Audienţa generală de miercuri

Călătoria apostolică în Coreea
miercuri, 20 august 2014

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În zilele trecute am făcut o călătorie apostolică în Coreea și astăzi, împreună cu voi, îi mulțumesc Domnului pentru acest mare dar. Am putut să vizitez o Biserică tânără și dinamică, întemeiată pe mărturia martirilor și însuflețită de spirit misionar, într-o țară în care se întâlnesc vechi culturi asiatice și noutatea perenă a Evangheliei: se întâlnesc amândouă.

Doresc din nou să exprim recunoștința mea iubiților frați Episcopi din Coreea, doamnei președinte a Republicii, celorlalte autorități și tuturor celor care au colaborat pentru această vizită a mea.

Semnificația acestei călătorii se poate condensa în trei cuvinte: amintire, speranță, mărturie.

Republica din Coreea este o țară care a avut o însemnată și rapidă dezvoltare economică. Locuitorii săi sunt mari muncitori, disciplinați, ordonați și trebuie să mențină forța moștenită de la strămoșii lor.

În această situație, Biserica este păstrătoare a amintirii și a speranței: este o familie spirituală în care adulții transmit tinerilor flacăra credinței primite de la bătrâni; amintirea martorilor din trecut devine nouă mărturie în prezent și speranță de viitor. În această perspectivă se pot citi cele două evenimente principale ale acestei călătorii: beatificarea a 124 de martiri coreeni, care se adaugă la cei deja canonizați în urmă cu 30 de ani de sfântul Ioan Paul al II-lea; și întâlnirea cu tinerii, cu ocazia celei de-a Șasea Zile Asiatice a Tineretului.

Tânărul este mereu o persoană în căutarea a ceva pentru care merită de trăit, iar martirul dă mărturie despre ceva, ba chiar despre Cineva pentru care merită de dăruit viața. Această realitate este Iubirea lui Dumnezeu, care a luat trup în Isus, Martorul Tatălui. În cele două momente ale călătoriei dedicate tinerilor Duhul Domnului Înviat ne-a umplut de bucurie și de speranță, pe care tinerii le vor purta în diferitele lor țări și care vor face mult bine!

Biserica din Coreea păstrează și amintirea rolului primar pe care l-au avut laicii fie la începuturile credinței, fie în opera de evanghelizare. În acea țară, de fapt, comunitatea creștină nu a fost întemeiată de misionari, ci de un grup de tineri coreeni din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, care au fost fascinați de câteva texte creștine, le-au studiat profund și le-au ales ca regulă de viață. Unul dintre ei a fost trimis la Pekin pentru a primi Botezul și apoi acest laic i-a botezat la rândul său pe însoțitori. Din acel prim nucleu s-a dezvoltat o mare comunitate, care încă de la început și timp de circa un secol a îndurat persecuții violente, cu mii de martiri. Așadar, Biserica din Coreea este întemeiată pe credință, pe angajarea misionară și pe martiriul credincioșilor laici.

Primii creștini coreeni și-au propus ca model comunitatea apostolică din Ierusalim, practicând iubirea fraternă care depășește orice diferență socială. De aceea i-am încurajat pe creștinii de astăzi să fie generoși în împărtășirea cu cei mai săraci și cu cei excluși, conform Evangheliei lui Matei la capitolul 25: „Tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut” (v. 40).

Iubiți frați, în istoria credinței din Coreea se vede cum Cristos nu anulează culturile, nu suprimă drumul popoarelor care de-a lungul secolelor și mileniilor caută adevărul și practică iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Cristos nu abolește ceea ce este bun, ci îl duce înainte, îl duce la împlinire.

În schimb ceea ce Cristos combate și învinge este cel rău, care seamănă neghină între om și om, între popor și popor; care generează excludere din cauza idolatriei banului; care seamănă veninul nimicului în inima tinerilor. Pe aceste da, Isus Cristos l-a combătut și l-a învins cu Jertfa sa de iubire. Și dacă rămânem în El, în iubirea sa, și noi, ca martirii, putem trăi și mărturisi victoria sa. Cu această credință ne-am rugat și ne rugăm și acum pentru ca toți fiii din ținutul coreean, care îndură consecințele războaielor și diviziunilor, să poată parcurge un drum de fraternitate și de reconciliere.

Această călătorie a fost luminată de sărbătoarea Mariei Ridicată la cer. De sus, unde domnește cu Cristos, Mama Bisericii însoțește drumul poporului lui Dumnezeu, susține pașii cei mai obositori, îi întărește pe cei care sunt în încercare și ține deschis orizontul speranței. Prin mijlocirea sa maternă, Domnul să binecuvânteze mereu poporul coreean, să-i dăruiască pace și prosperitate; să binecuvânteze Biserica ce trăiește în acel ținut, pentru ca să fie mereu rodnică și plină de bucuria Evangheliei.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.08.2014
Publicarea pe acest sit: 21.08.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.