Audiența generală de miercuri

A vindeca lumea
8. Subsidiaritatea și virtutea speranței
miercuri, 23 septembrie 2020

Iubiți frați și surori, pare că timpul nu este atât de bun, însă tot vă spun bună ziua!

Pentru a ieși mai buni dintr-o criză cum este cea actuală, care este o criză sanitară și în același timp o criză socială, politică și economică, fiecare dintre noi este chemat să-și asume partea sa de responsabilitate adică să împărtășească responsabilitățile. Trebuie să răspundem nu numai ca persoane singulare, ci pornind și de la grupul nostru de apartenență, de la rolul pe care-l avem în societate, de la principiile noastre și, dacă suntem credincioși, de la credința în Dumnezeu. Însă, adesea multe persoane nu pot participa la reconstruirea bunului comun pentru că sunt marginalizate, sunt excluse sau ignorate; anumite grupuri sociale nu reușesc să contribuie pentru că sunt sufocate economic sau politic. În unele societăți, atâtea persoane nu sunt libere să exprime propria credință și propriile valori, propriile idei: dacă le exprimă merg în închisoare. În altă parte, în special în lumea occidentală, mulți auto-reprimă propriile convingeri etice sau religioase. Însă așa nu se poate ieși din criză, sau oricum nu se poate ieși din ea mai buni. Vom ieși mai răi.

Pentru ca toți să putem participa la îngrijirea și la regenerarea popoarelor noastre, este drept ca fiecare să aibă resursele adecvate pentru a face asta (cf. Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii [CDSB], 186). După marea recesiune economică din 1929, papa Pius al IX-lea a explicat ce importantă era pentru o adevărată reconstrucție principiul de subsidiaritate (cf. Enciclica Quadragesimo anno, 79-80). Acest principiu are un dinamism dublu: de sus în jos și de jos în sus. Probabil că nu înțelegem ce înseamnă asta, însă este un principiu social care ne face mai uniți.

Pe de o parte, și mai ales în timpuri de schimbare, când fiecare individ, familiile, micile asociații sau comunitățile locale nu sunt în măsură să ajungă la obiectivele primare, atunci este drept ca să intervină nivelurile mai înalte ale corpului social, cum ar fi statul, pentru a furniza resursele necesare ca să meargă înainte. de exemplu, din cauza lockdown-ului datorită coronavirusului, multe persoane, familii și activități economice s-au aflat și încă se află în dificultate gravă, de aceea instituțiile publice încearcă să ajute cu intervenții sociale, economice, sanitare corespunzătoare: aceasta este funcția lor, ceea ce trebuie să facă.

Însă pe de altă parte, vârfurile societății trebuie să respecte și să promoveze nivelurile intermediare sau mai mici. De fapt, contribuția indivizilor, a familiilor, a asociațiilor, a firmelor, a tuturor corpurilor intermediare precum și a Bisericilor este decisivă. Aceștia, cu propriile resurse culturale, religioase, economice sau de participare civică, revitalizează și întăresc corpul social (cf. CDSB, 185). Adică, există o colaborare de sus în jos, de la statul central la popor și de jos în sus: de la formațiunile poporului în sus. Și aceasta este tocmai exercitarea principiului de subsidiaritate.

Fiecare trebuie să aibă posibilitatea de a asuma propria responsabilitate în procesele de vindecare a societății din care face parte. Când se activează vreun proiect care se referă direct sau indirect la anumite grupuri sociale, acestea nu pot să fie lăsate în afară de la participare. De exemplu: „Ce faci tu?” – Eu merg să lucrez pentru săraci! – Frumos, și ce faci? – Eu îi învăț pe săraci, eu le spun săracilor ce trebuie să facă – Nu, asta nu merge, primul pas este a lăsa ca săracii să-ți spună ție cum trăiesc, ce anume au nevoie: trebuie lăsați toți să vorbească! Și așa funcționează principiul de subsidiaritate. Nu putem lăsa în afara participării acești oameni; înțelepciunea lor, înțelepciunea grupurilor mai umile nu poate să fie pusă deoparte (cf. Exortația apostolică post-sinodală Querida Amazonia [QA], 32; Enciclica Laudato si’, 63). Din păcate, această nedreptate se petrece acolo unde se concentrează mari interese economice sau geopolitice, ca de exemplu anumite activități extractive în unele zone ale planetei (cf. QA, 9.14). Glasurile popoarelor indigene, culturile și viziunile lor despre lume nu sunt luate în considerare. Astăzi, această lipsă de respectare a principiului de subsidiaritate s-a răspândit ca un virus. Să ne gândim la marile măsuri de ajutoare financiare realizate de state. Sunt ascultate mai mult marile companii financiare decât oamenii sau cei care mișcă economia reală. Sunt ascultate mai mult companiile multinaționale decât mișcările sociale. Voind să spunem asta cu limbajul oamenilor obișnuiți: sunt ascultați mai mult cei puternici decât cei slabi și acesta nu este drumul, nu este drumul uman, nu este drumul pe care ni l-a învățat Isus, nu este realizarea principiului de subsidiaritate. Astfel nu permitem persoanelor să fie „protagoniste ale propriei răscumpărări”[1]. În inconștientul colectiv al unor politicieni sau al unor sindicaliști există acest moto: totul pentru popor, nimic cu poporul. De sus în jos dar fără a asculta înțelepciunea poporului, fără a face să se folosească această înțelepciune în rezolvarea problemelor, în acest caz în ieșirea din criză. Sau să ne gândim și la modul de a îngriji virusul: sunt ascultate mai mult marile companii farmaceutice decât lucrătorii sanitari, angajați în prima linie în spitale sau în lagărele de refugiați. Aceasta nu este o cale bună. Toți trebuie ascultați, cei care sunt sus și cei care sunt jos, toți.

Pentru a ieși mai buni dintr-o criză, principiul de subsidiaritate trebuie să fie aplicat, respectând autonomia și capacitatea de inițiativă a tuturor, în special a celor din urmă. Toate părțile unui corp sunt necesare și, cum spune sfântul Paul, acele părți care ar putea să pară mai slabe și mai puțin importante, în realitate sunt cele mai necesare (cf. 1Cor 12,22). În lumina acestei imagini, putem spune că principiul de subsidiaritate permite fiecăruia să asume propriul rol pentru îngrijirea și destinul societății. A-l aplica, a aplica principiul de subsidiaritate dă speranță, dă speranță într-un viitor mai sănătos și drept; și acest viitor îl construim împreună, aspirând la lucrurile mai mari, lărgind orizonturile noastre[2]. Ori împreună ori nu funcționează. Ori lucrăm împreună pentru a ieși din criză, la toate nivelurile societății, ori nu vom ieși niciodată. A ieși din criză nu înseamnă a da o zugrăveală la situațiile actuale pentru ca să pară un pic mai drepte. A ieși din criză înseamnă a schimba, și adevărata schimbare o fac toți, toate persoanele care formează poporul. Toate profesiile, toți. Și toți împreună, toți în comunitate. Dacă nu fac asta toți, rezultatul va fi negativ.

Într-o cateheză precedentă am văzut că solidaritatea este calea pentru a ieși din criză: ne unește și ne permite să găsim propuneri solide pentru o lume mai sănătoasă. Însă acest drum de solidaritate are nevoie de subsidiaritate. Cineva mi-ar putea spune: „Dar, părinte, astăzi vorbiți cu termeni dificili!”. Însă pentru aceasta încerc să explic ce înseamnă. Solidari, pentru că mergem pe calea subsidiarității. De fapt, nu există adevărată solidaritate fără participare socială, fără contribuția corpurilor intermediare: a familiilor, a asociațiilor, a cooperativelor, a micilor întreprinderi, a exprimărilor societății civile. Toți trebuie să contribuie, toți. Această participare ajută la prevenirea și corectarea anumitor aspecte negative ale globalizării și ale acțiunii statelor, așa cum se întâmplă și în îngrijirea oamenilor loviți de pandemie. Aceste contribuții „de jos” trebuie impulsionate. Însă cât de frumos este a vedea munca voluntarilor în criză. Voluntarii care vin din toate părțile sociale, voluntari care vin din familiile mai înstărite și care vin din familiile mai sărace. Însă toți, toți împreună pentru a ieși. Aceasta este solidaritate și acesta este principiul de subsidiaritate.

În timpul lockdown-ului s-a născut spontan gestul aplauzelor pentru medicii și asistenții medicali și asistentele medicale ca semn de încurajare și de speranță. Atâția și-au riscat viața și atâția și-au dat viața. Să extindem aceste aplauze la fiecare membru al corpului social, la toți, la fiecare, pentru contribuția sa prețioasă, oricât ar fi de mică. „Dar ce va putea face acela de acolo? – Ascultă-l, dă-i spațiu pentru a lucra, consultă-l”. Să-i aplaudăm pe cei „rebutați”, pe cei pe care această cultură îi califică „rebutați”, această cultură a rebutului, adică să-i aplaudăm pe bătrâni, pe copii, persoanele cu dizabilități, să-i aplaudăm pe muncitori, pe toți cei care se pun în slujba altora. Toți colaborează pentru a ieși din criză. Însă să nu ne oprim numai la aplauze! Speranța este îndrăzneață, și atunci să ne încurajăm să visăm lucruri mari. Frați și surori, să învățăm să visăm lucruri mari! Să nu ne fie frică să visăm lucruri mari, căutând idealurile de dreptate și de iubire socială care se nasc din speranță. Să nu încercăm să reconstruim trecutul, trecutul este trecut, ne așteaptă lucruri noi. Domnul a promis: „Eu voi face noi toate lucrurile”. Să ne încurajăm să visăm lucruri mari căutând aceste idealuri, să nu încercăm să reconstruim trecutul, mai ales acela care era nedrept și deja bolnav, pe care l-am numit deja ca nedreptăți. Să construim un viitor în care dimensiunea locală și cea globală se îmbogățesc reciproc – fiecare poate să dea ceea ce este al său, fiecare trebuie să dea din ceea ce este al său, cultura sa, filozofia sa, modul său de a gândi – unde frumusețea și bogăția grupurilor mai mici chiar și a grupurilor rebutate să poată înflori pentru că și acolo există frumusețe, și unde cel care are mai mult să se angajeze să slujească și să dea mai mult celui care are mai puțin.

Note:
[1] Mesaj pentru a 106-a Zi Mondială a Migrantului și a Refugiatului 2020 (13 mai 2020).
[2] Cf. Discurs adresat tinerilor din Centrul Cultural Părintele Félix Varela, Havana – Cuba, 20 septembrie 2015.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 23.09.2020
Publicarea pe acest sit: 23.09.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.