Scrisoare circulară a PS Florentin cu privire la tema noului an pastoral

Scrisoare circulară
cu privire la tema noului an pastoral

către onoratul cler, persoanele consacrate
și iubiții credincioși creștini
ai Eparhiei de Cluj-Gherla,

Onorați frați preoți, cuvioase persoane consacrate și iubiți credincioși,

În Scrisoarea Apostolică Porta Fidei din 11 octombrie 2011, Sfântul Părinte Papa BENEDICT al XVI-lea a decretat un an pastoral dedicat credinței. Anul Credinței va începe la 11 octombrie 2012, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la deschiderea lucrărilor Conciliului Ecumenic Vatican II, și se va încheia la 24 noiembrie 2013.

Având în vedere aceste recomandări ale Magisteriului Bisericii cu privire la Anul Credinței și faptul că în Eparhia noastră fusese deja stabilită tema pentru anul pastoral 2013: „Familia, leagăn al credinței”, la propunerea membrilor Biroului pastoral eparhial, am decis ca tema pastorală a anului 2013 să fie:

ANUL CREDINȚEI
– Familia leagăn al credinței –

Acest an va constitui un prilej potrivit pentru ca toți credincioșii să înțeleagă că fundamentul profund al credinței creștine este întâlnirea cu o Persoană care dă vieții un nou orizont și astfel îi conferă un sens decisiv. Credința întemeiată pe întâlnirea cu Isus Hristos înviat va putea fi redescoperită în integritatea sa și în strălucirea sa. În zilele noastre credința este un dar care trebuie redescoperit, cultivat și mărturisit, pentru ca Domnul să ne dea fiecăruia dintre noi să trăim frumusețea și bucuria faptului de a fi creștini ( cf. Nota cu indicații pastorale pentru Anul Credinței).

Anul Credinței a fost decretat sub semnul a două mari evenimente care au marcat profund istoria Bisericii Catolice: a 50-a aniversare a deschiderii lucrărilor Conciliului Vatican II, care a fost convocat de Fericitul Ioan al XXIII-lea la 11 octombrie 1962, și a 20-a aniversare a promulgării Catehismului Bisericii Catolice, de către Fericitul Ioan Paul al II-lea la 11 octombrie 1992.

Având în vedere recomandările Congregației pentru Doctrina Credinței, conținute în documentul Nota cu indicații pastorale pentru Anul Credinței, precum și propunerile membrilor Biroului pastoral eparhial, am stabilit următoarele obiective pastorale:

A. La nivel eparhial:

 • Deschiderea Anului Credinței se va celebra în mod festiv în Catedrala „Schimbarea la Față”, joi – 11 octombrie 2012, la ora 1800, în comuniune cu Pontiful Roman și ceilalți Episcopi uniți cu el. La această celebrare liturgică sunt invitați să participe cât mai mulți preoți, persoane consacrate și credincioși;
 • Cunoașterea și aprofundarea doctrinei catolice, prin acțiuni pastorale, simpozioane, congrese, întâlniri, la care să poată participa credincioșii Eparhiei noastre, clerici, persoane consacrate sau laici, punându-se accentul pe:
  • Sfânta Scriptură
  • Documentele Conciliului Vatican II
  • Catehismul Bisericii Catolice și Compendiul Catehismului Bisericii Catolice;
 • Participarea la acțiunile propuse de Sfântul Scaun cu privire la Anul Credinței;
 • Atenție mai mare acordată instituției familiei și școlilor catolice pentru educarea tinerilor în spiritul credinței autentice.

B. La nivelul parohial:

 • Deschiderea Anului Credinței se va celebra în bisericile parohiale în mod solemn duminică – 14 octombrie 2012. La această celebrare liturgică sunt invitați să participe toți credincioșii parohiei;
 • Celebrarea Postului Mare să se facă cu spirit de penitență, în special pentru păcatele împotriva credinței;
 • Participarea la evenimentele organizate cu ocazia Anului Credinței la nivel eparhial și al întregii Biserici Catolice;
 • Organizarea de acțiuni care să ajute reînnoirea, mărturisirea, transmiterea și aprofundarea credinței catolice: cateheze specifice, întâlniri de rugăciune, misiuni populare, pelerinaje și alte acțiuni ale comunității parohiale;
 • În cadrul acțiunilor pastorale organizate la nivel parohial se vor prezenta teme privind doctrina catolică folosindu-se în special Sfânta Scriptură, documentele Conciliului Vatican II și Catehismul Bisericii Catolice, lăsându-se timp pentru discuții și aprofundare;
 • Vor fi difuzate publicații (cărți, reviste, ziare, etc.) care prezintă într-un limbaj accesibil și corect doctrina catolică.

Alte acțiuni pastorale concrete, specifice Anului Credinței, vor fi notate în calendarul pastoral al anului 2013, care va fi difuzat la timpul rânduit către cei interesați.

Încredințăm noul an pastoral 2013 mijlocirii rugătoare a Preasfintei Fecioare Maria, Mama Bisericii, Regina Familiilor și mijlocirii Sfântului Iosif, Patronul Bisericii Universale și al Eparhiei noastre, Ocrotitorul Familiilor, pentru întărirea în credință, speranță și iubire a membrilor familiilor și a unității dintre aceștia, astfel încât instituția familiei să fie mereu un «leagăn al credinței», un liant ce consolidează viața Bisericii locale și a societății românești actuale.

Pr. Cristian DAVID
Cancelar Eparhial
Cu arhierească binecuvântare,
Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Autor: PS Florentin Crihălmeanu
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 28.09.2012
Publicarea pe acest sit: 01.10.2012
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.