l să tacă: nu erau oameni de credință, în schimb el este om de credință. A sufoca acel strigăt este un soi de „lege a tăcerii”. Credința este protest împotriva unei condiții dureroase al cărei motiv nu-l înțelegem; necredința înseamnă a ne limita să îndurăm o situația la care ne-am adaptat. Credința este speranță de a fi mântuiți; necredința înseamnă a ne obișnui cu răul care ne oprimă și a continua astfel.

Iubiți frați și surori, începem această serie de cateheze cu strigătul lui Bartimeu, pentru că probabil într-o figură ca a sa este deja scris totul. Bartimeu este un om perseverent. În jurul lui sunt oameni care îi explică faptul că a implora era inutil, că era o strigare fără răspuns, că era gălăgie care deranja și gata, că ar trebui să înceteze să strige: însă el n-a rămas în tăcere. Și la sfârșit a obținut ceea ce voia.

Mai puternică decât orice argumentare contrară, în inima omului există un glas care invocă. Toți avem acest glas, înăuntru. Un glas care iese spontan, fără ca nimeni să poruncească, un glas care se întreabă cu privire la sensul drumului nostru aici pe pământ, mai ales atunci când ne aflăm în întuneric: „Isuse, îndură-te de mine! Isuse, îndură-te de mine!” Frumoasă rugăciune este aceasta.

Însă oare aceste cuvinte nu sunt sculptate în întreaga creație? Totul invocă și imploră pentru ca misterul milostivirii să-și aibă împlinirea sa definitivă. Nu se roagă numai creștinii: ei împărtășesc strigătul rugăciunii cu toți bărbații și femeile. Însă orizontul poate să fie și mai lărgit: Paul afirmă că întreaga creație „suspină și suferă durerile unei nașteri” (Rom 8,22). Artiștii se fac adesea interpreți ai acestui strigăt tăcut al creației, care apasă în fiecare creatură și apare mai ales în inima omului, pentru că omul este un „cerșetor de Dumnezeu” (cf. CBC, 2559). Frumoasă definiție a omului: „cerșetor de Dumnezeu”. Mulțumesc.

* * *

Apel

Cu ocazia zilei de 1 mai, am primit diferite mesaje referitoare la lumea muncii și la problemele sale. Îndeosebi, m-a impresionat cel al zilierilor agricoli, între care mulți imigrați, care lucrează pe câmpiile italiene. Din păcate de atâtea ori sunt dur exploatați. Este adevărat că există criză pentru toți, însă demnitatea persoanelor trebuie respectată întotdeauna. De aceea primesc apelul acestor muncitori și al tuturor muncitorilor exploatați și invit să se facă din criză ocazia pentru a repune în centru demnitatea persoanei și demnitatea muncii.

* * *

Poimâine, vineri, 8 mai, la sanctuarul din Pompei se va înălța rugăciunea intensă „Implorare către Sfânta Fecioară Maria a Rozariului”. Îi îndemn pe toți să se unească spiritual cu acest popular act de credință și de devoțiune, așa încât prin mijlocirea Sfintei Fecioare, Domnul să dea milostivire și pace Bisericii și întregii lumi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.05.2020
Publicarea pe acest sit: 06.05.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.