Seminarul, inima Diecezei de Iaşi şi inima inimii noastre

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel,
Episcopul Diecezei romano-catolice de Iași

Seminarul, inima Diecezei de Iași
și inima inimii noastre

Anul acesta, în ziua de 29 septembrie, Biserica locală de Iași trăiește un nou și binecuvântat moment: jubileul de 125 de ani de la deschiderea Seminarului „Sfântul Iosif”, pentru ca tânăra Dieceză de Iași să aibă proprii seminariști și preoți indigeni, care, cunoscând limba, cultura și obiceiurile locale, să desfășoare o activitate pastorală mai bogată, atât de mult așteptată de vrednicii credincioși din estul Carpaților.

Fericitul episcop, care a dorit și a reușit să deschidă acest Seminar, a fost Nicolae Iosif Camilli, evenimentul petrecându-se la scurt timp după numirea sa ca episcop și păstor al noii episcopii (27 iunie 1884), de către marele papă Leon al XIII-lea.

În felul acesta, dorința de veacuri a celorlalți misionari din Vicariatul Apostolic al Moldovei, de a avea un Seminar, o casă de formare pentru clerul indigen, se transforma în realitate.

Era un început curajos, care ca orice început nu a fost ușor, și nici lipsit de griji din partea noului episcop. Dar marea dorință și convingerea profundă a păstorului dedicat misiunii sale, Nicolae Iosif Camilli, ca și îndemnul primit de la papa Leon al XIII-lea, au fost încununate de succes.

„Voința papei este voința lui Dumnezeu”, avea să declare păstorul diecezei în scrisoarea pastorală despre Seminar (26 iulie 1893) adresată preoților și credincioșilor Diecezei de Iași, iar pentru împlinirea acestei voințe, deși era sărac și lipsit de mijloacele necesare, binecuvântat de papa, s-a pus la lucru și a cheltuit până la ultimul ban, dotând Seminarul cu cele necesare. Cu un efort deosebit, a avut mângâierea de a deschide Seminarul „Sfântul Iosif” pentru cei dintâi trei seminariști.

Un număr mic, l-am putea chiar numi simbolic, dar un număr ce ne poate duce cu gândul, iertați îndrăzneala, la începuturi, la Dumnezeu cel întreit care a făcut ca totul să crească cu harul și lucrarea sa dumnezeiască și să se mărească fără încetare. Acest început a fost așezat sub ocrotirea sfântului Iosif, ocrotitorul celei mai sfinte familii din istorie.

Despre un astfel de mod de lucru al lui Dumnezeu ne vorbește însuși Isus, când ne cheamă să admirăm împărăția lui Dumnezeu, asemănată cu un grăunte de muștar, un bob mic, care conține în el un proiect ce crește, până în veșnicie.

Apoi le-a spus: „Cu ce să asemănăm împărăția lui Dumnezeu sau prin ce parabolă să o reprezentăm? Este ca un grăunte de muștar, care, atunci când este semănat în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ, dar după ce a fost semănat crește și devine mai mare decât toate plantele și face ramuri înalte, așa încât păsările cerului se pot adăposti la umbra lui” (Mc 4,30).

Când ne gândim la începutul Seminarului din 29 septembrie 1886, nu putem vedea oare aceeași imagine a grăuntelui de muștar, care încet, încet a crescut, cu toate vitregiile timpului, ca un mare pom, o adevărată instituție, o adevărată școală, prin care au trecut și s-au adăpostit la umbra altarului și a crucii și în școala iubirii divine peste 600 de elevi dornici să-l cunoască pe Isus, iar mai târziu să-l facă cunoscut ca martori ai iubirii sale, mulți dintre ei ajungând să fie preoți și apostoli ai timpurilor noastre.

Când am celebrat și rememorat cei o sută de ani de la publicarea primei scrisori pastorale despre Seminar de către episcopul Nicolae Iosif Camilli din 26 iulie 1893, scrisoare în care el prezenta bucuria existenței primului Seminar diecezan în Iași, adresam preoților, seminariștilor, credincioșilor noștri, o scrisoare pastorală evocativă, iar spre sfârșit subliniam un gând, pe care vreau să-l reiau și astăzi despre Seminarul din Iași și rolul său. Iată cuvintele de atunci: „Avem, așadar, în istoria Bisericii noastre o mare moștenire, grație proniei cerești, grație patronului nostru, sfântul Iosif. Germenul de atunci a crescut. Cei trei seminariști sunt acum 350 (azi 225 la Iași și Bacău,) gata să ducă în lume darul Preoției și flacăra credinței. Nu e meritul nostru, este în schimb datoria și obligația noastră de a păstra, a conserva și a face să crească și să se desăvârșească această operă, grădina sacră a diecezei – Seminarul din Iași. Este lucrul cel mai de preț pe care-l avem. Ne place să spunem și să repetăm și noi cu sfântul Pius al X-lea și ar fi bine să devină o sfântă realitate între toți fiii Bisericii noastre: Seminarul este inima inimii noastre„.

Avem ocazia, acum, la popasul celor 125 de ani de istorie, să retrăim bucuria unei constatări și convingeri; avem un dar ceresc, o comoară și un testament de la episcopul nostru Nicolae Iosif Camilli, o bogăție inestimabilă, ocrotită de ceilalți vrednici episcopi, Dominic Jaquet, Anton Durcovici, Marcu Glaser, Petru Pleșca, precum și de ceilalți păstori și rectori. Suntem chemați să o ocrotim, să o iubim și să o îmbogățim, nu atât cu umilele noastre puteri, ci cu ajutorul și ocrotirea lui Isus, păstorul suprem, a Maicii Preacurate, a sfântului Iosif și a patronilor cerești, spre slava atotputernicului Dumnezeu, spre cinstea înaintașilor noștri, dar mai ales spre bucuria seminariștilor noștri și a bravilor și vrednicilor credincioși din Moldova și din România.

Sfințiile voastre, dragi seminariști și persoane consacrate, iubiți credincioși,

Retrăind și celebrând cu bucurie marele eveniment al celor 125 de ani de la înființarea Seminarului de către veneratul episcop Nicolae Iosif Camilli, și voind să marcăm cum se cuvine acest act de profundă trăire de credință și iubire, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic de Iași,

declarăm anul academic 2011-2012

An Jubiliar al Seminarului

și stabilim pentru acest aniversar câteva celebrări și manifestări oficiale:

– ziua de 29 septembrie 2011 va fi o zi specială de rugăciuni în Seminarul nostru, ca și în întreaga dieceză, iar seara la ora 18:30, în catedrala „Preasfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași vom celebra sfânta Liturghie de mulțumire și un Te Deum. La sfârșitul sfintei Liturghii va fi prezentată lucrarea jubiliară: „125 de ani de la înființarea Seminarului catolic din Iași„, a pr. Alois Moraru;

– la 1 octombrie 2011 va avea loc deschiderea oficială a noului an academic 2011-2012, la sediul Institutului Teologic Romano-Catolic Iași, la ora 10:00, prin celebrarea sfintei Liturghii pontificale cu participarea tuturor părinților profesori, a personalului administrativ și a preoților din Iași și din împrejurimi, în prezența invitaților și a credincioșilor sosiți din alte localități. Acest act se va înscrie în programul celebrărilor destinate anului jubiliar ca un prilej de comuniune, cu cei care ne-au deschis paginile de istorie pe care noi suntem datori a le continua;

– ziua de 26 noiembrie 2011, momentul când se împlinesc 55 de ani de la redeschiderea secției române a Institutului Teologic Romano-Catolic la Iași, o vom dedica mulțumirii și rugăciunilor față de providența divină pentru harul ce ni l-a făcut de a ne întoarce în casa noastră, de unde seminariștii au fost constrânși să plece în exil. Acest lucru a fost posibil prin grija venerabilului episcop Petru Pleșca, un mare iubitor al Seminarului;

– ziua de 10 decembrie, când vom comemora 60 de ani de la moartea episcopului martir dr. Anton Durcovici, păstorul care și-a dat viața pentru poporul credincios al Diecezei de Iași, va fi un nou moment pentru întâlnirea în spirit cu cel care a devenit simbolul rectorului și maestrului de caractere, care a știut să dea cea mai curajoasă mărturie de jertfă iubitoare și care și-a petrecut cea mai mare parte din viață printre seminariști.

– ziua Sfântului Toma de Aquino (28 ianuarie 2012) cu academia tomistă obișnuită după metoda practicată de școala părinților iezuiți, cei dintâi formatori în Seminarul episcopului Nicolae Iosif Camilli din Iași;

– 19 martie 2012: celebrarea patronului Seminarului, Sfântul Iosif, sub ocrotirea căruia a fost așezat chiar de la început;

– 29 iunie 2012: consacrarea de preoți și noi păstori de suflete, pentru care a fost întemeiat Seminarul „Sfântul Iosif” în Iași.

Aceste și alte momente speciale vor constitui pentru profesori și seminariști ocazii fericite de aducere aminte de momentul înființării Seminarului, casa de formare și pregătire a celor ce vor să-l cunoască pe Isus și să-l urmeze printre oamenii zilelor noastre.

Împreună cu episcopul nostru auxiliar Aurel, încredințăm părintelui rector și tuturor profesorilor acest proiect aniversar cu propunerile menționate și cu încurajarea noastră.

Îndreptăm către seminariști apelul nostru părintesc: să descopere în istoria Seminarului din Iași programul marelui preot, Cristos, pentru pregătirea viitorilor săi colaboratori și prieteni, apostolii lumii de azi.

Cu binecuvântarea noastră părintească și cu speranța multor bucurii și împliniri.

Ca toți să fie una!

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 20.09.2011
Publicarea pe acest sit: 21.09.2011
Etichete:

Comentariile sunt închise.