Audiența generală de miercuri

Buna Vestire
miercuri, 25 martie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, chiar în această dată de 25 martie, care în Biserică este sărbătoare solemnă a Bunei Vestiri a Domnului, sfântul Ioan Paul al II-lea promulga enciclica Evangelium vitae, despre valoarea și inviolabilitatea vieții umane.

Legătura dintre Buna Vestire și „Evanghelia vieții” este strânsă și profundă, așa cum a subliniat sfântul Ioan Paul în enciclica sa. Astăzi, relansăm această învățătură în contextul unei pandemii care amenință viața umană și economia mondială. O situație care ne face să simțim și mai angajante cuvintele cu care începe enciclica. Iată-le: „Evanghelia vieții se află în inima mesajului lui Isus. Primită de Biserică în fiecare zi cu iubire, ea trebuie vestită cu fidelitate curajoasă ca veste bună oamenilor din orice epocă și cultură” (nr. 1).

Ca orice vestire evanghelică și aceasta trebuie înainte de toate mărturisită. Și mă gândesc cu recunoștință la mărturia tăcută a atâtor persoane care, în diferite moduri, se dedică slujirii bolnavilor, bătrânilor, a celui care este singur și mai nevoiaș. Pun în practică Evanghelia vieții, ca Maria care, după ce a primit vestea îngerului, a mers s-o ajute pe verișoara Elisabeta care avea nevoie de ajutor.

De fapt, viața pe care suntem chemați s-o promovăm și s-o apărăm nu este un concept abstract, ci se manifestă mereu într-o persoană în carne și oase: un copil abia zămislit, un sărac marginalizat, un bolnav singur și descurajat sau în stare terminală, unul care a pierdut locul de muncă sau nu reușește să-l găsească, un migrant refuzat sau pus în ghetou… Viața se manifesta în concret în persoane.

Fiecare ființă umană este chemată de Dumnezeu să se bucure de plinătatea vieții; și fiind încredințată grijii materne a Bisericii, orice amenințare la adresa demnității și vieții umane nu poate să nu se repercuteze în inima ei, în „măruntaiele” sale materne. Pentru Biserică apărarea vieții nu este o ideologie, este o realitate, o realitate umană care implică toți creștinii, tocmai pentru că sunt creștini și pentru că sunt umani.

Atentatele la adresa demnității și vieții persoanelor continuă din păcate și în această epocă a noastră, care este epoca drepturilor umane universale; mai mult, ne aflăm în fața unor noi amenințări și a unor noi sclavii, și nu întotdeauna legislațiile sunt pentru ocrotirea vieții umane mai slabe și vulnerabile.

Mesajul enciclicei Evangelium vitae este așadar mai actual ca oricând. Dincolo de urgențe, ca aceea pe care o trăim, este vorba de a acționa pe planul cultural și educativ pentru a transmite generațiilor viitoare aptitudinea la solidaritate, la îngrijire, la primire, știind bine că o cultură a vieții nu este patrimoniu exclusiv al creștinilor, ci aparține tuturor celor care, străduindu-se pentru construirea de relații fraterne, recunosc valoarea proprie a fiecărei persoane, și atunci când este fragilă și suferindă.

Iubiți frați și surori, fiecare viață umană, unică și irepetabilă, valorează prin ea însăși, constituie o valoare inestimabilă. Acest lucru trebuie vestit mereu din nou, cu curajul cuvântului și curajul acțiunilor. Acest lucru cheamă la solidaritate și la iubirea fraternă față de marea familie umană și față de fiecare dintre membrii săi.

De aceea, cu sfântul Ioan Paul al II-lea, care a făcut această enciclică, cu el reafirm cu reînnoită convingere apelul pe care el l-a adresat tuturor în urmă cu douăzeci și cinci de ani: „Respectă, apără, iubește și slujește viața, fiecare viață, fiecare viață! Numai pe această cale vei găsi dreptate, dezvoltare, libertate, pace și fericire!” (Enciclica Evangelium vitae, 5).

Apel

Peste puțin timp, la amiază, noi, păstorii diferitelor comunități creștine, împreună cu credincioșii de diferite confesiuni, ne vom reuni spiritual pentru a-l invoca pe Dumnezeu cu rugăciunea Tatăl Nostru. Unim glasurile noastre de implorare a Domnului în aceste zile de suferință, în timp ce lumea este dur încercată de pandemia. Fie ca Tatăl, bun și milostiv, să asculte rugăciunea comună a fiilor săi care cu speranță încrezătoare se adresează atotputerniciei sale!

Reînnoiesc tuturor și invitația de a participa spiritual, prin mijloacele de comunicare, la momentul de rugăciune pe care-l voi prezida poimâine, vineri, la ora 18.00 (19.00, ora României), pe platoul de la bazilica „Sfântul Petru”. După ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu și după adorarea Preasfântului Sacrament, va urma binecuvântarea Urbi et Orbi, cu respectiva indulgență plenară.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.03.2020
Publicarea pe acest sit: 25.03.2020
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.