A repune în centru relaţia cu persoana concretă şi reală

Scrisoarea circulară a Congregației pentru Educația Catolică adresată școlilor, universităților și instituțiilor educative

Răspândirea lui covid-19 a schimbat profund existența noastră și modul de a trăi: „Am ajuns înfricoșați și dezorientați. Ca discipolii din evanghelie am fost cuprinși pe nepregătite de o furtună neașteptată și furioasă”[1]. La dificultățile sanitare s-au adăugat cele economice și sociale. Sistemele educative din toată lumea au suferit pandemia la nivel fie școlar fie academic. Pretutindeni s-a încercat să se asigure un răspuns rapid prin platforme digitale pentru didactica la distanță, a căror eficacitate a fost condiționată însă de o inegalitate marcată a oportunităților educative și tehnologice. Conform unor date recente furnizate de agențiile internaționale, circa zece milioane de copii nu vor putea avea acces la instruire în următorii ani, mărind prăpastia educativă existentă deja.

La asta se adaugă situația dramatică a școlilor în universităților catolice care, fără sprijin economic al statului, riscă închiderea sau o redimensionare radicală. Și totuși, instituțiile educative catolice (școli și universități) au știut, și în acest caz, să devină frontieră înaintată a preocupării educative punându-se în slujba comunității ecleziale și civile, asigurând o slujire formativă și culturală cu caracter public, în folosul întregii comunități.

Educație și relație

În acest context, din păcate încă necontrolat în diferite părți ale lumii, au reieșit câteva provocări. Înainte de toate, didactica la distanță – deși necesară în acest moment de criticitate – a arătat cum ambientul educativ format din persoane care se întâlnesc, interacționând direct și „în prezență”, nu constituie pur și simplu un context accesoriu la activitatea educativă, ci însăși substanța acelui raport de schimb și de dialog (între profesori și elevi), indispensabil pentru formarea persoanei și pentru înțelegerea critică a realității. În clase, în aule și în laboratoare se crește împreună și se construiește o identitate de relație. În toate vârstele vieții, dar cu atât mai mult în copilărie, în adolescență și în prima vârstă adultă procesul de creștere psiho-pedagogică nu se poate realiza fără întâlnirea cu alții și prezența celuilalt face să se nască condițiile necesare pentru înflorirea creativității și a incluziunii. În domeniul cercetării științifice, al investigației academice și, în general, al activității didactice, relațiile interpersonale constituie „locul” în care transdisciplinaritatea și interdisciplinaritatea se evidențiază drept criterii culturale fundamentale pentru a zăgăzui riscurile de fragmentare și dezintegrare a științelor, precum și pentru deschiderea acestor științe la lumina Revelației.

Formarea educatorilor

Pentru ca să se întâmple asta, trebuie repus mereu în centrul acțiunii educative relația cu persoana concretă și între persoanele reale care constituie comunitatea educativă; relație care nu poate găsi casă suficientă în interacțiunea mediată de un ecran sau în conexiunile impersonale ale rețelei digitale. Persoana concretă și reală este însuși sufletul proceselor educative formale și informale, precum și izvor inepuizabil de viață pentru natura sa esențial relațională și comunitară, care implică mereu dubla dimensiune verticală (deschisă la comuniunea cu Dumnezeu) și orizontală (comuniunea între oameni). Educația catolică – inspirându-se din viziunea creștină despre realitate în toate exprimările sale – tinde la formarea integrală a persoanei chemate să trăiască în manieră responsabilă o vocație specifică în solidaritate cu ceilalți oameni.

Într-o lume în care „totul este intim relaționat”[2], ne simțim uniți în găsirea – conform antropologiei creștine – de parcursuri formative noi care ne permit să creștem împreună utilizând instrumentele relaționale pe care ni le oferă tehnologia de astăzi, însă mai ales deschizându-ne la ascultarea sinceră de neînlocuit a glasului celuilalt, dăruind timp pentru o reflecție și proiectare comună, prețuind relatările personale și proiectele împărtășite, învățăturile istoriei și ale înțelepciunii generațiilor trecute. Într-un asemenea proces de formare în relație și în cultura întâlnirii găsește spațiu și valorizare și „casa comună” cu toate creaturile, deoarece persoanele, tocmai pentru că se formează la o logică a comuniunii și a solidarității, deja lucrează „pentru a recupera armonia senină cu creația”[3] și pentru a configura lumea ca „spațiu al unei fraternități adevărate” (cf. Gaudium et spes, 37).

Slujirea cu scop

Situația actuală a făcut să se evidențieze cu putere exigența unui pact educativ tot mai comunitar și împărtășit, care – scoțând putere din evanghelie și din învățăturile Bisericii – colaborează în sinergie generoasă și deschisă la răspândirea unei autentice culturi a întâlnirii. Pentru aceasta, școlile și universitățile catolice sunt chemate să formeze persoane disponibile să se pună în slujba comunității. De fapt, în slujire putem experimenta că este mai mult bucurie în a da decât în a primi (cf. Fap 20,35) și că timpul nostru nu mai este timpul indiferenței, al egoismelor și al diviziunilor: „Toată lumea suferă și trebuie să se regăsească unită în înfruntarea pandemiei”, din moment ce „provocarea pe care o înfruntăm ne unește pe toți și nu face diferență de persoane”[4]. Formarea la slujire în societate pentru promovarea bunului comun interpelează pe toți să „unească eforturile într-o amplă alianță educativă pentru a forma persoane mature, capabile să depășească fragmentări și contrapoziții și să reconstruiască țesutul de relații pentru o omenire mai fraternă”[5]

A lucra în rețea

Claritatea pe care „pandemia a scos-o în evidență cât suntem de vulnerabili și interconectați cu toții”[6] cere instituțiilor educative – catolice și necatolice – să contribuie la realizarea unei alianțe educative care, ca într-o mișcare de echipă, să aibă obiectivul de a „regăsi pasul comun pentru a reînsufleți angajarea pentru și cu generațiile tinere, reînnoind pasiunea pentru o educație mai deschisă și inclusivă, capabilă de ascultare răbdătoare, dialog constructiv și înțelegere reciprocă”[7]. Acest lucru poate să fie favorizat de o rețea mai integrată de cooperare, care se configurează ca un punct de plecare pentru a fixa și a împărtăși unele obiective indispensabile spre care să conveargă – în mod creativ și concret – modele de conviețuire alternative față de cele ale unei societăți masificate și individualiste[8]. Este vorba de o responsabilitate amplă și deschisă la toți cei care au la inimă construirea unui proiect educativ reînnoit pe perioadă lungă, pe baza instanțelor etice și normative împărtășite. O contribuție prețioasă poate să fie dată de pastorația școlară și universitară precum și de fiecare creștin prezent în toate instituțiile educative.

Concluzie

Congregația pentru Educația Catolică – așa cum s-a exprimat deja în comunicatul din 14 mai 2020 – reînnoiește propria apropiere și exprimă apreciere vie tuturor comunităților educative din instituțiile școlare și universitare catolice care, în pofida urgenței sanitare, au garantat desfășurarea propriilor activități pentru a nu întrerupe acel lanț educativ care este la baza nu numai a dezvoltării personale, ci și a vieții sociale. În perspectiva viitoarei programări școlare și academice, deși între incertitudini și preocupări, responsabilii societății sunt chemați să dea relevanță mai mare educației în toate dimensiunile formale și informale, coordonând eforturile pentru a susține și a asigura, în acest timp dificil, angajarea educativă a tuturor.

Este timpul de a privi înainte cu curaj și speranță. Instituțiile educative catolice au în Cristos – cale, adevăr și viață (cf. In 14,6) – fundamentul lor și un izvor peren de „apă vie” (cf. In 4,7-13) care revelează noul sens al existenței și o transformă. De aceea, să ne susțină convingerea că în educație locuiește sămânța speranței: o speranță de dreptate și de pace.

Cetatea Vaticanului, 10 septembrie 2020

Cardinal Giuseppe Versaldi
prefect

Angelo Vincenzo Zani
arhiepiscop titular de Volturno
secretar

Note:
[1] Papa Francisc, Moment extraordinar de rugăciune pe platoul Bazilicii „Sfântul Petru”, 27.03.2020.
[2] Papa Francisc, Scrisoarea enciclică Laudato si’, 24 mai 2015, 137.
[3] Papa Francisc, Scrisoarea enciclică Laudato si’, 24 mai 2015, 225.
[4] Papa Francisc, Mesaj Urbi et Orbi, 12 aprilie 2020.
[5] Papa Francisc, Mesaj pentru lansarea Pactului educativ, 12 septembrie 2019.
[6] Papa Francisc, Audiență generală, 12 august 2020.
[7] Papa Francisc, Discurs adresat participanților la Adunarea Plenară a Congregației pentru Educația Catolică, 20 februarie 2020.
[8] Cf. Congregația pentru Educația Catolică, A educa la umanismul solidar. Pentru a construi o civilizație a iubirii la 50 de ani de la «Populorum progressio», 16 aprilie 2017, VI.

Autor: Cardinalul Giuseppe Versaldi
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 10.09.2020
Publicarea pe acest sit: 10.09.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.