Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Fericiri:
3. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați (Mt 5,4)
miercuri, 12 februarie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Am întreprins călătoria în Fericiri și astăzi ne oprim asupra celei de-a doua: Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați.

În limba greacă în care este scrisă Evanghelia, această fericire este exprimată cu un verb care nu este la pasiv – de fapt cei fericiți nu îndură acest plâns – ci la activ: „se tânguiesc”; plâng, dar dinăuntru. Este vorba de o atitudine care a devenit centrală în spiritualitatea creștină și pe care părinții din deșert, primii călugări din istorie, o numeau „penthos”, adică o durere interioară care deschide la o relație cu Domnul și cu aproapele; la o relație reînnoită cu Domnul și cu aproapele.

Acest plâns, în Scripturi, poate avea două aspecte: primul este pentru moartea sau pentru suferința cuiva. Celălalt aspect sunt lacrimile pentru păcat – pentru propriul păcat -, când inima sângerează pentru durerea că l-a ofensat pe Dumnezeu și pe aproapele.

Deci este vorba de a-l iubi pe celălalt în așa manieră încât să ne legăm cu el sau cu ea până la împărtășirea durerii sale. Există persoane care rămân distante, un pas înapoi; în schimb este important ca alții să facă breșă în inima noastră.

Am vorbit adesea despre darul lacrimilor și cât este de prețios1. Se poate iubi în manieră rece? Se poate iubi din funcție, din datorie? Desigur că nu. Există persoane suferinde de consolat, dar uneori există și consolați de chinuit, de trezit, care au o inimă de piatră și au uitat să plângă. Trebuie treziți și oameni care nu știu să se înduioșeze de durerea altuia.

De exemplu, doliul este un drum amar, dar poate fi util pentru a deschide ochii asupra vieții și asupra valorii sacre și de neînlocuit a fiecărei persoane, și în acel moment ne dăm seama cât de scurt este timpul.

Este o a doua semnificație a acestei fericiri paradoxale: a plânge pentru păcat.

Aici trebuie făcută deosebire: sunt cei care se supără pentru că au greșit. Însă acesta este orgoliu. În schimb sunt cei care plâng pentru răul făcut, pentru binele omis, pentru trădarea raportului cu Dumnezeu. Acesta este plânsul pentru că n-au iubit, care izvorăște din faptul de a avea la inimă viața celuilalt. Aici se plânge pentru că nu se corespunde Domnului care ne iubește așa de mult și ne întristează gândul binelui nefăcut; acesta este simțul păcatului. Aceștia spun: „L-am rănit pe cel pe care-l iubesc”, și asta îi îndurerează până la lacrimi. Dumnezeu să fie binecuvântat dacă vin aceste lacrimi!

Aceasta este tema propriilor greșeli care trebuie înfruntată, dificilă dar vitală. Să ne gândim la plânsul sfântului Petru, care îl va duce la o iubire nouă și mult mai adevărată: este un plâns care purifică, reînnoiește. Petru l-a privit pe Isus și a plâns: inima sa a fost reînnoită. Spre deosebire de Iuda, care n-a acceptat că a greșit și, sărăcuțul, s-a sinucis. A înțelege păcatul este un dar al lui Dumnezeu, este o lucrare a Duhului Sfânt. Noi, singuri, nu putem înțelege păcatul. Este un har pe care trebuie să-l cerem. Doamne, fă să înțeleg răul pe care l-am făcut sau pe care pot să-l fac! Acesta este un dar foarte mare și după ce s-a înțeles asta, vine plânsul căinței.

Unul dintre primii călugări, Efrem Sirul spune că o față spălată de lacrimi este inefabil de frumoasă (cf. Discurs ascetic). Frumusețea căinței, frumusețea plânsului, frumusețea părerii de rău! Ca întotdeauna viața creștină are în milostivire exprimarea sa cea mai bună. Înțelept și fericit este cel care primește durerea legată de iubire, pentru că va primi mângâierea Duhului Sfânt care este duioșia lui Dumnezeu care iartă și corectează. Dumnezeu iartă mereu: să nu uităm asta. Dumnezeu iartă mereu, chiar și păcatele cele mai urâte, mereu. Problema este în noi, că încetăm să cerem iertare, ne închidem în noi înșine și nu cerem iertarea. Aceasta este problema; dar El este acolo pentru a ierta.

Dacă ținem cont mereu că Dumnezeu „nu face după greșelile noastre, nici nu ne răsplătește după fărădelegile noastre” (Ps 103,10), trăim în milostivire și în compasiune, și apare în noi iubirea. Fie ca Domnul să ne dea să iubim din belșug, să iubim cu zâmbetul, cu apropierea, cu slujirea și chiar cu plânsul.

* * *

Apel pentru Siria și China

Eu aș vrea ca în acest moment toți să ne rugăm pentru iubita și martirizata Siria. Atâtea familii, atâția bătrâni, copii, trebuie să fugă de război. Siria sângerează de mulți ani. Să ne rugăm pentru Siria.

O rugăciune și pentru frații noștri chinezi care suferă această boală așa de dură. Fie ca să găsească drumul vindecării cât mai curând posibil!

Notă:
1 Cf. Exortația apostolică post-sinodală Christus vivit, 76; Discurs adresat tinerilor de la Universitatea S. Tomas, Manila, 18 ianuarie 2015; Omilia din Miercurea Cenușii, 18 februarie 2015.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.02.2020
Publicarea pe acest sit: 12.02.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.