Scrisoarea Papei către premierul britanic cu ocazia Întâlnirii G8

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
către primul ministru britanic David Cameron,
cu ocazia întâlnirii G8 (17-18 iunie 2013)

Onorabilului David Cameron, MP, prim ministru

Sunt bucuros să răspund la scrisoarea dumneavoastră respectuoasă din 5 iunie 2013, cu care ați voit să mă informați despre agenda conducerii dumneavoastră pentru Președinția Britanică a G8 în anul 2013 și despre apropiatul Summit, prevăzut la Lough Erne, în zilele de 17 și 18 iunie 2013, intitulat: „A G8 meeting that goes back to first principles” (O întâlnire G8 ce se întoarce la primele principii).

Pentru ca această temă să-și aibă semnificația sa cea mai amplă și profundă, trebuie asigurată oricărei activități politice și economice naționale și internaționale o referință la om. De fapt, aceste activități trebuie, pe de o parte, să permită exprimarea maximă a libertății și a creativității individuale și colective și, pe de altă parte, să promoveze și să garanteze că ele se exercită mereu în mod responsabil și în sensul solidarității, cu o atenție deosebită față de cei mai săraci.

Prioritățile pe care Președinția britanică le-a fixat pentru Summit-ul de la Lough Erne se referă mai ales la comerțul internațional liber, la fisc, la transparența guvernelor și a agenților economici. Oricum, nu lipsește o atenție fundamentală față de om, concretizată în propunerea unei acțiuni concertate a Grupului pentru a elimina definitiv flagelul foametei și pentru a garanta siguranța alimentară. De asemenea, este semn de atenție față de persoana umană faptul că una dintre temele centrale ale agendei este ocrotirea femeilor și a copiilor de violența sexuală în situații de conflict, chiar dacă nu trebuie să se uite că indispensabilul context pentru dezvoltarea tuturor acțiunilor politice amintite este cel al păcii internaționale. Din păcate, preocuparea din cauza gravelor crize internaționale nu lipsește niciodată în deliberările G8 și anul acesta nu se va putea să nu se analizeze cu atenție situația din Orientul Mijlociu și, îndeosebi, din Siria. Pentru aceasta din urmă doresc ca Summit-ul să contribuie la obținerea unei încetări imediate și durabile a focului și să aducă toate părțile aflate în conflict la masa negocierilor. Pacea cere o renunțare clarvăzătoare la unele pretenții, pentru a construi împreună o pace mai egală și dreaptă. În afară de asta, pacea este o condiție indispensabilă pentru ocrotirea femeilor, a copiilor și a celorlalte victime nevinovate, și pentru a începe să se elimine foametea, în special printre victimele războiului.

Acțiunile incluse în agenda Președinției britanice a G8, care intenționează să se concentreze asupra legalității ca fir roșu al dezvoltării, cu respectivele angajamente pentru a evita evaziunea fiscală și a asigura transparența și responsabilitatea guvernanților, sunt măsuri care merg la rădăcinile etice profunde ale problemelor, de vreme ce, așa cum bine semnalase predecesorul meu, Benedict al XVI-lea, prezenta criză globală demonstrează că etica nu este ceva exterior economiei, ci este o parte integrală și de neșters a gândirii și a acțiunii economice.

Fie măsurile pe termen lung pentru a asigura un cadru adecvat de legalitate care să conducă toate acțiunile economice, fie măsurile conjuncturale de urgență pentru a rezolva criza economică mondială, trebuie să fie conduse de etica adevărului, care cuprinde, înainte de toate, respectarea adevărului despre om, care nu este un factor economic în plus sau un bun care poate fi dat la o parte, ci este ceva care are o natură și o demnitate care nu pot fi reduse la simple calcule economice. De aceea, preocuparea față de bunăstarea fundamentală materială și spirituală a fiecărui om este punctul de plecare pentru orice soluție politică și economică și măsura ultimă a eficacității sale și a caracterului său etic.

Pe de altă parte, scopul economiei și al politicii este tocmai slujirea oamenilor, începând de la cei mai săraci și cei mai slabi, oriunde s-ar afla ei, fie chiar și în sânul mamei lor. Orice teorie sau acțiune economică și politică trebuie să se străduiască pentru a furniza fiecărui locuitor al pământului acea minimă bunăstare care să permită să trăiască cu demnitate, în libertate, cu posibilitatea de a întreține o familie, de a-i educa pe copii, de a-l lăuda pe Dumnezeu și de a dezvolta propriile capacități umane. Acesta este lucrul principal. Fără această viziune, toată activitatea economică n-ar avea sens.

În acest sens, diferitele și gravele provocări economice și politice pe care lumea de astăzi le înfruntă cer o curajoasă schimbare de atitudini, care să redea scopului (persoana umană) și mijloacelor (economia și politica) locul lor propriu. Banii și celelalte mijloace politice și economice trebuie să slujească și nu să conducă, ținând cont de faptul că solidaritatea gratuită și dezinteresată este, în mod aparent paradoxal, cheia bunei funcționări economice globale.

Am voit să împărtășesc cu dumneavoastră, prim ministru, aceste gânduri, în dorința de a contribui la sublinierea a ceea ce este implicit în toate instanțele politice, dar care uneori se poate uita: importanța primordială de a-l pune pe om, pe fiecare bărbat și femeie, în centrul oricărei activități politice și economice naționale și internaționale, pentru că omul este cea mai adevărată și cea mai profundă resursă a politicii și a economiei și, în același timp, scopul primordial al acestora.

Domnule prim ministru, cu speranța că am oferit o valoroasă contribuție spirituală deliberărilor dumneavoastră, formule-dorințe fervente ale unui rezultat rodnic al lucrărilor și invoc binecuvântări îmbelșugate pentru Summit-ul de la Lough Erne și pentru toți participanții, precum și pentru activitățile Președinției britanice a G8 în timpul anului 2013 și profit de ocazie pentru a reînnoi cele mai bune dorințe de bine ale mele și a exprima sentimentele mele de stimă.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.06.2013
Publicarea pe acest sit: 17.06.2013
Etichete:

Comentariile sunt închise.