Scrisoarea Papei adresată preoților din Dieceza de Roma

Scrisoarea Sfântului Părinte Papa Francisc
adresată preoților din Dieceza de Roma
sâmbătă, 5 august 2023

Iubiți frați preoți,

Doresc să ajung la voi cu un gând de însoțire și de prietenie, care sper să vă poată susține în timp ce duceți înainte slujirea voastră, cu încărcătura sa de bucurii și trude, de speranțe și dezamăgiri. Avem nevoie să schimbăm între noi priviri pline de îngrijire și compasiune, învățând de la Isus care așa îi privea pe apostoli, fără a cere de la ei o foaie de parcurs dictată de criteriul eficienței, ci oferind atenții și răcorire. Astfel, atunci când apostolii s-au întors din misiune, entuziaști dar obosiți, Învățătorul le-a spus: „Veniți deoparte, într-un loc retras, și odihniți-vă puțin” (Mc 6,31).

foto: © Sebastião Roxo \ JMJ 2023

Mă gândesc la voi, în acest moment în care poate să existe, împreună cu activitățile estivale, și un pic de odihnă după trudele pastorale din lunile trecute. Și aș vrea înainte de toate să vă reînnoiesc mulțumirea mea: „Mulțumesc pentru mărturia voastră, mulțumesc pentru slujirea voastră pe care o dăruiți în numele lui Dumnezeu […]; mulțumesc pentru slujirea voastră, care adesea se desfășoară în mijlocul atâtor trude, neînțelegeri și puține recunoștințe” (Omilia pentru Liturghia Crismei, 6 aprilie 2023).

De altfel, slujirea noastră sacerdotală nu se măsoară după succesele pastorale (Domnul însuși a avut din acestea, cu trecerea timpului, tot mai puține!). La inima vieții noastre nu este nici frenezia activităților, ci faptul de a rămâne în Domnul pentru a aduce rod (cf. In 15). El este răcorirea noastră (cf. Mt 11,28-29). Și duioșia care ne mângâie provine din milostivirea sa, din primirea acelui „magis” al harului său, care ne permite să mergem înainte în munca apostolică, să suportăm insuccesele și eșecurile, să ne bucurăm cu simplitatea inimii, să fim blânzi și răbdători, să repornim și să reîncepem mereu, să întindem mâna spre ceilalți. De fapt, necesarele noastre „momente de reîncărcare” nu au loc numai atunci când ne odihnim fizic sau spiritual, ci și atunci când ne deschidem la întâlnirea fraternă între noi: fraternitatea întărește, oferă spații de libertate interioară și nu ne face să ne simțim singuri în fața provocărilor slujirii.

Cu acest spirit vă scriu. Mă simt pe cale cu voi și aș vrea să vă fac să simțiți că sunt aproape de voi în bucuriile și suferințele, în proiectele și trudele, în amărăciunile și mângâierile pastorale. Mai ales împărtășesc cu voi dorința de comuniune, afectivă și efectivă, în timp ce ofer rugăciunea mea zilnică pentru ca această mamă Biserică a noastră de Roma, chemată să prezideze în caritate, să cultive darul prețios al comuniunii înainte de toate în ea însăși, făcându-l să încolțească în diferitele realități și sensibilități care o compun. Biserica de Roma să fie pentru toți exemplu de compasiune și de speranță, cu păstorii săi mereu, chiar mereu, prompți și disponibili să împartă iertarea lui Dumnezeu, ca niște canale de milostivire care alimentează ariditățile omului de astăzi.

Și acum, iubiți frați, mă întreb: în acest timp al nostru, ce anume ne cere Domnul, unde ne orientează Duhul care ne-a uns și ne-a trimis ca apostoli ai evangheliei? În rugăciune îmi revine asta: că Dumnezeu ne cere să mergem până la capăt în lupta împotriva mondenității spirituale. Părintele Henri de Lubac, în câteva pagini dintr-un text pe care vă invit să-l citiți, a definit mondenitatea spirituală ca „pericolul cel mai mare pentru Biserică – pentru noi, care suntem Biserică -, ispita cea mai perfidă, aceea care renaște mereu, în mod viclean, atunci când celelalte sunt învinse”. Și a adăugat cuvinte care mi se par că lovesc în centru: „Dacă această mondenitate spirituală ar ajunge să invadeze Biserica și să lucreze pentru a o corupe denaturând însuși principiul său, ar fi infinit mai dezastruoasă decât orice mondenitate pur și simplu morală” (Meditație despre Biserică, Milano, 1965, 470).

Sunt lucruri pe care le-am amintit alte dăți, dar îmi permit să le reafirm, considerându-le prioritare: de fapt, mondenitatea spirituală este periculoasă pentru că este un mod de a trăi care reduce spiritualitatea la aparență: ne face să fim „meșteri ai spiritului”, oameni îmbrăcați în forme sacrale care în realitate continuă să gândească și să acționeze conform modelor lumii. Asta se întâmplă atunci când ne lăsăm fascinați de seducțiile efemerului, de mediocritate și de obișnuință, de ispitele puterii și ale influenței sociale. De asemenea, de laudă deșartă și narcisism, de intransigențe doctrinale și estetisme liturgice, forme și moduri în care mondenitatea „se ascunde în spatele aparențelor de religiozitate și chiar de iubire față de Biserică”, dar în realitate „constă în a căuta, în locul gloriei Domnului, gloria umană și bunăstarea personală” (Evangelii gaudium, 93). Cum să nu recunoaștem în toate acestea versiunea actualizată a acelui formalism ipocrit, pe care Isus îl vedea în anumite autorități religioase ale timpului și care în decursul vieții sale publice l-a făcut să sufere poate mai mult decât orice alt lucru?

Mondenitatea spirituală este o ispită „gentilă” și de aceea este și mai vicleană. De fapt, se strecoară știind să se ascundă bine în spatele bunelor aparențe, ba chiar în motivații „religioase”. Și, chiar dacă o recunoaștem și o îndepărtăm de la noi, mai devreme sau mai târziu se prezintă din nou travestită în vreun alt mod. Cum spune Isus în evanghelie: „Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, își zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit». Venind, o găsește măturată și pusă în ordine. Atunci merge și aduce cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi” (Lc 11,24-26). Avem nevoie de vigilență interioară, de a păzi mintea și inima, de a alimenta în noi focul purificator al Duhului, pentru că ispitele mondene se întorc și „bat la ușă” în mod amabil, „sunt «demoni educați»: intră cu educație, fără ca eu să-mi dau seama” (Discurs adresat Curiei Romane, 22 decembrie 2022).

Însă aș vrea să mă opresc asupra unui aspect al acestei mondenități. Ea, atunci când intră în inima păstorilor, asumă o formă specifică, aceea a clericalismului. Scuzați dacă reafirm asta, dar ca preoți cred că mă înțelegeți, pentru că și voi împărtășiți asta în ce credeți în mod sincer, conform acelei frumoase trăsături tipic romane (romanesco!) prin care sinceritatea buzelor provine din inimă și are legătură cu inima! Și eu, ca bătrân și din inimă, simt să vă spun că mă preocupă atunci când recădem în formele clericalismului; când, eventual fără să ne dăm seama, îi facem pe oameni să vadă că suntem superiori, privilegiați, situați „sus” și prin urmare separați de restul poporului sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum mi-a scris un preot bun odată, „clericalismul este simptom al unei vieți sacerdotale și laicale ispitite să trăiască în rolul și nu în legătura reală cu Dumnezeu și cu frații”. Așadar, denotă o boală care ne face să pierdem amintirea Botezului primit, lăsând pe fundal apartenența noastră la același popor sfânt și făcându-ne să trăim autoritatea în diferitele forme ale puterii, fără să ne mai dăm seama de duplicități, fără umilință, ci cu atitudini dezlipite și semețe.

Pentru a ne zdruncina din această ispită, ne face bine să ne punem în ascultarea a ceea ce le spune păstorilor profetul Ezechiel: „Vă îmbrăcați cu lâna și o înjunghiați pe cea grasă, dar nu păstoriți turma. Pe cele slabe nu le întăriți, pe cea bolnavă nu o vindecați, pe cea rănită nu o bandajați, pe cea rătăcită nu o aduceți înapoi, pe cea pierdută nu o căutați, ci le stăpâniți cu forță și cu brutalitate” (34,3-4). Se vorbește despre „lapte” și despre „lână”, ceea ce hrănește și ceea ce încălzește; riscul pe care cuvântul îl pune în fața noastră este, așadar, acela de a ne hrăni pe noi înșine și interesele noastre, îmbrăcându-ne cu o viață comodă și confortabilă.

Desigur – așa cum afirmă Sfântul Augustin -, păstorul trebuie să trăiască grație și sprijinului oferit de laptele turmei sale; dar comentează episcopul de Hipona: „Să ia laptele de la oi și să se mențină în lipsurile lor. Totuși, să nu neglijeze slăbiciunea oilor, adică în activitatea lor să nu caute, ca să spunem așa, recompensa lor dând impresia că vestesc evanghelia pentru a supraviețui ei personal, dar împart altora lumina cuvântului de adevăr care să-i lumineze” (Discursul despre păstori, 46,5). În același mod, Augustin vorbește despre lână asociind-o cu onorurile: ea, care îmbracă oaia, poate face să ne gândim la tot ceea ce putem folosi pentru a ne împodobi exterior, căutând lauda oamenilor, prestigiul, faima, bogăția. Marele părinte latin scrie: „Cine oferă lâna aduce onoare. Acestea sunt cele două avantaje pe care le caută de la oameni acei păstori care se pasc pe ei înșiși și nu oile: resurse pentru a avea grijă de propriile necesități și atenții speciale care constau în decorații și laude” (ibid., 46,6). Când suntem preocupați numai de lapte, ne gândim la recompensa noastră personală; când căutăm în mod obsesiv lâna, ne gândim să îngrijim imaginea noastră și să mărim succesul. Și astfel se pierde spiritul sacerdotal, zelul pentru slujire, dorința pentru îngrijirea poporului, ajungând să raționăm după nebunia mondenă: „Ce-mi pasă? Să facă fiecare ceea ce îi place; întreținerea mea este asigurată și tot, așa și onoarea mea. Am lapte și lână suficient. Să meargă fiecare unde vrea” (ibid., 46,7).

Atunci preocuparea se concentrează asupra „eu”-lui: propria întreținere, propriile nevoi, lauda primită pentru ei înșiși și nu pentru gloria lui Dumnezeu. Asta se întâmplă în viața celui care alunecă în clericalism: pierde spiritul laudei, pentru că a pierdut simțul harului, uimirea pentru gratuitatea cu care îl iubește Dumnezeu, acea simplitate încrezătoare a inimii care ne face să întindem mâinile către Domnul, așteptând de la el hrana la timpul potrivit (cf. Ps 104,27), având conștiința că fără el nu putem face nimic (cf. In 15,5). Numai atunci când trăim în această gratuitate, putem trăi slujirea și relațiile pastorale în spiritul slujirii, conform cuvintelor lui Isus: „În dar ați primit, în dar să dați” (Mt 10,8).

Avem nevoie să privim chiar la Isus, la compasiunea cu care el vede umanitatea noastră rănită, la gratuitatea cu care și-a oferit viața sa pentru noi pe cruce. Iată antidotul zilnic la mondenitate și la clericalism: a privi la Isus răstignit, a îndrepta ochii în fiecare zi spre el, care s-a golit pe sine însuși și s-a umilit pentru noi până la moarte (cf. Fil 2,7-8). El a acceptat umilirea pentru a ne ridica din căderile noastre și a ne elibera de puterea răului. Astfel, privind la rănile lui Isus, privindu-l pe el umilit, învățăm că suntem chemați să ne oferim pe noi înșine, să devenim pâine frântă pentru cel căruia îi este foame, să împărtășim drumul celui care este ostenit și oprimat. Acesta este spiritul sacerdotal: să devenim slujitori ai poporului lui Dumnezeu și nu stăpâni, să spălăm picioarele fraților și nu să-i strivim sub picioarele noastre.

Așadar, să rămânem vigilenți față de clericalism. Să ne ajute să stăm departe de el apostolul Petru care, așa cum ne amintește tradiția, și în momentul morții s-a umilit cu capul în jos numai să nu fie la înălțimea Domnului său. Să ne ocrotească Apostolul Paul, care din cauza lui Cristos Domnul a considerat câștigurile vieții și ale lumii ca gunoi (cf. Fil 3,8).

Clericalismul, știm asta, poate să-i intereseze pe toți, chiar și pe laici și pe lucrătorii pastorali: de fapt, se poate asuma „un spirit clerical” în exercitarea slujirilor și a carismelor, trăind propria chemare în mod elitar, închizându-se în propriul grup și ridicând ziduri spre exterior, dezvoltând legături posesive față de rolurile din comunitate, cultivând atitudini încrezute și arogante față de ceilalți. Și simptomele sunt tocmai pierderea spiritului laudei și a gratuității bucuroase, în timp ce diavolul se strecoară alimentând plângerea, negativitatea și insatisfacția cronică pentru ceea ce nu merge, ironia care devine cinism. Dar astfel se lasă absorbiți de climatul de critică și de supărare care se respiră în jur, în loc de a fi cei care, cu simplitate și blândețe evanghelice, cu gentilețe și respect, îi ajută pe frați și pe surori să iasă din nisipurile mișcătoare ale nerăbdării.

În toate acestea, în fragilitățile noastre și în nepotrivirile noastre, precum și în criza actuală a credinței, să nu ne descurajăm! De Lubac concludea afirmând că Biserica, „și astăzi, în pofida tuturor opacităților noastre […], este, ca și Fecioara, sacramentul lui Isus Cristos. Nicio infidelitate a noastră nu o poate împiedica să fie «Biserica lui Dumnezeu», «slujitoarea Domnului» (Meditație despre Biserică, cit., 472). Fraților, aceasta este speranța care susține pașii noștri, ușurează poverile noastre, redă elan slujirii noastre. Să ne suflecăm mânecile și să ne plecăm genunchii (voi care puteți!): să-l rugăm pe Duhul unii pentru alții, să-i cerem să ne ajute să nu cădem, în viața personală, ca și în acțiunea pastorală, în acea aparență religioasă plină de atâtea lucruri, dar goală de Dumnezeu, pentru a nu fi funcționari ai sacrului, ci vestitori pasionați ai evangheliei, nu „clerici de stat”, ci păstori ai poporului. Avem nevoie de convertire personală și pastorală. Așa cum afirma părintele Congar, nu este vorba de a conduce din nou la o respectare bună sau de a face o reformă de ceremonii exterioare, ci de a ne întoarce la izvoarele evanghelice, de a descoperi energii proaspete pentru a depăși obișnuințele, de a pune un spirit nou în vechile instituții ecleziale, ca să nu ni se întâmple să fim o Biserică „bogată în autoritatea sa și în siguranța sa, dar mai puțin apostolică și în mod mediocru evanghelică” (Vera e falsa riforma della Chiesa [Adevărata și falsa reformă a Bisericii], Milano, 1972, 146).

Mulțumesc pentru primirea pe care veți vrea s-o rezervați acestor cuvinte ale mele, meditându-le în rugăciune și în fața lui Isus în adorația zilnică; pot să vă spun că mi-au venit din inimă și din afectul pe care-l am față de voi. Să mergem înainte cu entuziasm și curaj: să lucrăm împreună, între preoți și cu frații și surorile laice, demarând forme și parcursuri sinodale, care să ne ajute să ne despuiem de siguranțele noastre lumești și „clericale” pentru a căuta, cu umilință, căi pastorale inspirate de Duhul, pentru ca mângâierea Domnului să ajungă cu adevărat la toți. În fața imaginii Salus Populi Romani m-am rugat pentru voi. Am cerut Sfintei Fecioare Maria să vă păzească și să vă ocrotească, să șteargă lacrimile voastre secrete, să reînsuflețească în voi bucuria slujirii și să vă facă în fiecare zi păstori îndrăgostiți de Isus, gata să vă dați viața fără măsură din iubire față de el. Mulțumesc pentru ceea ce faceți și pentru ceea ce sunteți. Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Cu fraternitate,

Franciscus

Lisabona, 5 august 2023, Comemorarea Sfințirii Bazilicii „Santa Maria Maggiore”.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.08.2023
Publicarea pe acest sit: 07.08.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.