Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel pentru Anul Vieţii Consacrate

Scrisoare pastorală
a PS Petru Gherghel
Episcop de Iași
pentru Anul Vieții Consacrate
2014-2015

Sufletul meu îl preamărește pe Domnul (Lc 1,47)

Iată vin, Doamne, să împlinesc voința ta! (Evr 10,7)

Îndemn la bucurie și slujire generoasă

Sfințiile voastre, dragi frați și surori, dragi persoane consacrate,

La sfârșitul întâlnirii cu cei 120 de superiori generali ai unor institute masculine, Sfântul Părinte papa Francisc a făcut o nouă surpriză anunțând că anul 2015 va fi Anul Vieții Consacrate. Vestea i-a umplut de bucurie pe toți, manifestându-se prin îndelungi aplauze.

S-a constatat atunci cât de mult prețuiește Sfântul Părinte și Biserica viața consacrată și cât de mult așteaptă lumea de la toți cei ce au ales acest mod de viață și de slujire.

Pentru a da curs acestei dorințe a Sfântului Părinte, cardinalul prefect al Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, Eminența sa Joao Braz de Aviz, și secretarul aceleiași Congregații, Mons. Jose Rodriguez Carballo, au ținut o conferință de presă în care au anunțat întregii Biserici hotărârea Sfântului Părinte, precizând că acest An al Vieții Consacrate a fost gândit în contextul celor 50 de ani de la Conciliul Vatican II și, în special, al împlinirii a 50 de ani de la publicarea decretului conciliar Perfectae caritatis despre reînnoirea vieții consacrate.

Cu privirea îndreptată asupra acestui timp de har dorim să îmbrățișăm viitorul cu speranță, avea să precizeze cardinalul prefect în cuvântul său. Precizând acest scop cu privire la realitatea în care se află întreaga societate, Biserica și viața consacrată, cardinalul prefect împărtășea tuturor o speranță: „Din criza care s-a abătut asupra întregii vieți din societate și din Biserică să extragem o profundă lecție și să folosim această situație ca o ocazie favorabilă de creștere în profunzime și, așadar, de speranță, motivată de certitudinea că viața consacrată nu va putea să dispară din Biserică, pentru că a fost dorită de Cristos ca parte de neînlocuit a Bisericii sale”.

Acest lucru și această speranță reprezintă al treilea obiectiv al întregului an, care îndreptățește și obligă toate persoanele de a trăi prezentul cu pasiune, căci Anul Vieții Consacrate va fi un moment important pentru evanghelizarea propriei vocații și pentru mărturisirea frumuseții de a-l urma pe Cristos în multiplele forme în care se exprimă viața consacrată. Este o fericită ocazie de a trezi lumea cu mărturia lor profetică și cu prezența lor în „periferiile existențiale ale sărăciei și gândirii”. Tocmai despre această chemare le-a vorbit Sfântul Părinte Francisc superiorilor generali la întâlnirea din 29 noiembrie 2013.

Anunțând aceste obiective și aceste exigențe noi în viața celor consacrați, cardinalul prefect avea să le sugereze un adevărat program, care va trebui să și-l însușească toți cei consacrați.

Consacrații și consacratele sunt conștienți că, în afară de a relata marea istorie pe care au scris-o în trecut, sunt chemați să scrie în viitor o istorie nu mai puțin frumoasă și mare, după cum notează Vita consecrata la nr. 110, îngrijindu-se de o formare adecvată provocărilor din timpul nostru, în așa fel încât „să repropună cu curaj” și cu „fidelitate dinamică” și creativă experiența fondatorilor și fondatoarelor lor (Card. Joao Braz de Aviz, 31.01.2014).

Recent, la 17 octombrie, secretarul Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, Mons. Jose Rodriguez Carballo, odată cu prezentarea celei de a doua scrisori a Congregației către toate persoanele consacrate, anunța că Anul Vieții Consacrate va începe la 30 noiembrie, prima duminică din Advent, cu o sfântă Liturghie în bazilica „Sfântul Petru”, precedată de o priveghere de rugăciune care va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, în bazilica „Sfânta Maria cea Mare”.

Anul Vieții Consacrate trebuie să aibă la bază trei dimensiuni sau cuvinte cheie: evanghelie, profeție și speranță, care să arate lumii cine sunt și ce rol au persoanele consacrate în viața Bisericii și a societății. Persoanele consacrate: a) vestesc lumii evanghelia, vestea cea bună – sunt un ferment al noii evanghelizări, b) dau mărturie, ca o profeție, despre realitățile vieții veșnice, spre care toți se îndreaptă și c) reprezintă un adevărat model de speranță că tot ceea ce ne-a fost promis se va realiza în ciuda tuturor dificultăților și obstacolelor din societatea de azi.

Anul Vieții Consacrate va trebui, așadar, să fie un adevărat sprijin pentru persoanele consacrate, care, dispunând de o așa de mare și nobilă chemare, să devină mai conștiente de frumusețea urmării lui Cristos, iar, în al doilea rând, acest an trebuie să fie o ocazie prin care toate persoanele consacrate să spună lumii, fără pretenții de superioritate și fără complexe de inferioritate, frumusețea vieții consacrate.

Sfântul Părinte papa Francisc, adresându-se tuturor creștinilor, dar mai ales persoanelor consacrate, în ziua de 2 februarie 2014 a ținut să scoată în evidență care este rolul tuturor consacraților și înțelesul oferirii de sine lui Dumnezeu al celor ce au ales practicarea voturilor, adică să aparțină lui Dumnezeu în mod deplin și exclusiv.

Este vorba de o oferire de sine însuși lui Dumnezeu care se aplică fiecărui creștin, pentru că toți suntem consacrați lui prin Botez, dar mai ales care le revine, în mod cu totul deosebit, călugărilor și călugărițelor, precum și laicilor consacrați, care, cu practicarea voturilor, aparțin lui Dumnezeu în mod deplin și exclusiv.

Persoanele consacrate, „sunt semn al lui Dumnezeu în diferite locuri ale vieții, sunt plămadă pentru creșterea unei societăți mai drepte și fraterne, sunt profeție de împărtășire cu cei mici și cei săraci. Astfel înțeleasă și trăită, viața consacrată ne apare tocmai cum este ea realmente: este un dar al lui Dumnezeu, un dar al lui Dumnezeu oferit Bisericii, un dar al lui Dumnezeu oferit poporului său! Fiecare persoană consacrată este un dar pentru poporul lui Dumnezeu aflat în drum. Există multă nevoie de aceste prezențe, care întăresc și reînnoiesc activitatea răspândirii evangheliei, a educației creștine, a carității față de cei mai nevoiași, a rugăciunii contemplative; activitatea de formare umană, de formare spirituală a tinerilor, a familiilor; angajarea pentru dreptate și pace în familia umană.

Biserica și lumea are nevoie de această mărturie a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Consacrații, călugării, călugărițele sunt mărturia că Dumnezeu este bun și milostiv. De aceea este necesar să se valorizeze cu recunoștință experiențele de viață consacrată și să se aprofundeze cunoașterea diferitelor carisme și spiritualități. Trebuie să ne rugăm pentru ca mulți tineri să răspundă da Domnului care îi cheamă să se consacre total lui pentru o slujire dezinteresată a fraților; să își consacre viața pentru a sluji lui Dumnezeu și fraților.

Pentru toate aceste motive, așa cum a fost anunțat deja, anul viitor va fi dedicat în mod special vieții consacrate. Să încredințăm încă de acum această inițiativă mijlocirii Fecioarei Maria și sfântului Iosif, care, ca părinți ai lui Isus, au fost primii care au fost consacrați de el și și-au consacrat lui viața”.

Sfințiile voastre, dragi frați și surori, iubiți credincioși,

Luând cu mare interes act de voința Sfântului Părinte papa Francisc și a Congregației pentru Viața Consacrată, noi, cei din Dieceza de Iași, ne dispunem să întâmpinăm cu bucurie noul an pastoral, înscriindu-ne cu toată grija și dăruirea aprofundării chemării persoanelor care au simțit chemarea Domnului la o viață de dăruire prin profesiunea voturilor pentru a fi, așa cum așteaptă întreaga Biserică și Sfântul Părinte papa Francisc, semne ale lui Dumnezeu și purtători ai evangheliei, profeți ai unei vieți de credință și modele de speranță adevărată pentru toți oamenii.

Suntem fericiți că în dieceza noastră există un frumos număr de congregații, de călugări și călugărițe (56, dintre care 13 masculine și 43 feminine, cu un total de 170 de preoți și frați și 422 de surori cu voturi temporare ori perpetue în cele 100 de case ale lor).

Ne bucurăm că dorința Sfântului Părinte de a avea un an dedicat vieții consacrate a găsit un ecou deosebit între cei ce aparțin ordinelor și familiilor călugărești și că de acest fapt se bucură poporul creștin, în frunte cu păstorii lui.

Gândul de a întâmpina și a trăi bine acest an pastoral s-a transformat în mobilizare, iar întâlnirile avute în acest scop în toate zonele diecezei, coordonate de vicarul nostru episcopal, pr. Alois Fechet, reprezintă un semn deosebit pentru o angajare plenară în desfășurarea întregului an dedicat vieții consacrate.

Recenta întâlnire de la Cluj a tuturor superiorilor și superioarelor congregațiilor din România reprezintă marea bucurie și dorul fierbinte de a răspunde la așteptarea Bisericii, a Sfântului Părinte și a păstorilor sufletești, care au găsit și beneficiază de un mare și nobil ajutor pentru răspândirea evangheliei, pentru mărturisirea de credință și pentru consolidarea speranței în mărirea împărăției lui Dumnezeu.

Luând în considerare recomandările generale făcute de Congregația pentru Viața Consacrată, sugestiile făcute de recenta întâlnire de la Cluj, analiza făcută de Oficiul pentru Viața Consacrată din Dieceza de Iași, precum și unele precizări locale pentru desfășurarea acestui an pastoral, facem următoarele precizări:

– Sâmbătă seara, 29 noiembrie, în ajunul deschiderii noului an pastoral dedicat vieții consacrate, se va organiza o priveghere de rugăciune pregătită și susținută de persoanele consacrate, prezente în comunitățile parohiale, priveghere coordonată de parohul locului, împreună cu ceilalți preoți prezenți în parohie.

– În ziua de 30 noiembrie, prima duminică din Advent, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, la ora 11.00, se va celebra o sfântă Liturghie pontificală cu prezența reprezentanților tuturor familiilor călugărești din dieceză, odată cu celebrarea solemnă prezidată la Roma de Sfântul Părinte papa Francisc. Persoanele consacrate vor avea un rol special în celebrarea acestei sfinte Liturghii, în care toți vom fi uniți cu Sfântul Părinte și cu întreaga Biserică, pentru a marca acest moment de har.

Cerem tuturor parohilor ca în toate bisericile parohiale și filiale să se facă referință directă la începerea noului an pastoral dedicat vieții consacrate, iar la sfintele Liturghii, în comunitățile unde sunt prezente persoane consacrate, ele vor participa activ la proclamarea lecturilor, la rugăciunea credincioșilor și la alte momente.

Catehezele și diferitele inițiative, pe parcursul întregului an pastoral, vor fi înaintate spre cunoaștere și aplicare, Oficiului pentru Viața Consacrată, coordonat de pr. dr. Alois Fechet.

Sfințiile voastre, dragi și iubiți credincioși,

Implorăm cu profundă credință, pentru toate persoanele consacrate, pentru toți călugării și călugărițele noastre și pentru toți consacrații laici, mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, modelul tuturor celor dornici de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape, a sfântului Iosif cel feciorelnic, inspiratorul tuturor celor ce vor să-l slujească pe Isus, precum și a tuturor fondatorilor și fondatoarelor, care se bucură astăzi de fericirea contemplării lui Dumnezeu, precum și de dragostea și fidelitatea care îi urmează.

Îl preamărim pe Domnul pentru tot darul pe care ni-l oferă prin slujirea persoanelor consacrate și ne unim într-un imn de preamărire:

Te, Deum, laudamus
„Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm”
și „în veci cântăm milostivirile tale!”

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 23.11.2014
Publicarea pe acest sit: 23.11.2014
Etichete:

Comentariile sunt închise.