Audiența generală de miercuri

Cateheze despre „Tatăl nostru”
8. Sfințească-se numele tău
miercuri, 27 februarie 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Se pare că iarna pleacă și de aceea ne-am întors în piață. Bine ați venit în piață! În parcursul nostru de redescoperire a rugăciunii „Tatăl nostru”, astăzi vom aprofunda prima dintre cele șapte invocații ale sale, adică „sfințească-se numele tău”.

Cererile din „Tatăl nostru” sunt șapte, ușor de împărțit în două subgrupe. Primele trei au în centru „Tu”-ul lui Dumnezeu Tatăl; celelalte patru au în centru „noi”-ul și necesitățile noastre umane. În prima parte Isus ne introduce în dorințele sale, toate îndreptate spre Tatăl: „sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta„; în a doua el intră în noi și se face interpret al nevoilor noastre: pâinea cea de toate zilele, iertarea păcatelor, ajutorul în ispită și eliberarea de rău.

Aici se află matricea oricărei rugăciuni creștine – aș spune a oricărei rugăciuni umane -, care este făcută mereu, pe de o parte, din contemplarea lui Dumnezeu, a misterului său, a frumuseții și bunătății sale, și, pe de altă parte, din cererea sinceră și curajoasă a ceea ce ne folosește pentru a trăi, și a trăi bine. Astfel, în simplitatea sa și în esențialitatea sa, „Tatăl nostru” îl educă pe cel care-l roagă să nu înmulțească vorbe zadarnice, pentru că – așa cum spune însuși Isus – „Tatăl vostru știe de ce aveți nevoie înainte ca să-i cereți” (Mt 6,8).

Când vorbim cu Dumnezeu, nu facem asta pentru a-i revela lui ceea ce avem în inimă: el cunoaște asta mult mai bine decât noi! Dacă Dumnezeu este un mister pentru noi, noi în schimb nu suntem o enigmă în ochii săi (cf. Ps 139,1-4). Dumnezeu este ca acele mame cărora le este suficientă o privire pentru a înțelege totul despre copii: dacă sunt bucuroși sau triști, dacă sunt sinceri sau ascund ceva…

Primul pas al rugăciunii creștini este așadar încredințarea de noi înșine lui Dumnezeu, providenței sale. Este ca și cum am spune: „Doamne, tu știi toate, nici nu este nevoie să-ți povestesc durerea mea, îți cer numai ca tu să fii aici lângă mine: Tu ești speranța mea”. Este interesant de notat că Isus, în predica de pe munte, imediat după ce a transmis textul lui „Tatăl nostru”, ne îndeamnă să nu ne preocupăm și să nu ne îngrijorăm pentru lucruri. Pare o contradicție: mai întâi ne învață să cerem pâinea cea de toate zilele și apoi ne spune: „Nu vă îngrijorați spunând: ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom îmbrăca?” (Mt 6,31). Însă contradicția este numai aparentă: cererile creștinului exprimă încrederea în Tatăl; și tocmai această încredere ne face să cerem ceea ce avem nevoie fără îngrijorare și agitare.

Pentru aceasta ne rugăm spunând: „Sfințească-se numele tău!”. În această cerere – prima! „Sfințească-se numele tău!” – se simte toată admirația lui Isus față de frumusețea și măreția Tatălui, și dorința ca toți să-l recunoască și să-l iubească pentru ceea ce este cu adevărat. Și în același timp există implorarea ca numele său să fie sfințit în noi, în familia noastră, în comunitatea noastră, în întreaga lume. Dumnezeu este cel care sfințește, cel care ne transformă cu iubirea sa, dar în același timp și noi, cu mărturia noastră, suntem cei care manifestăm sfințenia lui Dumnezeu în lume, făcând prezent numele său. Dumnezeu este sfânt, dar dacă noi, dacă viața noastră nu este sfântă, există o mare incoerență! Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să se oglindească în acțiunile noastre, în viața noastră. „Eu sunt creștin, Dumnezeu este sfânt, dar eu fac atâtea lucruri urâte”, nu, asta nu folosește. Asta face și rău; asta scandalizează și nu ajută.

Sfințenia lui Dumnezeu este o forță în expansiune și noi implorăm pentru ca să sfărâme în grabă barierele din lumea noastră. Atunci când Isus începe să predice, primul care plătește consecințele este tocmai răul care chinuiește lumea. Duhurile rele strigă: „Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!” (Mc 1,24). Nu se mai văzuse vreodată o astfel de sfințenie: nepreocupată de sine însăși, ci îndreptată spre exterior. O sfințenie – aceea a lui Isus – care se lărgește în cercuri concentrice, ca atunci când se aruncă o piatră într-o baltă. Răul are zilele numărate – răul nu este veșnic -, răul nu mai poate să ne dăuneze: a venit omul puternic care ia în posesie casa sa (cf. Mc 3,23-27). Și acest om puternic este Isus, care ne dă și nouă forța pentru a lua în posesie casa noastră interioară.

Rugăciunea alungă orice teamă. Tatăl ne iubește, Fiul ridică brațele alăturându-le de brațele noastre, Duhul lucrează în secret pentru răscumpărarea lumii. Și noi? Noi să nu șovăim în incertitudine. Ci să avem o mare certitudine: Dumnezeu mă iubește; Isus și-a dat viața pentru mine! Duhul este înlăuntrul meu. Acesta este marele lucru sigur. Și răul? Îi este frică. Și acest lucru este frumos.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.02.2019
Publicarea pe acest sit: 27.02.2019
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.