Videomesajul Papei la încheierea Congresului Euharistic Internațional

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
la încheierea Congresului Euharistic Internațional
(Cebu, Filipine, 24-31 ianuarie 2016)
Vatican, 31 ianuarie 2016

Iubiți frați și surori,

Vă salut pe voi toți care sunteți adunați la Cebu pentru al cincizeci și unulea Congres Euharistic Internațional. Îi mulțumesc cardinalului Bo, care este reprezentantul meu în mijlocul vostru, și adresez un salut special cardinalului Vidal, arhiepiscopului Palma și episcopilor, preoților și credincioșilor de la Cebu. Îl salut și pe cardinalul Tagle și pe toți catolicii din Filipine. Sunt deosebit de fericit că acest congres a adunat atâtea persoane din vastul continent asiatic și din toată lumea.

Am vizitat Filipine abia un an în urmă, puțin după taifunul Yolanda. Am putut constata personal credința profundă și capacitatea de revenire a populației. Sub ocrotirea lui Santo Ni?o, poporul filipinez a primit Evanghelia lui Isus Cristos în urmă cu circa cinci sute de ani. De atunci, a dat mereu lumii un exemplu de fidelitate și de profundă evlavie față de Domnul și față de Biserica sa. A fost și un popor de misionari, răspândind lumina Evangheliei în Asia și până la marginile pământului.

Tema congresului euharistic – Cristos în voi, speranța noastră de glorie – este foarte oportună. Ne amintește că Isus înviat este mereu viu și prezent în Biserica sa, mai ales în Euharistie, sacramentul trupului și sângelui său. Prezența lui Cristos în mijlocul nostru nu este numai o mângâiere, ci și o promisiune și o invitație. Este o promisiune că într-o zi bucuria și pacea veșnică ne vor aparține în plinătatea împărăției sale. Dar este și o invitație de a ieși, ca misionari, pentru a duce mesajul duioșiei Tatălui, al iertării sale și al milostivirii sale la orice bărbat, femeie și copil.

Cât de mult are nevoie de acest mesaj lumea noastră! Dacă ne gândim la toate conflictele, nedreptățile, crizele umanitare urgente care marchează timpul nostru, ne dăm seama cât de important este pentru fiecare creștin să fie un adevărat discipol misionar, ducând vestea ce bună a iubirii răscumpărătoare a lui Cristos la o lume care atâta nevoie de reconciliere, dreptate și pace.

Deci este oportun că acest congres a fost celebrat în Anul Milostivirii, în care întreaga Biserică este invitată să se concentreze asupra inimii Evangheliei: milostivirea. Suntem chemați să ducem balsamul iubirii milostive a lui Dumnezeu întregii familii umane, pansând răni, ducând speranță acolo unde disperarea pare că atât de des predomină.

În timp ce acum, la sfârșitul acestui congres euharistic, vă pregătiți să „ieșiți”, există două gesturi ale lui Isus la ultima cină asupra cărora vă cer să reflectați. Ambele au de-a face cu dimensiunea misionară a Euharistiei. Este vorba despre convivialitate și despre spălarea picioarelor.

Știm cât de important era pentru Isus să împărtășească mesele cu discipolii săi, dar, în special, și cu păcătoși și cei marginalizați. Șezând la masă, Isus putea să-i asculte pe ceilalți, să audă istoriile lor, să le aprecieze speranțele și aspirațiile și să le vorbească despre iubirea Tatălui. La fiecare Euharistie, masa cinei Domnului, trebuie să fim inspirați să urmăm exemplul său, mergând în întâmpinarea celorlalți, în spirit de respect și deschidere, pentru a împărtăși cu ei darul pe care noi înșine l-am primit.

În Asia, unde Biserica este angajată într-un dialog respectuos cu adepții altor religii, această mărturie profetică are loc foarte adesea, așa cum știm, prin dialogul de viață. Mărturia de vieți transformate de iubirea lui Dumnezeu este pentru noi cel mai bun mod de a proclama promisiunea împărăției reconcilierii, a dreptății și a unității pentru familia umană. Exemplul nostru poate să deschidă inimile la harul Duhului Sfânt, care le conduce la Cristos Mântuitorul.

Cealaltă imagine pe care ne-o oferă Domnul la ultima cină este spălarea picioarelor. În seara dinaintea pătimirii sale, Isus a spălat picioarele discipolilor în semn de slujire umilă, de iubire necondiționată cu care și-a dat viața pe cruce pentru mântuirea lumii. Euharistia este o școală de slujire umilă. Ne învață să fim gata să existăm pentru ceilalți. Și acest lucru este în centrul uceniciei misionare.

Mă gândesc aici la consecințele taifunului. A adus o imensă devastare în Filipine, dar a provocat și o imensă revărsare de solidaritate, generozitate și bunătate. Persoanele s-au implicat să reconstruiască nu numai casele, ci și viețile. Euharistia ne vorbește despre această forță care provine din cruce și care aduce încontinuu viață nouă. Schimbă inimile. Ne permite să fim grijulii, să-l ocrotim pe cel care este sărac și vulnerabil și să fim sensibili la strigătul fraților noștri și al surorilor noastre aflați în nevoie. Ne învață să acționăm cu integritate și să refuzăm nedreptatea și corupția care otrăvesc rădăcinile societății.

Dragi prieteni, fie ca acest congres euharistică să vă întărească în iubirea voastră față de Cristos prezent în Euharistie. Să vă facă apți, ca discipoli misionari, ca să duceți această mare experiență de comuniune eclezială și angajare misionară la familiile, parohiile și comunitățile voastre și la Bisericile voastre locale. Să fie ferment de reconciliere și de pace pentru lumea întreagă.

Acum, la sfârșitul congresului, sunt bucuros să anunț că următorul Congres Euharistic Internațional se va desfășura în 2020 la Budapesta, în Ungaria. Vă cer vouă tuturor să vă uniți cu mine în rugăciune pentru rodnicia sa spirituală și pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra tuturor celor care sunt angajați în pregătiri. În timp ce vă întoarceți la casele voastre reînnoiți în credință, împart cu plăcere binecuvântarea mea apostolică vouă și familiilor voastre, ca garanție de bucurie și de pace durabilă în Domnul.

Să vă binecuvânteze Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.01.2016
Publicarea pe acest sit: 01.02.2016
Etichete:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?