Audiența generală de miercuri

26. Rugăciunea și Treimea (2)
miercuri, 17 martie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi completăm cateheza despre rugăciune ca relație cu Preasfânta Treime, îndeosebi cu Duhul Sfânt.

Primul dar al fiecărei existențe creștine este Duhul Sfânt. Nu este unul din multele daruri, ci Darul fundamental. Duhul este darul pe care Isus l-a promis să ni-l trimită. Fără Duhul nu există relație cu Cristos și cu Tatăl. Pentru că Duhul deschide inima noastră la prezența lui Dumnezeu și o atrage în acel „vârtej” de iubire care este însăși inima lui Dumnezeu. Noi nu suntem numai oaspeți și pelerini pe drumul pe acest pământ, suntem oaspeți și pelerini și în misterul Treimii. Suntem ca Abraham, care într-o zi, primind în propriul cort trei călători, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dacă putem într-adevăr să-l invocăm pe Dumnezeu numindu-l „Abbá – Tăticule”, este pentru că în noi locuiește Duhul Sfânt; El este cel care ne transformă în profunzime și ne face să experimentăm bucuria emoționantă de a fi iubiți de Dumnezeu ca adevărați fii. Toată lucrarea spirituală înăuntrul nostru față de Dumnezeu o face Duhul Sfânt, acest dar. Lucrează în noi pentru a duce înainte viața noastră creștină spre Tatăl, cu Isus.

În această privință, Catehismul spune: „De fiecare dată când începem să ne rugăm lui Isus, Duhul Sfânt este cel care, prin harul său prevenitor, ne atrage pe calea rugăciunii. De vreme ce el ne învață să ne rugăm, amintindu-ni-l pe Cristos, cum să nu ne rugăm și lui? Iată de ce Biserica ne invită să ne rugăm fierbinte, în fiecare zi, Duhului Sfânt, mai ales la începutul și la sfârșitul oricărei acțiuni mai însemnate” (nr. 2670). Iată care este opera Duhului în noi. El ni-l „amintește” pe Isus și ni-l face prezent – putem spune că este amintirea noastră trinitară, este amintirea lui Dumnezeu în noi – și îl face prezent pe Isus, pentru ca să nu se reducă la personaj din trecut: adică Duhul îl aduce în prezent pe Isus în conștiința noastră. Dacă Cristos ar fi numai departe în timp, noi am fi singuri și rătăciți în lume. Da, ne-am aminti de Isus, acolo, departe însă Duhul este cel care îl aduce astăzi, acum, în acest moment în inima noastră. Însă în Duhul totul este însuflețit: creștinilor din orice timp și loc le este deschisă posibilitatea de a-l întâlni pe Cristos. Este deschisă posibilitatea de a-l întâlni pe Cristos nu numai ca un personaj istoric. Nu: el îl atrage pe Cristos în inimile noastre, Duhul este cel care ne face să ne întâlnim cu Cristos. El nu este departe, Duhul este cu noi: iarăși Isus îi educă pe discipolii săi transformând inima lor, așa cum a făcut cu Petru, cu Paul, cu Maria Magdalena, cu toți apostolii. Dar pentru ce este prezent Isus? Pentru Duhul este cel care-l aduce în noi.

Este experiența pe care au trăit-o atâția oameni care s-au rugat: bărbați și femei pe care Duhul Sfânt i-a format după „măsura” lui Cristos, în milostivire, în slujire, în rugăciune, în cateheză… Este un har a putea întâlni astfel de persoane: ne dăm seama că în ei pulsează o viață diferită, privirea lor vede „dincolo”. Să nu ne gândim numai la călugări, la eremiți; se află și printre oamenii obișnuiți, oameni care au țesut o lungă istorie de dialog cu Dumnezeu, uneori de luptă interioară, care purifică credința. Acești martori umili l-au căutat pe Dumnezeu în evanghelie, în Euharistia primită și adorată, în chipul fratelui aflat în dificultate, și păstrează prezența sa ca un foc secret.

Prima misiune a creștinilor este tocmai să mențină viu acest foc, pe care Isus l-a adus pe pământ (cf. Lc 12,49), și care este acest foc? Este iubirea, iubirea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Fără focul Duhului profețiile se sting, tristețea ia locul bucuriei, obișnuința înlocuiește iubirea, slujirea se transformă în sclavie. Vine în minte imaginea candelei aprinsă lângă tabernacol, unde se păstrează Euharistia. Și atunci când biserica este goală și coboară seara, și atunci când biserica este închisă, acea candelă rămâne aprinsă, continuă să ardă: nu o vede nimeni, și totuși arde în fața Domnului. Tot așa Duhul în inima noastră, este mereu prezent ca acea candelă.

Mai găsim scris în Catehism: „Duhul Sfânt, a cărui ungere ne impregnează toată ființa, este Maestrul interior al rugăciunii creștine. El este făuritorul tradiției vii a rugăciunii. Desigur, există tot atâtea căi posibile ale rugăciunii câți oameni care se roagă, dar Duhul Sfânt este cel care acționează în toți și cu toți. În comuniune cu Duhul Sfânt, rugăciunea creștină este rugăciune în Biserică” (nr. 2672). De atâtea ori se întâmplă că noi nu ne rugăm, nu avem voința de a ne ruga sau de atâtea ori ne rugăm ca papagalii cu gura, dar inima este departe. Acesta este momentul de a spune Duhului: „Vino, vino, Duhule Sfânt, încălzește inima mea. Vino și învață-mă să mă rog, învață-mă să-l privesc pe Tatăl, să-l privesc pe Fiul. Învață-mă cum este drumul credinței. Învață-mă cum să iubesc și mai ales învață-mă să am o atitudine de speranță”. Este vorba de a-l chema pe Duhul încontinuu pentru ca să fie prezent în viețile noastre.

Așadar, Duhul este cel care scrie istoria Bisericii și a lumii. Noi suntem pagini deschise, disponibile să primim caligrafia sa. Și în fiecare dintre noi Duhul compune opere originale, pentru că nu există niciodată un creștin complet identic cu un altul. În terenul nemărginit al sfințeniei, unicul Dumnezeu, Treime de Iubire, face să înflorească varietatea martorilor: toți egali prin demnitate, dar și unici în frumusețea pe care Duhul a voit ca să se elibereze în fiecare dintre cei pe care milostivirea lui Dumnezeu i-a făcut fii ai săi. Să nu uităm, Duhul este prezent, este prezent în noi. Să-l ascultăm pe Duhul, să-l chemăm pe Duhul – este darul, cadoul pe care Dumnezeu ni l-a oferit – și să-i spunem: „Duhule Sfânt, eu nu știu cum este fața ta – nu cunoaștem asta – dar știu că tu ești forța, că tu ești lumina, că tu ești capabil să mă faci să merg înainte și să mă înveți cum să mă rog. Vino, Duhule Sfânt”. Aceasta este o rugăciune frumoasă: „Vino, Duhule Sfânt”.

* * *

Apel

Încă o dată și cu atâta tristețe simt urgența de a evoca situația dramatică din Myanmar, unde atâtea persoane, mai ales tineri, își pierd viața pentru a oferi speranță țării lor. Și eu îngenunchez pe străzile din Myanmar și spun: să înceteze violența! Și eu îmi întind brațele și spun: să prevaleze dialogul! Sângele nu rezolvă nimic. Să prevaleze dialogul.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.03.2021
Publicarea pe acest sit: 17.03.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.