Predica PS Petru la Ziua Tineretului de la Pildeşti

Predica Preasfințitului Petru Gherghel
Episcop de Iași
la Ziua Tineretului
Pildești, 4 mai 2013

Dragi tineri,

Mergeți și predicați evanghelia la toată făptura!
Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile!

Vă salut pe toți cu aleasă prețuire, împreună cu Preasfințiții episcopi – Anton de Chișinău, prezent astăzi în mijlocul nostru, și cu Aurel, auxiliarul nostru, prezent în spirit la această sfântă Liturghie (fiind în Austria, în misiune pastorală) – și cu toți preoții prezenți la această întâlnire și vă spun din inimă Bine ați venit! la Pildești, la umbra acestei biserici mărețe, pentru a trăi Ziua Tineretului la nivel diecezan, ziua voastră. Dați-mi voie să vă îmbrățișez pe toți și pe fiecare în parte și să vă repet: Bine ați venit în numele Domnului și al tinereții voastre!

Entuziasmul cu care v-ați îndreptat din toate părțile diecezei, și chiar din alte părți ale țării, mă fac să cred că nu ați uitat chemarea pe care v-a făcut-o preavrednicul papă Benedict al XVI-lea la Madrid, ca, „înrădăcinați și întemeiați în Cristos, tari în credință”, să vă întoarceți acasă și să continuați a vă „bucura mereu în Domnul”, lucru pe care ați reușit să-l faceți în diecezele proprii anul trecut, și să vă dispuneți astfel de a primi invitația din anul acesta, „Mergeți să faceți ucenici din toate națiunile” (Mt 28,19), cum au făcut-o apostolii, care n-au încetat să vestească evanghelia până la marginile pământului și, deci, până la noi. Dacă cei aleși de Isus n-ar fi primit și ascultat invitația și mandatul lui Isus, noi astăzi n-am fi ajuns aici, iar voi n-ați fi fost onorați cu un asemenea mandat și cu o asemenea chemare.

Mă bucur să vă spun că Sfântul Părinte Benedict și, tot așa, actualul papă, carismaticul și simpaticul Francisc vă consideră și vă numesc ucenici și apostoli și vă cheamă să împliniți marea misiune de a evangheliza și de a purta la toată lumea mesajul lui Cristos, o adevărată dovadă de prețuire și de demnitate.

Acest lucru l-a voit Isus venind în lume. Și pentru aceasta a ales primii ucenici și dintre ei pe cei 12 apostoli, iar prin ei a lărgit această misiune la toți cei care vor crede în el.

Ce lucru minunat a realizat și realizează Isus cu noi, cu voi, dragi tineri, pe care vă vrea colaboratorii săi.

Dacă sunteți astăzi aici, plini de bucurie și întăriți în credință, este tocmai datorită faptului că el vă iubește și vă prețuiește, încredințându-vă acest mandat așa de nobil: „Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile”, mergeți și vestiți evanghelia la toți frații și prietenii voștri, la toate popoarele.

În mesajul său pentru întâlnirea din Rio de Janeiro, papa folosește o imagine provocatoare, făcând apel la vestita statuie de pe muntele Corcovado. Muntele Corcovado este cel pe care se află statuia Mântuitorului Isus. Îți oferă o priveliște superbă asupra orașului Rio de Janeiro. De aici poți să vezi deopotrivă stadionul Maracana, plajele Copacabana, Ipanema, Leblon, dar poți vedea și zona nou construită, Barra de Tjiuca, și poți admira numărul imens de edificii, mai mari sau mai mici, unde locuiesc aproximativ 7 milioane de locuitori.

Celebra statuie a lui Cristos Răscumpărătorul, care domină acel frumos oraș brazilian, este un simbol elocvent: brațele sale deschise sunt semnul primirii pe care Domnul o rezervă tuturor celor care privesc spre el sau se urcă până la el și inima sa reprezintă iubirea imensă pe care el o are pentru fiecare om și locuitor al acestei metropole, iar acum pentru fiecare tânăr și pentru fiecare tânără ce ajung acolo sau se gândesc acolo.

Sfântul Părinte îi pregătește pe toți și vă pregătește și pe voi, dragi tineri din dieceza noastră, să vi-l imaginați și să-l primiți în spirit pe Cristos, care și aici, la Pildești, vă întâmpină cu brațele deschise, simbolizate prin această măreață biserică, cu impunătoarele sale turnuri, și vă îndeamnă să vă lăsați îmbrățișați de el, care continuă să-i cheme pe noii apostoli, pe voi, dragi tineri, să vă arate iubirea și prețuirea sa pentru o asemenea nobilă misiune.

Mă folosesc de aceste cuvinte ale venerabilului papă emerit Benedict și împreună cu noul Sfânt Părinte, papa Francisc, ce s-a hotărât să-i întâlnească pe tineri la marea lor sărbătoare, și vă spun împreună cu Preasfințiții noștri și cu asistenții voștri spirituali: Lăsați-vă iubiți de el și veți fi martorii de care lumea are nevoie!

Îndemnul Sfântului Părinte și al nostru este de fapt marea chemare misionară pe care Cristos a încredințat-o întregii Biserici, care rămâne mereu valabilă, chiar și acum, după 2000 de ani, și parcă și mai mult acum, când lumea a început să se răcească în credință și să se îndepărteze de căldura soarelui divin, Isus, Fiul lui Dumnezeu.

Trăind cu bucurie Anul Credinței în Familii, acest mandat trebuie să aibă o rezonanță și mai mare, iar Biserica se bucură să știe și să spere că atâția tineri, însuflețiți de credință și plini de bucurie în Domnul, sunt dornici și gata să continue prin vorbele lor, dar mai ales prin faptele lor, lucrarea de vestire a evangheliei, cu noi metode și cu o nouă însuflețire caracteristică inimilor tinere.

Chemarea de a vesti evanghelia este cu adevărat o chemare urgentă, într-o lume tulburată de atâtea tentații și curente, într-o lume din ce în ce mai secularizată și desacralizată.

Ea este o datorie a tuturor, dar mai ales a tinerilor, care pot, cel mai ușor, să descopere sensul adevăratei iubiri și pot să influențeze mersul lumii pe o cale a demnității și a speranței, ceea ce spunea papa Paul al VI-lea la sfârșitul Conciliului Vatican II, gând pe care l-a continuat cu o nouă forță fericitul papă Ioan Paul al II-lea și, desigur, papa Benedict al XVI-lea, în ultimul său mesaj pentru tineri:

„Vouă, tineri și tinere din întreaga lume, Conciliul (acum Biserica) vrea să vă adreseze vouă ultimul său mesaj. Pentru că voi sunteți cei care veți lua flacăra din mâinile părinților voștri și veți trăi în lume în momentul celor mai gigantice transformări din istoria sa. Voi sunteți cei care, preluând ceea ce este mai bun din exemplul și din învățătura părinților și învățătorilor voștri, veți forma societatea de mâine: voi vă veți mântui sau veți pieri cu ea”. Și încheia cu un apel: „Construiți cu entuziasm o lume mai bună decât cea actuală!” (Mesaj adresat tinerilor, 8 decembrie 1965).

Pentru a împlini o astfel de misiune, tinerii trebuie să devină cu adevărat ucenicii lui Cristos, trebuie să devină apostoli și misionari, trebuie să-și însușească spiritul de jertfă pe care l-a trăit Cristos, trebuie să trăiască ceea ce cred, trebuie să iasă și să meargă în lume plini de bucurie și entuziasm, trebuie să-și însușească tainele credinței, așa cum știu să o facă specialiștii în informatică și în domeniul computerului, așa cum un muzician cunoaște compoziția proprie, adică înrădăcinați și întemeiați în Cristos, tari în credință, cum avea să declare apostolul Paul și cum ținea să repete la Madrid marele papă Benedict.

Numai o astfel de credință produce bucurie în Domnul și îi poate determina pe tineri să iasă din lume.

Chemarea de a merge, exprimată de Cristos în mandatul dat apostolilor, vrea să arate că adevărul, evanghelia, vestea cea bună, iubirea trebuie să se răspândească, să ajungă la toți, să meargă la toți și la toate persoanele.

Cristos nu a venit numai pentru apostoli sau ucenici, ci pentru întreaga lume, iar prin ei, el trebuie să ajungă la toți.

– a merge înseamnă a evangheliza;

– a merge înseamnă a împărtăși;

– a împărtăși înseamnă a trăi;

– a trăi înseamnă a simți o adevărată iubire și speranță.

Vestirea lui Cristos nu trebuie să se facă numai prin cuvinte, ci trebuie să implice toată viața și să se traducă în gesturi de iubire.

„Dragi prieteni – scria papa Benedict – nu uitați niciodată că primul act de iubire pe care-l puteți face față de aproapele este acela de a împărtăși izvorul speranței voastre: cine nu-l dă pe Dumnezeu, dă prea puțin! Cine-l dă pe Cristos, dă totul, dă iubirea adevărată”.

Dragi tineri,

Mesajul Sfântului Părinte este provocator, el așteaptă de la voi o decizie, același răspuns ca acela al profetului Isaia: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!” (Is 6,8), sau răspunsul primei slujitoare a lui Cristos, Maria, care a zis: „Fie mie după cuvântul tău!”, sau răspunsul apostolilor, care nu au pregetat să moară pentru evanghelie, sau cel al marilor sfinți martiri și evanghelizatori, printre care trebuie să-l amintim pe vrednicul nostru episcop mărturisitor și martir Anton Durcovici.

Dragi tineri, avem încredere în voi și în iubirea voastră!

Fiind aici, la Pildești, lângă acest impresionant altar, și sub privirile Maicii Preacurate înălțându-se la cer, auzim un îndemn cu care doresc să închei, chemarea mea pentru voi: Dragi tineri, Maria, cea mai fidelă vestitoare a lucrărilor minunate ale Domnului, care a răspuns cu promptitudine la vestea și chemarea îngerului, vă spune cu iubirea sa de mamă: Veniți la Isus!; Să nu vă temeți de Isus; El însuși vine astăzi la voi, pentru că vă iubește și vă prețuiește, pentru că are nevoie de voi și de iubirea voastră. El este cel care se află aici la Pildești, la ziua voastră.

Maria ne spune tuturor și vă spune astăzi vouă, celor veniți cu vie însuflețire și plini de iubire lângă altarul Fiului ei și lângă icoana sa impresionantă ce privește spre toți: „Faceți tot ceea ce vă va spune el!” Împliniți chemarea sa! „Mergeți și faceți ucenici din toate popoarele!”

Fiți voi cei care spuneți astăzi, după exemplul Mariei: Iată slujitorul și slujitoarea ta, Doamne. Fie mie după cuvântul tău. Iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine! Amin.

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 04.05.2013
Publicarea pe acest sit: 05.05.2013
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.