Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Mir – 1.
Mărturia creștină
miercuri, 23 mai 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După catehezele despre Botez, aceste zile care urmează după solemnitatea Rusaliilor ne invită să reflectăm asupra mărturiei pe care Duhul o trezește în cei botezați, punând în mișcare viața lor, deschizând-o spre binele celorlalți. Isus a încredințat discipolilor săi o misiune mare: „Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii” (cf. Mt5,13-16). Acestea sunt imagini care ne fac să ne gândim la comportamentul nostru, pentru că fie carența fie excesul de sare fac dezgustătoare mâncarea, așa cum lipsa sau excesul de lumină împiedică să vedem. Cine poate cu adevărat să ne facă sare care dă gust și ferește de stricare, și lumină care luminează lumea, este numai Duhul lui Cristos! Și acesta este darul pe care-l primim în sacramentul Mirului sau Confirmațiunii, asupra căruia doresc să mă opresc ca să reflectez cu voi. Se numește „Confirmațiune” deoarece confirmă Botezul și îi întărește harul (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1289); așa cum și „Mir”, din faptul că îl primim pe Duhul Sfânt prin ungerea cu „mir” („crismă”) – ulei amestecat cu mirodenii consacrat de episcop -, termen care face trimitere la „Cristos”, Unsul cu Duhul Sfânt.

A ne renaște la viața divină la Botez este primul pas; după aceea trebuie să ne comportăm ca fii ai lui Dumnezeu, adică să ne conformăm lui Cristos care acționează în sfânta Biserică, lăsându-ne implicați în misiunea sa în lume. De asta se ocupă ungerea Duhului Sfânt: „fără puterea sa, nimic nu este în om” (cf. Secvența de la Rusalii). Fără puterea Duhului Sfânt nu putem să facem nimic: Duhul este cel care ne dă forța pentru a merge înainte. Așa cum toată viața lui Isus a fost însuflețită de Duhul, tot așa viața Bisericii și a fiecărui membru al său se află sub conducerea aceluiași Duh.

Zămislit de Fecioară prin lucrarea Duhului Sfânt, Isus întreprinde misiunea sa după ce, ieșind din apa Iordanului, este consacrat de Duhul care coboară și rămâne asupra Lui (cf. Mc 1,10; In 1,32). El declară asta în mod explicit în sinagoga din Nazaret: este frumos cu se prezintă Isus, care este cartea de identitate a lui Isus în sinagoga din Nazaret! Să ascultăm cum face asta: „Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună” (Lc 4,18). Isus se prezintă în sinagoga din satul său ca Unsul, Cel care a fost uns de Duhul.

Isus este plin de Duh Sfânt și este izvorul Duhului promis de Tatăl (cf. In 15,26; Lc 24,49; Fap 1,8; 2,33). În realitate, în seara de Paște, Cel Înviat suflă asupra discipolilor spunându-le: „Primiți-l pe Duhul Sfânt” (In 20,22); și în ziua de Rusalii puterea Duhului coboară asupra apostolilor în formă extraordinară (cf. Fap 2,1-4), așa cum o cunoaștem noi.

„Respirația” lui Cristos Înviat umple de viață plămânii Bisericii; și de fapt, blocările discipolilor, „umpluți de Duh Sfânt”, se deschid pentru a proclama tuturor marile lucrări ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,1-11).

Rusaliile – pe care le-am celebrat duminica trecută – sunt pentru Biserică ceea ce a fost pentru Cristos ungerea Duhului primită la Iordan, adică Rusaliile sunt impulsul misionar de a consuma viața pentru sfințirea oamenilor, pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă în fiecare sacrament acționează Duhul, în mod special în Confirmațiune sau Mir „credincioșii primesc ca dar pe Duhul Sfânt” (Paul al VI-lea, Constituția apostolică Divinae consortium naturae). În momentul în care face ungerea, episcopul spune: „Primește pecetea Duhului Sfânt care ți-a fost dăruit”: este marele dar al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și noi toți îl avem pe Duhul Sfânt înăuntru. Duhul este în inima noastră, în sufletul nostru. Și Duhul ne conduce în viață pentru ca noi să devenim sare justă și lumină justă pentru oameni.

Dacă la Botez Duhul Sfânt este cel care ne cufundă în Cristos, la Confirmațiune sau Mir Cristos este cel care ne umple cu Duhul său, consacrându-ne ca martori ai săi, părtași de același principiu de viață și de misiune, conform planului Tatălui ceresc. Mărturia dată de cei miruiți manifestă primirea Duhului Sfânt și docilitatea față de inspirația sa creatoare. Eu mă întreb: cum se vede că am primit darul Duhului? Dacă săvârșim faptele Duhului, dacă rostim cuvintele învățate de Duhul Sfânt (cf. 1Cor 2,13). Mărturia creștină constă în a face numai și tot ceea ce Duhul lui Cristos ne cere, dându-ne puterea de a îndeplini asta.

* * *

Invitație la rugăciune pentru catolicii din China

Mâine, 24 mai 2018, este sărbătoarea anuală a Sfintei Fecioare Maria „Ajutorul creștinilor”, venerată îndeosebi în sanctuarul din Sheshan, în Shanghai, din China.

Această sărbătoare ne invită să fim uniți spiritual cu toți credincioșii catolici care trăiesc în China. Pentru ei o rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, pentru ca să poată trăi credința cu generozitate și seninătate și pentru ca să știe să facă gesturi concrete de fraternitate, înțelegere și reconciliere, în deplină comuniune cu Succesorul lui Petru.

Preaiubiți discipoli ai Domnului din China, Biserica universală se roagă cu voi și pentru voi, așa încât în mijlocul dificultăților să puteți continua să vă încredințați voinței lui Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria nu vă va lipsi niciodată de ajutorul său și vă va păzi cu iubirea sa de mamă.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 23.05.2018
Publicarea pe acest sit: 23.05.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.