Videomesajul Papei către Episcopii americani

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
către Episcopii americani reuniți în adunare generală
Vatican, 15 noiembrie 2016

Iubiți frați episcopi,

Mă bucur că am această oportunitate pentru a mă putea adresa dumneavoastră. În urmă cu un an am fost cu dumneavoastră în vizita mea pastorală în Statele Unite. Acolo, am rămas impresionat de vitalitatea și diversitatea comunității catolice. De-a lungul istoriei sale, Biserica din țara voastră a primit și a integrat noi fluxuri de imigranți. Cu varietatea bogată a limbilor și tradițiilor lor culturale, au dat formă feței Bisericii nord-americane în continuă transformare.

În acest context, aș dori să mă refer la apropiata a Cincea Întâlnire Națională a Pastorației Hispane. Celebrarea acestei a cincea întâlniri va începe în diecezele voastre în luna ianuarie și se va încheia cu o celebrare națională în septembrie 2018.

În continuitate cu anterioarele, această întâlnire încearcă să recunoască și să valorizeze darurile specifice pe care catolici hispanici le-au oferit și continuă să le ofere Bisericii din țara voastră. Însă este mult mai mult decât atât. Este parte dintr-un proces mai mare de reînnoire și de impuls misionar, la care sunt chemate toate Bisericile locale.

Marea noastră provocare este de a crea o cultură a întâlnirii, care să stimuleze fiecare persoană și fiecare grup să împărtășească bogăția tradițiilor și experiențelor sale, să dărâme zidurile și să construiască punți. Biserica din Statele Unite, ca în alte părți ale lumii, este chemată să „iasă” din comoditatea sa și să se transforme în ferment de comuniune. Comuniune între noi înșine, cu frații noștri creștini și cu toți cei care caută un viitor de speranță.

Trebuie să fim tot mai deplin o comunitate de discipoli misionari, plini de iubire față de Domnul Isus și de entuziasm pentru răspândirea Evangheliei. Comunitatea creștină trebuie să fie un semn și o vestire profetică a planului lui Dumnezeu pentru toată familia umană. Suntem chemați să fim purtătorii veștilor bune pentru o societate supusă la descumpănitoare schimbări sociale, culturale și spirituale, și la o polarizare crescândă.

Aștept ca Biserica din țara voastră, în toate locurile sale, să însoțească această Întâlnire cu propria reflecție și discernământ pastoral. În mod deosebit, vă cer să luați în considerare în ce manieră Bisericile voastre locale pot să răspundă mai bine la prezența crescândă, la darurile și la potențialul comunității hispanice. Conștienți de aportul pe care comunitatea hispanică îl oferă vieții națiunii, mă rog pentru ca Întâlnirea să contribuie la reînnoirea societății și la apostolatul Bisericii din Statele Unite ale Americii.

Cu recunoștință față de toți cei care participă la pregătirea celei de-a cincea întâlniri, vă asigur de rugăciunile mele pentru această importantă inițiativă a Conferinței Episcopale. Pe voi toți, precum și clerul, călugării și credincioșii laici din Bisericile voastre locale, vă încredințez mijlocirii Neprihănitei Fecioare Maria și vă împart din inimă binecuvântarea apostolică, drept garanție de har și pace în Domnul.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.11.2016
Publicarea pe acest sit: 17.11.2016
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.