Audienţa generală de miercuri

Despre acțiunea Duhului Sfânt
miercuri, 15 mai 2013

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi aș vrea să mă opresc asupra acțiunii pe care Duhul Sfânt o săvârșește în conducerea Bisericii și a fiecăruia dintre noi la Adevăr. Isus însuși le spune discipolilor: Duhul Sfânt „vă va conduce la tot adevărul” (In 16,13), fiind El însuși „Duhul adevărului” (cf. In 14,17; 15,26; 16,13).

Trăim într-o epocă în care oamenii sunt mai degrabă sceptici față de adevăr. Benedict al XVI-lea a vorbit de multe ori despre relativism, adică despre tendința de a considera că nu există nimic definitiv și de a crede că adevărul este dat de consens sau de ceea ce vrem noi. Apare întrebarea: există cu adevărat „adevărul”? Ce este adevărul? Putem să îl cunoaștem? Putem să îl găsim? Aici îmi vine în minte întrebarea procuratorului roman Ponțiu Pilat atunci când Isus îi revelează sensul profund al misiunii sale: „Ce este adevărul?” (In 18,37.38). Pilat nu reușește să înțeleagă că „Adevărul” este în fața lui, nu reușește să vadă în Isus fața adevărului, care este fața lui Dumnezeu. Și totuși, Isus este tocmai aceasta: Adevărul, care, la plinirea timpurilor, „s-a făcut trup” (In 1,1.14), a venit în mijlocul nostru pentru ca noi să îl cunoaștem. Adevărul nu este apucat ca un lucru, adevărul se întâlnește. Nu este o posesie, este o întâlnire cu o Persoană.

Dar cine ne face să recunoaștem că Isus este Cuvântul adevărului, Fiul unicul născut al lui Dumnezeu Tatăl? Sfântul Paul învață că „nimeni nu poate să spună: «Isus este Domnul» decât prin Duhul Sfânt” (1Cor 12,3). Tocmai Duhul Sfânt, darul lui Cristos Înviat, ne face să recunoaștem Adevărul. Isus îl definește „Mângâietorul”, adică „acela care ne vine în ajutor”, care este alături de noi pentru a ne sprijini pe acest drum de cunoaștere; și, în timpul Ultimei Cine, Isus îi asigură pe discipoli că Duhul Sfânt îi va învăța toate, amintindu-le lor cuvintele Sale (cf. In 14,26).

Așadar, care este acțiunea Duhului Sfânt în viața noastră și în viața Bisericii pentru a ne conduce la adevăr? Înainte de toate amintește și imprimă în inimile credincioșilor cuvintele pe care le-a spus Isus și, tocmai prin aceste cuvinte, legea lui Dumnezeu – așa cum vestiseră profeții din Vechiul Testament – este înscrisă în inima noastră și devine în noi principiu de evaluare în alegeri și de călăuzire în acțiunile zilnice, devine principiu de viață. Se realizează marea profeție a lui Ezechiel: „Vă voi curăța de toate întinările și de toată idolatria voastră. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou… Voi pune în voi duhul meu și atunci veți urma legile mele, veți păzi poruncile mele și le veți pune în practică” (36,25-27). De fapt, din interiorul nostru se nasc acțiunile noastre: tocmai inima este cea care trebuie să se convertească la Dumnezeu și Duhul Sfânt o transformă dacă noi ne deschidem Lui.

Apoi, Duhul Sfânt, așa cum promite Isus, ne conduce „la tot adevărul” (In 16,13); ne conduce nu numai la întâlnirea cu Isus, plinătate a Adevărului, ci ne conduce și „înlăuntrul” Adevărului, adică ne face să intrăm într-o comuniune tot mai profundă cu Isus, dăruindu-ne înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu. Și la aceasta noi nu putem ajunge cu forțele noastre. Dacă Dumnezeu nu ne luminează interior, existența noastră de creștini va fi superficială. Tradiția Bisericii afirmă că Duhul adevărului acționează în inima noastră, trezind acel „simț al credinței” (sensus fidei) prin care, așa cum afirmă Conciliul Vatican II, poporul lui Dumnezeu, sub conducerea Magisteriului, aderă în mod infailibil la credința transmisă, o aprofundează cu judecată dreaptă și o aplică mai deplin în viață (cf. constituția dogmatică Lumen gentium, 12).

Să încercăm să ne întrebăm: sunt deschis la acțiunea Duhului Sfânt, îl rog pentru ca să îmi dea lumină, să mă facă mai sensibil la lucrurile lui Dumnezeu? Aceasta este o rugăciune pe care trebuie să o facem în toate zilele: „Duhule Sfânt, fă ca inima mea să fie deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, ca inima mea să fie deschisă la bine, ca inima mea să fie deschisă la frumusețea lui Dumnezeu în toate zilele”. Aș vrea să vă pun o întrebare tuturor: câți dintre voi se roagă în fiecare zi la Duhul Sfânt? Vor fi puțini, dar noi trebuie să satisfacem această dorință a lui Isus și să ne rugăm în toate zilele la Duhul Sfânt, pentru ca să ne deschidă inima către Isus.

Să ne gândim la Maria care „păstra toate acestea, meditându-le în inima ei” (Lc 2,19.51). Primirea cuvintelor și adevărurilor credinței pentru ca să devină viață se realizează și crește sub acțiunea Duhului Sfânt. În acest sens, trebuie să învățăm de la Maria, să retrăim „da”-ul ei, disponibilitatea sa totală de a-l primi pe Fiul lui Dumnezeu în viața ei, care din acel moment este transformată. Prin Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul își stabilesc locuința la noi: noi trăim în Dumnezeu și din Dumnezeu. Însă viața noastră este cu adevărat însuflețită de Dumnezeu? Câte lucruri pun înainte de Dumnezeu?

Iubiți frați și surori, avem nevoie să ne lăsăm inundați de lumina Duhului Sfânt, pentru ca El să ne introducă în Adevărul lui Dumnezeu, care este singurul Domn al vieții noastre. În acest An al Credinței să ne întrebăm dacă am făcut în mod concret vreun pas pentru a-l cunoaște mai mult pe Cristos și adevărurile credinței, citind și meditând Sfânta Scriptură, studiind Catehismul, apropiindu-ne cu statornicie de Sacramente. Dar, în același timp, să ne întrebăm ce pași facem pentru ca credința să orienteze toată existența noastră. Nu suntem creștini „pentru un timp”, numai în unele momente, în unele circumstanțe, în unele alegeri. Nu putem fi creștini așa, suntem creștini în orice moment! Total! Adevărul lui Cristos, pe care Duhul Sfânt ni-l învață și ni-l dăruiește, interesează pentru totdeauna și total viața noastră zilnică. Să îl invocăm mai des, pentru ca să ne conducă pe drumul discipolilor lui Cristos. Să îl invocăm în toate zilele. Vă fac această propunere: să îl invocă în toate zilele pe Duhul Sfânt, astfel Duhul Sfânt ne va apropia de Isus Cristos.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.05.2013
Publicarea pe acest sit: 15.05.2013
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.