Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
17. „Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme” (Fap 20,28).
Slujirea lui Paul la Efes și luarea de rămas bun de la bătrâni

miercuri, 4 decembrie 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Călătoria Evangheliei în lume continuă fără oprire în cartea Faptele Apostolilor și străbate orașul Efes manifestând toată însemnătatea sa mântuitoare. Grație lui Paul, circa doisprezece bărbați primesc botezul în numele lui Isus și trăiesc experiența revărsării Duhului Sfânt care îi regenerează (cf. Fap 19,1-7). Apoi sunt multe minunile care au loc prin intermediul apostolului: bolnavii se vindecă și cei posedați sunt eliberați (cf. Fap 19,11-12). Asta se întâmplă pentru că discipolul se aseamănă cu Învățătorul său (cf. Lc 6,40) și îl face prezent comunicând fraților aceeași viață nouă pe care a primit-o de la El.

Puterea lui Dumnezeu care intră năvalnic la Efes îl demască pe cel care vrea să folosească numele lui Isus pentru a face exorcisme dar fără a avea autoritatea spirituală pentru a face asta (cf. Fap 19,13-17), și revelează slăbiciunea artelor magice, care sunt abandonate de un mare număr de persoane care-l aleg pe Cristos și abandonează artele magice (cf. Fap 19,18-19). O adevărată răsturnare pentru un oraș, ca Efes, care era un centru vestit datorită practicării magiei! Luca subliniază astfel incompatibilitatea dintre credința în Cristos și magie. Dacă-l alegi pe Cristos nu poți recurge la vrăjitor: credința este abandonare încrezătoare în mâinile unui Dumnezeu credibil care se face recunoscut nu prin practici oculte ci prin revelație și cu iubire gratuită. Probabil că vreunul dintre voi îmi va spune: „Ah, da, acest lucru al magiei este ceva vechi: astăzi, cu civilizația creștină asta nu se întâmplă”. Dar fiți atenți! Eu vă întreb: câți dintre voi merg pentru a li se citi în cărți, câți dintre voi merg la ghicitoare care să li se citească în palme sau să li se citească în cărți? Și astăzi în marile orașe creștini practicanți fac aceste lucruri. Și la întrebarea: „Dar cum așa, dacă tu crezi în Isus Cristos, mergi la vrăjitor, la ghicitoare, la toți acești oameni?”, răspund: „Eu cred în Isus Cristos însă de deochi merg și la ei”. Vă rog: magia nu este creștină! Aceste lucruri care se fac pentru a ghici viitorul sau a ghici atâtea lucruri sau a schimba situații de viață, nu sunt creștine. Harul lui Cristos îți aduce toate acestea: roagă-te și încredințează-te Domnului.

Răspândirea Evangheliei la Efes dăunează comerțului argintarilor – o altă problemă – care fabricau statuile zeiței Artemis, făcând dintr-o practică religioasă o adevărată afacere. Cu privire la asta eu vă cer să vă gândiți. Văzând cum scade acea activitate care aducea mulți bani, argintarii organizează o răscoală împotriva lui Paul, iar creștinii sunt acuzați că au pus în criză categoria argintarilor, sanctuarul lui Artemis și cultul acestei zeițe (cf. Fap 19,23-28).

După aceea, Paul pleacă de la Efes îndreptându-se spre Ierusalim și ajunge la Milet (cf. Fap 20,1-16). Aici trimite ca să-i cheme pe bătrânii Bisericii din Efes – prezbiterii: ar fi preoții – pentru a face o predare a ștafetei „pastorale” (cf. Fap 20,17-35). Suntem la momentele finale ale slujirii apostolice a lui Paul și Luca ne prezintă discursul său de rămas bun, un soi de testament spiritual pe care apostolul îl adresează celor care, după plecarea sa, vor trebui să conducă acea comunitate din Efes. Și aceasta este una din paginile cele mai frumoase din cartea Faptele Apostolilor: vă sfătuiesc să luați astăzi Noul Testament, Biblia, capitolul 20 și să citiți acest rămas bun al lui Paul de la preoții din Efes și face asta la Milet. Este un mod pentru a înțelege cum își ia rămas bun apostolul precum și cum trebuie preoții să-și ia rămas bun astăzi precum și cum trebuie să-și ia rămas bun toți creștinii. Este o pagină foarte frumoasă.

În partea exortativă, Paul îi încurajează pe responsabilii comunității, pe care știe că-i vede pentru ultima dată. Și ce le spune? „Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme”. Aceasta este munca păstorului: să vegheze, să vegheze asupra sa și asupra turmei. Păstorul trebuie să vegheze, parohul trebuie să vegheze, să stea de veghe, preoții trebuie să vegheze, episcopii, papa trebuie să vegheze. A sta de veghe pentru a păzi turma, precum și a sta de veghe asupra sieși, a examina conștiința și a vedea cum se îndeplinește această obligație de a veghea. „Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori pentru ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care și-a dobândit-o cu sângele propriului Fiu” (Fap 20,28): așa spune sfântul Paul. Episcopilor li se cere apropierea maximă de turmă, răscumpărată de sângele prețios al lui Cristos, și promptitudinea de a o apăra de „lupi” (v. 29). Episcopii trebuie să fie foarte aproape de popor pentru a-l păzi, pentru a-l apăra; nu dezlipiți de popor. După ce a încredințat această îndatorire responsabililor din Efes, Paul îi pune în mâinile lui Dumnezeu și îi încredințează „cuvântului harului său” (v. 32), ferment al oricărei creșteri și drum de sfințenie în Biserică, invitându-i să lucreze cu propriile mâini, asemenea lui, pentru a nu fi povară altora, pentru a-i ajuta pe cei slabi și pentru a experimenta că „este mai mare fericire în a da decât în a primi” (v. 35).

Iubiți frați și surori, să-i cerem Domnului să reînnoiască în noi iubirea față de Biserică și față de depozitul credinței pe care ea îl păstrează și să ne facă pe toți coresponsabili în păzirea turmei, susținând în rugăciune pe păstori pentru ca să manifeste fermitatea și duioșia Păstorului Divin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.12.2019
Publicarea pe acest sit: 04.12.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.