Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 10/B
„Să nu ucizi” conform lui Isus
miercuri, 17 octombrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi aș vrea să continui cateheza despre al cincilea cuvânt din decalog, „Să nu ucizi”. Am subliniat deja că această poruncă revelează că în ochii lui Dumnezeu viața umană este prețioasă, sacră și inviolabilă. Nimeni nu poate disprețui viața celuilalt sau viața proprie; de fapt, omul poartă în sine imaginea lui Dumnezeu și este obiectul iubirii sale infinite, oricare ar fi condiția în care a fost chemat la existență.

În textul din Evanghelie pe care l-am ascultat puțin mai înainte, Isus ne revelează un sens și mai profund al acestei porunci. El afirmă că, în fața tribunalului lui Dumnezeu, și mânia împotriva unui frate este o formă de omucidere. Pentru aceasta apostolul Ioan va scrie: „Cine îl urăște pe fratele său este un ucigaș” (1In 3,15). Însă Isus nu se oprește la asta, și în aceeași logică adaugă că și insulta și disprețul pot să ucidă. Și noi suntem obișnuiți să insultăm, este adevărat. Și ne vine o insultă ca și cum ar fi o respirație. Și Isus ne spune: „Oprește-te, pentru că insulta face rău, ucide”. Disprețul. „Dar eu… oamenii ăștia, pe acesta îl disprețuiesc”. Și aceasta este o formă pentru a ucide demnitatea unei persoane. Și frumos ar fi ca această învățătură a lui Isus să intre în minte și în inimă și fiecare dintre noi să spună: „Nu voi insulta niciodată pe nimeni”. Ar fi o propunere frumoasă, pentru că Isus ne spune: „Uite, dacă tu disprețuiești, dacă tu insulți, dacă tu urăști, aceasta este omucidere”.

Niciun cod uman nu echivalează fapte așa de diferite dându-le același grad de evaluare. Și în mod coerent Isus invită chiar să se întrerupă oferirea jertfei în templu dacă ne aducem aminte că un frate este supărat față de noi, pentru a merge să-l căutăm și să ne reconciliem cu el. Și noi, când mergem la Liturghie, ar trebui să avem această atitudine de reconciliere cu persoanele cu care am avut probleme. Chiar dacă am gândit rău despre ele, le-am insultat. Dar de atâtea ori, în timp ce așteptăm ca să vin preotul să celebreze Liturghia, se bârfește un pic și se vorbește rău despre alții. Însă asta nu se poate face. Să ne gândim la gravitatea insultei, a disprețului, a urii: Isus le pune pe linia uciderii.

Ce vrea să spună Isus, extinzând până la acest punct domeniul celui de-al cincilea cuvânt? Omul are o viață nobilă, foarte sensibilă, și are un eu tainic nu mai puțin important decât ființa sa fizică. De fapt, pentru a ofensa nevinovăția unui copil este suficientă o frază nepotrivită. Pentru a răni o femeie poate să fie suficient un gest de răceală. Pentru a elimina un om este suficient a-l ignora. Indiferența ucide. Este ca și cum s-ar spune altei persoane: „Tu ești un mort pentru mine”, pentru că tu l-ai ucis în inima ta. A nu iubi este primul pas pentru a ucide; și a nu ucide este primul pas pentru a iubi.

În Biblie, la început, se citește acea frază teribilă ieșită din gura primului ucigaș, Cain, după ce Domnul l-a întrebat unde este fratele său. Cain răspunde: „Nu știu. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Gen 4,9) [1]. Așa vorbesc asasinii: „nu mă interesează”, „sunt treburile tale”, și lucruri asemănătoare. Să încercăm să răspundem la această întrebare: suntem noi păzitorii fraților noștri? Da, suntem! Suntem păzitorii unii altora! Și acesta este drumul vieții, este drumul non-uciderii.

Viața umană are nevoie de iubire. Și care este iubirea autentică? Este aceea pe care Cristos ne-a arătat-o, adică milostivirea. Iubirea de care nu ne putem lipsi este aceea care iartă, care primește pe cel care ne-a făcut rău. Niciunul dintre noi nu poate supraviețui fără milostivire, toți avem nevoie de iertare. Deci, dacă a ucide înseamnă a distruge, a suprima, a elimina pe cineva, atunci a nu ucide va însemna a îngriji, a valoriza, a include. Precum și a ierta.

Nimeni nu se poate înșela gândind: „Sunt în ordine pentru că nu fac nimic rău”. Un mineral sau o plantă au acest tip de existență, în schimb nu un om. O persoană – un bărbat sau o femeie – nu. Unui bărbat sau unei femei i se cere mai mult. Există bine de făcut, pregătit pentru fiecare dintre noi, fiecare al său, care ne face pe noi înșine până la capăt. „Să nu ucizi” este un apel la iubire și la milostivire, este o chemare de a trăi conform Domnului Isus, care și-a dat viața pentru noi și pentru noi a înviat. Odată am repetat toți împreună, aici în piață, o frază a unui sfânt despre asta. Poate că ne va ajuta: „Să nu faci rău este un lucru bun. Dar a nu face binele nu este bun”. Mereu trebuie să facem bine. Să mergem dincolo.

El, Domnul, care întrupându-se a sfințit existența noastră; El, care cu sângele său a făcut-o inestimabilă; El, „autorul vieții” (Fap 3,15), grație căruia fiecare este un cadou al Tatălui. În El, în iubirea sa mai puternică decât moartea, și prin puterea Duhului pe care Tatăl ni-l dăruiește, putem primi cuvântul „Să nu ucizi” ca apelul cel mai important și esențial: adică să nu ucizi înseamnă o chemare la iubire.

Notă:
1 Catehismul Bisericii Catolice, nr. 2259: „Scriptura, în relatarea uciderii lui Abel de către fratele său, Cain, dezvăluie, încă de la începuturile istoriei umane, prezența în om a mâniei și a lăcomiei, consecințe ale păcatului originar. Omul a devenit dușmanul semenului său. Dumnezeu arată ticăloșia acestui fratricid: «Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Acum, dar, blestemat să fii de pământul care și-a deschis gura ca să ia din mâna ta sângele fratelui tău» (Gen 4, 10-11)”

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 17.10.2018
Publicarea pe acest sit: 17.10.2018
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.