Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Botez – 4.
Izvor de viață
miercuri, 2 mai 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Continuând cu reflecția despre Botez, astăzi aș vrea să mă opresc asupra riturilor centrale, care se desfășoară la izvorul baptismal.

Să luăm în considerare înainte de toate apa, asupra căreia este invocată puterea Duhului pentru ca să aibă forța de a renaște și a reînnoi (cf. In 3,5 și Tit 3,5). Apa este născătoare de viață și de bunăstare, în timp ce lipsa sa provoacă stingerea oricărei rodnicii, așa cum se întâmplă în deșert; însă apa poate fi și cauză de moarte, când scufundă între valurile sale sau în mare cantitate distruge orice lucru; în sfârșit, apa are capacitatea de a spăla, a curăța și a purifica.

Pornind de la acest simbolism natural, recunoscut peste tot, Biblia descrie intervențiile și promisiunile lui Dumnezeu prin semnul apei. Totuși, puterea de a ierta păcatele nu se află în apa în sine, așa cum le explica sfântul Ambroziu neo-botezaților: „Ai văzut apa, dar nu orice apă vindecă: vindecă apa care are harul lui Cristos. […] Acțiunea este a apei, eficacitatea este a Duhului Sfânt” (De sacramentis 1,15).

De aceea Biserica invocă acțiunea Duhului asupra apei „pentru ca aceia care prin ea vor primi taina Botezului, înmormântații fiind cu Cristos întru moarte să învie împreună cu El la viața veșnică” (Ritualul Botezului copiilor, nr. 60). Rugăciunea de binecuvântare spune că Dumnezeu a pregătit apa „ca să fie semn al Botezului” și amintește principalele prefigurări biblice: pe apele de la începuturi plutea Duhul pentru a le da germenul vieții (cf. Gen 1,1-2); apa potopului a marcat sfârșitul păcatului și începutul vieții noi (cf. Gen7,6 – 8,22); prin apa Mării Roșii au fost eliberați din sclavia Egiptului fiii lui Abraham (cf. Ex 14,15-31). În raport cu Isus, se amintește botezul în Iordan (cf. Mt 3,13-17), sângele și apa vărsate din coasta sa (cf. In 19,31-37) și mandatul dat discipolilor de a boteza toate popoarele în numele Treimii (cf. Mt 28,19). Întăriți de această amintire, se cere lui Dumnezeu să reverse în apa izvorului harul lui Cristos mort și înviat (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 60). Și astfel, această apă este transformată în apă care poartă cu sine puterea Duhului Sfânt. Și cu această apă cu puterea Duhului Sfânt îi botezăm pe oameni, îi botezăm pe adulți, pe copii, pe toți.

După ce s-a sfințit apa izvorului, trebuie dispusă inima pentru a avea acces la Botez. Asta are loc cu lepădarea de Satana și mărturisirea de credință, două acte strâns legate între ele. În măsura în care spun „nu” sugestiilor diavolului – cel care împarte – sunt în măsură să spun „da” lui Dumnezeu care mă cheamă să mă conformez Lui în gânduri și în fapte. Diavolul împarte; Dumnezeu unește mereu comunitatea, oamenii într-un singur popor. Nu este posibil a adera la Cristos punând condiții. Trebuie să ne dezlipim de anumite legături pentru a-i putea îmbrățișa cu adevărat pe alții; ori stai bine cu Dumnezeu ori stai bine cu diavolul. Pentru aceasta renunțarea și actul de credință merg împreună. Trebuie rupte orice relații, lăsându-le în urmă, pentru a întreprinde noua Cale care este Cristos.

Răspunsul la întrebări – „Vă lepădați de Satana, de toate faptele lui și de toată trufia lui?” – este formulat la persoana întâi singular: „Mă lepăd”. Și în același mod este mărturisită credința Bisericii, spunând: „Cred”. Eu mă lepăd și eu cred: asta este la baza Botezului. Este o alegere responsabilă, care cere să fie tradusă în gesturi concrete de încredere în Dumnezeu. Actul de credință presupune o angajare pe care însuși Botezul va ajuta să fie menținută cu perseverență în diferitele situații și încercări ale vieții. Ne amintim de vechea înțelepciune a lui Israel: „Fiule, dacă te apropii să-i slujești Domnului, pregătește-ți sufletul pentru încercare” (Sir 2,1), adică pregătește-te pentru luptă. Și prezența Duhului Sfânt ne dă forța pentru a lupta bine.

Iubiți frați și surori, când întingem mâna în apă binecuvântată – intrând într-o biserică atingem apa binecuvântată – și facem semnul Crucii, să ne gândim cu bucurie și recunoștință la Botezul pe care l-am primit – această apă binecuvântată ne amintește Botezul – și reînnoim „Amin”-ul nostru – „Sunt bucuros” -, pentru a trăi cufundați în iubirea Preasfintei Treimi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 02.05.2018
Publicarea pe acest sit: 02.05.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.